Операциони менаџмент

Наставни план и програм студијског програма Менаџмент и информациони системи

Предмети  изборног модула Операциони менаџмент

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент производње и услуга – одабрана поглавља 2+2+2 8
2. Менаџмент технологије, иновација и развоја – одабрана поглавља 2+2+2 8
3. Изборни предмет 1 2+2+2 8
4. Изборни предмет 2 2+2+2 8
5. Практичан приступни рад 2+2+2 6
6. Стручна пракса 2+2+2 4
7. Специјалистички рад 18

Листа изборних предмета

  • Индустријско и менаџмент инжењерство – одабрана поглавља
  • Рачунарски интегрисана производња и логистика – одабрана поглавља
  • Предузетничко управљање малим и средњим предузећима – одабрана поглавља
  • Еколошки менаџмент – одабрана поглавља