Odbrane završnih radova

Procedura od predaje obrasca saglasnosti do odbrane završnog rada


Rbr Kandidat Tema završnog rada Mentor Datum odbrane
174 Aleksandra Gvozden (2020/3870) Komunikacija kao značajni element kulturološkog prilagođavanja ekspatrijata dr Jelena Anđelković Labrović 30. maj 2022. 11:00 sala: c301
173 Milena Miletić (2020/3051) Komparativna analiza Cloud servisa za skladištenje podataka dr Srđa Bjeladinović 31. maj 2022. 12:00 sala: c201
172 Natalija Eferica (2020/3775) Analiza digitalnog nastupa vodećih modnih brendova dr Slavica Cicvarić Kostić 31. maj 2022. 10:00 sala: c301
171 Miloš Nikić (2020/3913) Testiranje kao metod validacije funkcionalnih zahteva softverskog sistema dr Saša Lazarević 27. maj 2022. 11:00 sala: c201
170 Aleksandra Petrović (2020/3315) Upravljanje ljudskim resursima u avio-industriji sa posebnim osvrtom na mogućnosti prevazilaženja zamora i stresa dr Jelena Anđelković Labrović 25. maj 2022. 10:00 sala: 112
169 Kristina Vukojičić (2020/3656) Problem optimalnog izbora provajdera saobraćaja za sms verifikaciju dr Dragana Makajić Nikolić 25. maj 2022. 10:00 sala: c201
168 Dragana Đoković (2020/3807) Primena koncepta upravljanja projektima u otvaranju ugostiteljskog objekta dr Marija Todorović 24. maj 2022. 13:00 sala: c201
167 Uroš Ilić (2019/3919) Analiza podrške poslovanju malih i srednjih preduzeća u doba pandemije Covid-19 dr Zoran Rakićević 20. maj 2022. 09:00 sala: c201
166 Tijana Ignjatović (2020/3604) Primena modela javno-privatnog partnerstva na primeru izgradnje gradskog parkirališta dr Marija Todorović 13. maj 2022. 09:00 sala: c201
165 Minja Madžić (2019/3624) Značaj promocije u razvoju turizma Republike Srbije dr Milica Kostić Stanković 11. maj 2022. 16:00 sala: c301
164 Ranka Stojić (2020/4107) Značaj stavova kandidata o pravednom sprovođenju procesa selekcije za brendiranje poslodavca dr Jelena Anđelković Labrović 27. april 2022. 10:15 sala: 101
163 Sanja Popadić (2020/4007) Marketing strategije pozicioniranja niskobudžetnih avio kompanija u uslovima globalne pandemije dr Vesna Damnjanović 18. april 2022. 15:00 sala: c201
162 Anđela Gajić (2020/3913) Specifičnosti analize i ocene opravdanosti investicionih projekata u planinskom turizmu dr Marko Mihić 27. april 2022. 10:00 sala: c301
161 Bojana Stevović (2020/3615) Specifičnosti strateškog razvoja sektora za mlade u okviru gradske uprave dr Miloš Jevtić 6. april 2022. 14:30 sala: c201
160 Janošević Sofija (2020/4002) Međunarodni izazovi brendiranja poslodavca u industriji nafte i gasa dr Slavica Cicvarić Kostić 30. mart 2022. 15:00 sala: c301
159 Teodora Šošić (2020/3755) Primena koncepta upravljanja projektima u implementaciji ciljeva održivog razvoja dr Dragan Bjelica 30. mart 2022. 13:00 sala: c201
158 Teodora Milošević (2020/3939) Nove tehnologije u održivoj medicini dr Jasna Petković 25. mart 2022. 10:00 sala: c201
157 Anđela Babić (2020/3651) Primena modela vremenskih serija u predviđanju vrednosti kripto valuta dr dr Zoran Radojičić 23. mart 2022. 11:45 sala: c201
