Raspored nastave

Raspored nastave 2018/19. (ažurirano: 08.02.2019.)

Raspored nastave (ažuriran 01.02.2019. godine po salama)

Nastava iz predmeta: Menadžerske finansije, Ekonomika i finansiranje zdravstvenih organizacija i Upravljanje finansijama u farmaciji, 15. januara 2019. godine, umesto u sali C401, biće održana u sali 104.

Raspored nastave (ažuriran 14.01.2019. godine po salama)

Raspored nastave (ažuriran 17.12.2018. godine)

Raspored nastave iz predmeta Menadžment i organizacija (studijske grupe: Menadžment, Menadžment u zdravstvu i Menadžment u farmaciji) -ažuriran 06.12.2018. godine

Raspored nastave (ažuriran 02.03.2018. godine)

Raspored nastave (ažuriran 22.02.2018. godine)