Одобрене теме на специјалистичким студијама

Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 21. јануара 2019. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 24. децембра 2018. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 3. децембра 2018. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 24. септембра 2018. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 10. септембра 2018. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 29. јуна 2018. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 18. јуна 2018. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 28. маја 2018. године
Одобрене теме на Већу за Мастер студије одржаном 12. марта 2018. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 25. децембра 2017. године
Одобрене теме на Већу за Мастер студије одржаном 6. новембра 2017. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 9. октобра 2017. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 13. септембра 2017. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 10. јула 2017. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 26. јуна 2017. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 8. маја 2017. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 10. априла 2017. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 20. фебруара 2017. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 21. децембра 2016. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 28. новембра 2016. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 24. октобра 2016. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 10. октобра 2016. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 13. јула 2016. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 20. јуна 2016. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 01. јуна 2016. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 27. априла 2016. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 15. децембра 2015. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 28. октобра 2015. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 14. октобра 2015. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 08. јула 2015. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 10. јуна 2015. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 13. маја 2015. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 1. априла 2015. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 18. марта 2015. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 17. децембра 2014. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 19. новембра 2014. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 13. октобра 2014. године

Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 17. септембра 2014. године
Одобрене теме на Већу за Специјалистичке студије одржаном 04. фебруара 2015. године