156 Aleksandar Bešević (2019/33904) Potencijali razvoja organskog agropreduzetništva u Republici Srbiji dr Zoran Rakićević 23. mart 2022. 14:00 sala: c201
155 Diana Morozova (2020/4001) Strategija ulaska srpskog brenda konditorskih proizvoda na tržište Rusije dr Vesna Damnjanović 22. mart 2022. 15:00 sala: c201
154 Dušan Milovanović (2020/3559) Programsko budžetiranje kao instrument upravljanja budžetskim sredstvima dr Sandra Jednak 21. mart 2022. 12:00 sala: c201
153 Tijana Mišić (2020/3873) Strategija povezivanja prodaje i marketinga u farmaciji dr Vesna Damnjanović 21. mart 2022. 14:30 sala: c201
152 Jelena Stojanović (2020/4004) Analiza poruka brendova u međunarodnom kontekstu dr Slavica Cicvarić Kostić 21. mart 2022. 15:00 sala: c201
151 Aleksandra Grujić (2020/4008) Strategija ulaska brenda energetskih pića na američko tržište dr Vesna Damnjanović 21. mart 2022. 14:00 sala: c201
150 Sanja Nikolić (2020/4012) Uticaj globalne pandemije na primenu digitalnog marketinga u telemedicini dr Vesna Damnjanović 21. mart 2022. 13:00 sala: c201
149 Smiljana Maglov (2020/3800) Zlostavljanje na radu osoba sa invaliditetom dr Slobodan Miladinović 18. mart 2022. 10:00 sala: c301
148 Marija Raičković (2020/3044) Integracija SAP Analytics Cloud servisa sa različitim izvorima podataka dr Ognjen Pantelić 15. mart 2022. 14:30 sala: c301
147 Natalija Stolić (2020/3764) Analiza uspešnosti projekata reforme sektora bezbednosti misije OEBS-a u Srbiji dr Dragan Bjelica 14. mart 2022. 13:00 sala: c201
146 Ana Sajić (2020/3115) Sigurnosni aspekti privatnih oblaka dr Dejan Simić 10. mart 2022. 13:00 sala: c301
145 Bojana Slijepčević (2019/3939) Zadovoljstvo poslom i standardi bezbednosti i higijene u sektoru proizvodnje prehrambene industrije dr Ivana Kovačević 08. mart 2022. 12:00 sala: c301
144 Jovana Majstorović (2020/3234) Uloga komunikacija u brendiranju trgovinskog lanca kao poslodavca dr Slavica Cicvarić Kostić 01. mart 2022. 10:00 sala: c301
143 Aleksa Stefanović (2019/3510) Apache Spark infrastruktura i servisi u IT ekosistemu pametnog saobraćaja dr Božidar Radenković 28. februar 2022. 14:00 sala: 304
142 Đorđe Aćimović (2020/3880) Uloga organizacije u izlečenju bolesti zavisnosti zaposlenih dr Jovan Krivokapić 28. februar 2022. 11:00 sala: 106
141 Tamara Perić (2020/3875) Specifičnosti medijskih kampanja državnih institucija dr Tamara Vlastelica 28. februar 2022. 14:00 sala: c301
140 Milica Bataković (2020/3824) Integrisane komunikacije u brendiranju organskih proizvoda dr Milica Kostić Stanković 28. februar 2022. 11:30 sala: c301
139 Danijela Vasić (2019/3945) Društveno odgovorni odnosi s javnošću u uslovima pandemije dr Milica Kostić Stanković 28. februar 2022. 13:00 sala: c301
138 Marko Kastratović (2020/3011) Softversko rešenje za integraciju uređaja u sistemu pametne kuće dr Bojan Jovanović 25. februar 2022. 10:00 sala: c301
137 Stefan Vujčić (2020/3107) Komparativna analiza alata za poslovnu inteligenciju dr Boris Delibašić 22. februar 2022. 10:00 sala: c201
136 Katarina Nikolić (2020/3288) Upravljanje rizikom projekta otvaranja novog maloprodajnog objekta dr Marko Mihić 22. februar 2022. 12:00 sala: c201
