Одбране завршних радова


Одбране завршних радова за 23. септембар 2021. године


Рбр Кандидат Тема завршног рада Ментор Датум одбране
22 Виолета Ђорђијев (2019/4113) Доношење инвестиционих одлука на основу финансијског резултата пословања предузећа др Слађана Бенковић 28. јун 2021. 11:00 сала: ц301
21 Стојан Брајан Малешевић (2019/4012) Анализа фактора успеха међународних ангажовања др Тамара Ивановић 28. мај 2021. 14:00 сала: 106
20 Ада Лалић (2019/4008) Стратегија дигиталног искуства шопера у малопродаји др Весна Дамњановић 20. мај 2021. 12:00 сала Ц201
19 Маша Ковачевић (2019/4005) Поређење стратегија маркетинга и продаје у малопродаји спортске опреме др Весна Дамњановић 20. мај 2021. 10:00 сала Ц201
18 Сања Маљковић (2019/4010) Утицај стратегије оптимизације претраживача на маркетинг и продајне резултате др Весна Дамњановић 20. мај 2021. 11:00 сала Ц201
17 Катарина Пешић Видић (2019/4001) Фактори који утичу на задржавање запослених у мултинационалним компанијама у Републици Србији др Јелена Анђелковић Лабровић 24. мај 2021. 15:15 сала 106
16 Никола Радосављевић (2019/4007) Утицај рада у мултикултуралној средини на менаџерски стил др Јелена Анђелковић Лабровић 24.април 2021. 14:30 сала Ц201
15 Допуђ Илија (2018/4115) Разлике у улогама и значају менаџера на руководећим местима у здравственим
установама између земаља Европске уније и Србије
др Ондреј Јашко 19.април 2021. 13:00 сала 106
14 Наталија Тасовац (2019/4002) Маркетинг и продајна стратегија авио-компанија у условима пандемије др Весна Дамњановић 21.април 2021. 14:00 сала 106
13 Софија Марјановић (2019/4118) Значај стратешке анализе за унапређење конкурентности предузећа др Марко Михић 07.април 2021. 15:00 сала 106
12 Маја Ранђеловић (2019/4116) Испитивање улоге и вештина менаџера у здравственим установама др Татјана Ивановић 11.март 2021. 13:00 сала ц201
11 Дарослава Томић (2019/4119) Ефекти брендирања послодаваца на регрутацију кандидата др Јелена Анђелковић Лабровић 28.децембар 2020. 13:00 сала 106
10 Анђела Липовац 2019/4103 Стратешко управљање базирано на ресурсима у индустрији козметике др Марија Тодоровић 28.децембар 2020. 13:30 сала 112
9 Ана Микић 2019/4115 Маркетинг стратегије у комуникацији са пацијентима у апотекарским установама др Радмила Јаничић 28.децембар 2020. 12:30 сала Ц201
8 Сања Мосић 2019/3507 Препознавање саобраћајних знакова коришћењем конволутивних неуронских мрежа др Ивана Драговић 23.децембар 2020. 15:00 сала 106
7 Страхиња Радаковић 2018/3680 Концептуални модел за истраживање фактора који утичу на потенцијалне миграције студената др Вељко Јеремић 23.децембар 2020. 13:00 сала 101
6 Димитрије Давидовић 2019/3852 Специфичности управљања пројектима организације великих спортских догађаја др Марија Тодоровић 23.децембар 2020. 13:00 сала 104
5 Александра Стојановић 2018/3905 Примена SCRUM методологије на пројектима развоја нових софтверских решења др Марија Тодоровић 23.децембар 2020. 13:30 сала 105
4 Марија Плавшић 2018/3584 Неурофинансије као модерна парадигма у финансијском управљању др Тијана Обрадовић 23.децембар 2020. 13:00 сала 106
3 Јана Вугделија 2019/3660 Упоредна анализа метахеуристичких метода за решавање џоб шоп проблема распоређивања др Милан Станојевић 22.децембар 2020. 16:00 сала 105
2 Ана Микић 2019/4115 Маркетинг стратегије у комуникацији са пацијентима у апотекарским установама др Радмила Јаничић 28.децембар 2020. 12:30 сала Ц201
1 Мила Стефановић 2019/4111 Холистички маркетинг приступ у организацији културно-уметничког догађаја из области књижевности др Радмила Јаничић 05.новембар 2020. 12:00 сала 201