Odbrane završnih radova


Odbrane završnih radova za 23. septembar 2021. godine


Rbr Kandidat Tema završnog rada Mentor Datum odbrane
39 Gorana Vranješ (2020/4120) Organizacija procesa pozicioniranja parafarmaceutskog proizvoda na tržištu dr Ondrej Jaško 29. septembar 2023.
17:30
sala: 13 (sala 101 po starom)
38 Jelena Nakić (2021/4108) Aspekti koordinacije zdravstvenih ustanova u pružanju zdravstvene zaštite za vreme pandemije COVID-19 dr Ondrej Jaško 29. septembar 2023.
17:00
sala: 12 (sala 112 po starom)
37 Biljana Nedić (2020/4123) Federativni pristup interoperabilnosti u domenu obrazovanja dr Nenad Aničić 29. septembar 2023.
14:30
sala: 14 (sala 102 po starom)
36 Nada Ječmenica (2019/4112) Organizacija apoteka sa potrebnim osvrtom na Category menadžment dr Ondrej Jaško 29. septembar 2023.
16:15
sala: 12 (112 po starom)
35 Milica Aksić (2020/4111) Organizacija i faktori uspeha poslovanja malih lanaca apoteka dr Mladen Čudanov 12. jul 2023.
11:00

sala: c201

34 Aleksandar Lišanin (2019/4106) Upravljanje promenama i inovacije u farmaceutskoj industriji u doba pandemije dr Vladimir Obradović 20. februar 2023. 10:00 sala:112
33 Stefan Drakulović (2020/4127) Specifičnosti organizacije kompanije za proizvodnju i prodaju uređaja za dentalnu higijenu dr Ondrej Jaško 21. decembar 2022. 09:30 sala:106
32 Vladimir Dimitrijević (2019/4114) Izbor lokacije za proizvodnju primenom savremenih metoda odlučivanja dr Ondrej Jaško 21. decembar 2022. 13:00 sala:109
31 Miloš Vučković (2019/4104) Menadžment kvaliteta i ljudskih resursa u funkciji razvoja visoko pouzdanih organizacija dr Mladen Đurić 14. jul 2022. 15:00 sala: c201
30 Jelena Jovičić Đorđević (2020/4113) Strategija pozicioniranja novog brenda u farmaceutskoj industriji dr Vesna Damnjanović 13. jul 2022. 12:30 sala: c301
29 Sanja Dimitrijević (2020/4110) Sindrom sagorevanja u farmaceutskim organizacijama dr Jovan Krivokapić 06. jul 2022. 08:30 sala: c201
28 Sanja Mladenović (2020/4104) Značaj motivacije u farmaceutskom sektoru dr Jovan Krivokapić 06. jul 2022. 09:30 sala: 112
27 Marija Đinović (2019/4105) Motivacija projektnih menadžera u farmaciji dr Marija Todorović 06. jun 2022. 14:30 sala: c201
26 Maja Matejić (2020/4133) Analiza sindroma sagorevanja kod zaposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti tokom pandemije virusom SARS-CoV2-2 dr Jelena Anđelković Labrović 24. mart 2022. 10:30 sala: c301
25 Biljana Jenča (2020/4108) Ispitivanje uticaja nagrađivanja na motivaciju zdravstvenih radnika dr Jovan Krivokapić 27. januar 2022. 12:00 sala: c201
24 Marko Simić (2020/4118) Upravljanje virtuelnim timovima u toku pandemije COVID-19 dr Ondrej Jaško 22. decembar 2021. 15:00 sala: c201
23 Petar Vasiljević (2020/4124) Ocenjivanje efikasnosti igrača u košarci primenom analize obavijanja podataka dr Milan Martić 7. decembar 2021. 09:30 sala: c201
22 Violeta Đorđijev (2019/4113) Donošenje investicionih odluka na osnovu finansijskog rezultata poslovanja preduzeća dr Slađana Benković 28. jun 2021. 11:00 sala: c301
21 Stojan Brajan Malešević (2019/4012) Analiza faktora uspeha međunarodnih angažovanja dr Tamara Ivanović 28. maj 2021. 14:00 sala: 106