135 Stefan Vujčić (2020/3107) Komparativna analiza alata za poslovnu inteligenciju dr Boris Delibašić 22. februar 2022. 10:00 sala: c201
134 Ana Slijepčević (2020/3803) Upravljanje rizikom projekta otvaranja maloprodajnog objekta dr Marko Mihić 18. februar 2022. 14:00 sala: c201
133 Nina Novović (2020/3267) Percepcija liderskog stila rukovodioca i motivacija zaposlenih dr Ivana Kovačević 10. februar 2022. 12:00 sala: c301
132 Lazar Brakočević (2019/3952) Specifičnosti stilova liderstva u sportskim timovima dr Miloš Jevtić 10. februar 2022. 11:00 sala: c201
131 Nina Stanić (2019/3871) Tehnike digitalnog marketinga u razvoju tehnoloških startapa dr Milan Okanović 7. februar 2022. 15:00 sala: c201
130 Dragan Janković (2019/3606) Istraživanje ponašanja ciljne javnosti u pandemiji u cilju planiranja strateške komunikacije dr Jovanka Vukmirović 1. februar 2022. 14:30 sala: 106
129 Dunja Olbina (2020/3238) Značaj projektnog menadžmenta u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja dr Marko Mihić 1. februar 2022. 14:00 sala: c201
128 Aleksandra Marjanović (2020/3075) Komparativna analiza sistema za upravljanje sadržajem dr Mladen Čudanov 31. januar 2022. 11:00 sala: c201
127 Aleksandra Lipovac (2020/3901) Uticaj kampanja društveno odgovornog marketinga na reputaciju kompanije dr Tamara Vlastelica 31. januar 2022. 16:00 sala: c301
126 Biljana Đerić (2020/3677) Sekundarna statistička istraživanja u domenu medijskog prostora dr Dragan Vukmirović 26. januar 2022. 13:00 sala: c201
125 Ivona Heldrih (2020/3711) Primena Spring i Dropwizard radnih okvira u procesu razvoja veb aplikacija dr Miloš Milić 26. januar 2022. 11:00 sala: c201
124 Kristina Stupar (2020/3516) Primena tehnika digitalnog marketinga u promociji naučnog časopisa dr Marijana Despotović Zrakić 26. januar 2022. 14:00 sala: c301
123 Nikola Bradaš (2020/3853) Uticaj naprednih tehnologija na proces digitalne transformacije malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji dr Zoran Rakićević 26. januar 2022. 14:00 sala: 106
122 Srđan Stefanović (2020/3508) Razvoj crowdsensing sistema za detektovanje alergena dr Aleksandra Labus 25. januar 2022. 14:00 sala: 106
121 Merjem Nokić (2020/3259) Uloga harizmatskog liderstva u organizacijama dr Miloš Jevtić 12. januar 2022. 13:00 sala: C201
120 Emilija Spasić (2020/3224) Korporativne komunikacije i oglašavanje u uslovima pandemije COVID-19 dr Tamara Vlastelica 29. decembar 2021. 14:30 sala: 310
119 Dejana Nikolić (2020/3206) Krize korporativne reputacije u prehrambenoj industriji dr Tamara Vlastelica 29. decembar 2021. 15:00 sala: 310
118 Uroš Ćirković (2019/3815) Primena projektnog menadžmenta u predškolskom obrazovanju dr Dejan Petrović 29. decembar 2021. 11:45 sala: c201
117 Sara Jovanović (2020/3091) Razvoj veb aplikacija kombinacijom tehnika dizajna vođenog domenom i razvoja vođenog ponašanjem dr Nenad Aničić 28. decembar 2021. 14:30 sala: c301
116 Snežana Stojković (MED 3711/2020) Interni marketing u motivaciji zaposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dr Radmila Janičić 27. decembar 2021. 15:30 sala: c301
