Odbrane završnih radova

Rbr Kandidat Tema završnog rada Mentor Datum odbrane
22 Violeta Đorđijev (2019/4113) Donošenje investicionih odluka na osnovu finansijskog rezultata poslovanja preduzeća dr Slađana Benković 28. jun 2021. 11:00 sala: c301
21 Stojan Brajan Malešević (2019/4012) Analiza faktora uspeha međunarodnih angažovanja dr Tamara Ivanović 28. maj 2021. 14:00 sala: 106
20 Ada Lalić (2019/4008) Strategija digitalnog iskustva šopera u maloprodaji dr Vesna Damnjanović 20. maj 2021. 12:00 sala C201
19 Maša Kovačević (2019/4005) Poređenje strategija marketinga i prodaje u maloprodaji sportske opreme dr Vesna Damnjanović 20. maj 2021. 10:00 sala C201
18 Sanja Maljković (2019/4010) Uticaj strategije optimizacije pretraživača na marketing i prodajne rezultate dr Vesna Damnjanović 20. maj 2021. 11:00 sala C201
17 Katarina Pešić Vidić (2019/4001) Faktori koji utiču na zadržavanje zaposlenih u multinacionalnim kompanijama u Republici Srbiji dr Jelena Anđelković Labrović 24. maj 2021. 15:15 sala 106
16 Nikola Radosavljević (2019/4007) Uticaj rada u multikulturalnoj sredini na menadžerski stil dr Jelena Anđelković Labrović 24.april 2021. 14:30 sala C201
15 Dopuđ Ilija (2018/4115) Razlike u ulogama i značaju menadžera na rukovodećim mestima u zdravstvenim
ustanovama između zemalja Evropske unije i Srbije
dr Ondrej Jaško 19.april 2021. 13:00 sala 106
14 Natalija Tasovac (2019/4002) Marketing i prodajna strategija avio-kompanija u uslovima pandemije dr Vesna Damnjanović 21.april 2021. 14:00 sala 106
13 Sofija Marjanović (2019/4118) Značaj strateške analize za unapređenje konkurentnosti preduzeća dr Marko Mihić 07.april 2021. 15:00 sala 106
12 Maja Ranđelović (2019/4116) Ispitivanje uloge i veština menadžera u zdravstvenim ustanovama dr Tatjana Ivanović 11.mart 2021. 13:00 sala c201
11 Daroslava Tomić (2019/4119) Efekti brendiranja poslodavaca na regrutaciju kandidata dr Jelena Anđelković Labrović 28.decembar 2020. 13:00 sala 106
10 Anđela Lipovac 2019/4103 Strateško upravljanje bazirano na resursima u industriji kozmetike dr Marija Todorović 28.decembar 2020. 13:30 sala 112
9 Ana Mikić 2019/4115 Marketing strategije u komunikaciji sa pacijentima u apotekarskim ustanovama dr Radmila Janičić 28.decembar 2020. 12:30 sala C201
8 Sanja Mosić 2019/3507 Prepoznavanje saobraćajnih znakova korišćenjem konvolutivnih neuronskih mreža dr Ivana Dragović 23.decembar 2020. 15:00 sala 106
7 Strahinja Radaković 2018/3680 Konceptualni model za istraživanje faktora koji utiču na potencijalne migracije studenata dr Veljko Jeremić 23.decembar 2020. 13:00 sala 101
6 Dimitrije Davidović 2019/3852 Specifičnosti upravljanja projektima organizacije velikih sportskih događaja dr Marija Todorović 23.decembar 2020. 13:00 sala 104
5 Aleksandra Stojanović 2018/3905 Primena SCRUM metodologije na projektima razvoja novih softverskih rešenja dr Marija Todorović 23.decembar 2020. 13:30 sala 105
4 Marija Plavšić 2018/3584 Neurofinansije kao moderna paradigma u finansijskom upravljanju dr Tijana Obradović 23.decembar 2020. 13:00 sala 106
3 Jana Vugdelija 2019/3660 Uporedna analiza metaheurističkih metoda za rešavanje džob šop problema raspoređivanja dr Milan Stanojević 22.decembar 2020. 16:00 sala 105
2 Ana Mikić 2019/4115 Marketing strategije u komunikaciji sa pacijentima u apotekarskim ustanovama dr Radmila Janičić 28.decembar 2020. 12:30 sala C201
1 Mila Stefanović 2019/4111 Holistički marketing pristup u organizaciji kulturno-umetničkog događaja iz oblasti književnosti dr Radmila Janičić 05.novembar 2020. 12:00 sala 201