20 Ada Lalić (2019/4008) Strategija digitalnog iskustva šopera u maloprodaji dr Vesna Damnjanović 20. maj 2021. 12:00 sala: C201
19 Maša Kovačević (2019/4005) Poređenje strategija marketinga i prodaje u maloprodaji sportske opreme dr Vesna Damnjanović 20. maj 2021. 10:00 sala: C201
18 Sanja Maljković (2019/4010) Uticaj strategije optimizacije pretraživača na marketing i prodajne rezultate dr Vesna Damnjanović 20. maj 2021. 11:00 sala: C201
17 Katarina Pešić Vidić (2019/4001) Faktori koji utiču na zadržavanje zaposlenih u multinacionalnim kompanijama u Republici Srbiji dr Jelena Anđelković Labrović 24. maj 2021. 15:15 sala 106
16 Nikola Radosavljević (2019/4007) Uticaj rada u multikulturalnoj sredini na menadžerski stil dr Jelena Anđelković Labrović 24.april 2021. 14:30 sala C201
15 Dopuđ Ilija (2018/4115) Razlike u ulogama i značaju menadžera na rukovodećim mestima u zdravstvenim
ustanovama između zemalja Evropske unije i Srbije
dr Ondrej Jaško 19.april 2021. 13:00 sala 106
14 Natalija Tasovac (2019/4002) Marketing i prodajna strategija avio-kompanija u uslovima pandemije dr Vesna Damnjanović 21.april 2021. 14:00 sala 106
13 Sofija Marjanović (2019/4118) Značaj strateške analize za unapređenje konkurentnosti preduzeća dr Marko Mihić 07.april 2021. 15:00 sala 106
12 Maja Ranđelović (2019/4116) Ispitivanje uloge i veština menadžera u zdravstvenim ustanovama dr Tatjana Ivanović 11.mart 2021. 13:00 sala c201
11 Daroslava Tomić (2019/4119) Efekti brendiranja poslodavaca na regrutaciju kandidata dr Jelena Anđelković Labrović 28.decembar 2020. 13:00 sala 106
10 Anđela Lipovac 2019/4103 Strateško upravljanje bazirano na resursima u industriji kozmetike dr Marija Todorović 28.decembar 2020. 13:30 sala 112
9 Ana Mikić 2019/4115 Marketing strategije u komunikaciji sa pacijentima u apotekarskim ustanovama dr Radmila Janičić 28.decembar 2020. 12:30 sala C201
8 Sanja Mosić 2019/3507 Prepoznavanje saobraćajnih znakova korišćenjem konvolutivnih neuronskih mreža dr Ivana Dragović 23.decembar 2020. 15:00 sala 106
7 Strahinja Radaković 2018/3680 Konceptualni model za istraživanje faktora koji utiču na potencijalne migracije studenata dr Veljko Jeremić 23.decembar 2020. 13:00 sala 101
6 Dimitrije Davidović 2019/3852 Specifičnosti upravljanja projektima organizacije velikih sportskih događaja dr Marija Todorović 23.decembar 2020. 13:00 sala 104
5 Aleksandra Stojanović 2018/3905 Primena SCRUM metodologije na projektima razvoja novih softverskih rešenja dr Marija Todorović 23.decembar 2020. 13:30 sala 105
4 Marija Plavšić 2018/3584 Neurofinansije kao moderna paradigma u finansijskom upravljanju dr Tijana Obradović 23.decembar 2020. 13:00 sala 106
3 Jana Vugdelija 2019/3660 Uporedna analiza metaheurističkih metoda za rešavanje džob šop problema raspoređivanja dr Milan Stanojević 22.decembar 2020. 16:00 sala 105
2 Ana Mikić 2019/4115 Marketing strategije u komunikaciji sa pacijentima u apotekarskim ustanovama dr Radmila Janičić 28.decembar 2020. 12:30 sala C201
1 Mila Stefanović 2019/4111 Holistički marketing pristup u organizaciji kulturno-umetničkog događaja iz oblasti književnosti dr Radmila Janičić 05.novembar 2020. 12:00 sala 201