Operacioni menadžment

Nastavni plan i program studijskog programa Menadžment i informacioni sistemi

Predmeti  izbornog modula Operacioni menadžment

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Menadžment proizvodnje i usluga – odabrana poglavlja 2+2+2 8
2. Menadžment tehnologije, inovacija i razvoja – odabrana poglavlja 2+2+2 8
3. Izborni predmet 1 2+2+2 8
4. Izborni predmet 2 2+2+2 8
5. Praktičan pristupni rad 2+2+2 6
6. Stručna praksa 2+2+2 4
7. Specijalistički rad 18

Lista izbornih predmeta

  • Industrijsko i menadžment inženjerstvo – odabrana poglavlja
  • Računarski integrisana proizvodnja i logistika – odabrana poglavlja
  • Preduzetničko upravljanje malim i srednjim preduzećima – odabrana poglavlja
  • Ekološki menadžment – odabrana poglavlja