115 Tamara Nikolić (2020/3818) Izazovi elektronske regrutacije u menadžmentu ljudskih resursa dr Jelena Anđelković Labrović 28. decembar 2021. 15:30 sala: c301
114 Darija Vuković (2020/3884) Ekstrinzična i intrinzična motivacija u funkciji zadržavanja zaposlenih dr Jelena Anđelković Labrović 28. decembar 2021. 15:00 sala: c201
113 Jelena Jakovljević (2020/3310) Značaj agilnog upravljanja ljudskim resursima u kompanijama IT industrije dr Jelena Anđelković Labrović 28. decembar 2021. 10:30 sala: c301
112 Julija Andan (2020/3781) Primena društvenih mreža u procesu elektronske regrutacije dr Jelena Anđelković Labrović 28. decembar 2021. 10:00 sala: c301
111 Filip Kadović (2020/3298) Unapređenje poslovnog modela primenom automatizovanog alata dr Mladen Čudanov 28. decembar 2021. 09:30 sala: c201
110 Anja Nedeljković (2020/3059) Uloga virtuelnih zajednica i društvenog umrežavanja u turizmu dr Milan Okanović 27. decembar 2021. 14:00 sala: 105
109 Milica Golubović (2020/3059) Analiza pristrasnosti algoritama mašinskog učenja korišćenjem mera pravičnosti dr Miloš Jovanović 27. decembar 2021. 14:00 sala: c201
108 Ivana Todorović (2020/3060) Predviđanje prodaje multinacionalne maloprodajne korporacije korišćenjem algoritama mašinskog učenja dr Milan Vukićević 28. decembar 2021. 12:00 sala: c201
107 Nikola Čukić (2019/3114) Sistematski pristup uvođenju SAP Commerce Cloud rešenja dr Vidan Marković 28. decembar 2021. 13:15 sala: c301
106 Biljana Perić (2020/3054) Komparativna analiza Scrum alata na projektima razvoja softvera dr Ognjen Pantelić 28. decembar 2021. 14:00 sala: c201
105 Tara Cvetković (2020/3767) Relacioni marketing u digitalnom okruženju kozmetičke industrije dr Radmila Janičić 27. decembar 2021. 14:30 sala: c301
104 Isidora Simić (2020/3309) Strategije digitalne prodaje u modnoj industriji ka generaciji Z dr Vesna Damnjanović 20. decembar 2021. 13:30 sala: c201
103 Nađa Molnar (2020/3916) Primena metoda kraudsorsinga u kreiranju marketinškog sadržaja dr Marija Jović 20. decembar 2021. 15:00 sala: 106
102 Stefan Ninić (2020/3799) Priprema i ocena investicionih projekata u ugostiteljstvu dr Vladimir Obradović 24. decembar 2021. 11:00 sala: c201
101 Bojana Bandović (2020/3770) Primena alata projektnog menadžmenta u projektu otvaranja ugostiteljskog objekta dr Marija Todorović 24. decembar 2021. 11:45 sala: 106
100 Ana Nikitović (2019/3120) Komparativna analiza metoda evaluacije korisničkog interfejsa veb sajta robne kuće dr Miroslav Minović 15. decembar 2021. 10:30 sala: 106
99 Katarina Alempić (2020/3086) Primena mobilnih tehnologija i koncepata društvenih mreža za upravljanje psihološkim savetovalištem dr Miloš Milovanović 15. decembar 2021. 09:30 sala: 106
98 Ivana Ristić (2020/3345) Uloga emocionalne inteligencije u efektivnom liderstvu dr Miloš Jevtić 15. decembar 2021. 10:00 sala: c201
97 Katarina Ivanković (2020/3783) Profesionalni razvoj lidera i menadžera u organizacijama dr Miloš Jevtić 15. decembar 2021. 09:15 sala: c201
96 Nina Labović (2020/3756) Ponašanje potrošača u kupovini pod uticajem društvenih mreža dr Radmila Janičić 15. decembar 2021. 14:00 sala: c001
95 Kijara Petković (2020/3760) Održivo poslovanje u hotelijerstvu dr Maja Levi Jakšić 17. decembar 2021. 11:00 sala: c201
94 Bojana Milovac (2019/3965) Specifičnosti integrisanja marketinške i korporativne komunikacije u industriji lepote dr Milica Kostić Stanković 15. decembar 2021. 14:30 sala: c301
93 Bane Nenadić (2020/3907) Uticaj podrške malim i srednjim preduzećima na razvoj privrede u Republici Srbiji dr Danica Lečić Cvetković 09. decembar 2021. 17:00 sala: 106
92 Ana Stanić (2020/3021) Komparativna analiza alata za vizualizaciju podataka i fleksibilno izveštavanje dr Milan Vukićević 02. decembar 2021. 12:00 sala: c201
91 Anđela Sedlarević (2020/3211) Analiza i ocena opravdanosti projekta otvaranja maloprodajnog objekta dr Dejan Petrović 30. novembar 2021. 12:00 sala: c301
90 Julija Stanković (2020/3306) Razvoj međunarodnog brenda na poslovnom tržištu dr Slavica Cicvarić Kostić 30. novembar 2021. 11:30 sala: 106
89 Nikola Kostić (2019/3620) Upravljanje projektom razvoja portala za unapređenje plasmana poljoprivrednih dobara dr Marija Todorović 24. novembar 2021. 15:00 sala: C201
88 Vladimir Erić (2019/3570) Finansiranje budžetskog deficita i javni dug u Republici Srbiji dr Sandra Jednak 23. novembar 2021. 15:00 sala: C201
87 Marina Marković (2020/3666) Statistička analiza predikcije srčanog udara dr Zoran Radojičić 22. novembar 2021. 16:00 sala: 209a
86 Vukašin Živković (2020/3348) Specifičnosti preduzetničkog poduhvata osnivanja agencije za procenu rizika od katastrofa dr Miloš Jevtić 17. novembar 2021. 13:00 sala: 106
85 Ivana Đorđević (2020/3794) Strategije pozicioniranja kompanija zasnovane na društveno odgovornom pristupu u tradicionalnom i digitalnom okruženju dr Radmila Janičić 24. novembar 2021. 15:00 sala: C301
84 Jovana Janković 2020/3815 Poreski tretman slobodnih profesija dr Đorđe Krivokapić 16. novembar 2021. 14:00 sala: 106
83 Jovana Lainović (2020/3562) Specifičnosti interne kontrole i revizije u bankama dr Veljko Dmitrović 10. novembar 2021. 10:00 sala: 106
82 Petar Vidojević (2020/3348) Unapređivanje procesa u građevinskoj industriji primenom lin pristupa dr Dragana Stojanović 10. novembar 2021. 09:30 sala: C201
81 Stevan Radaković (2019/3552) Uticaj informacionih tehnologija na unapređenje procesa upravljanja finansijama dr Slađana Benković 10. novembar 2021. 14:00 sala: C301
80 Anđelija Skobelev (2020/3005) Sprečavanje neželjene diskriminacije u modelima mašinskog učenja prilikom predviđanja ponovnog povratka na bolničko lečenje dr Boris Delibašić 10. novembar 2021. 14:00 sala: 106
79 Bojan Grebić (2019/3777) Ekonomsko-finansijska analiza kapitalnih ulaganja u organizacijama javnog sektora dr Miloš Milosavljević 19. novembar 2021. 16:00 sala: C201
78 Kristina Nikolić (2020/3235) Oglašavanje privatnih robnih marki na društvenim medijima dr Milan Okanović 02. novembar 2021. 11:00 sala: C201
77 Nina Nikolić (2020/3215) Priprema i ocena projekta uvođenja novog proizvoda u drvnoj industriji dr Dragan Bjelica 01. novembar 2021. 15:00 sala: C301
76 Stevan Miladinović (2020/3252) Istraživanje faktora koji utiču na percepciju kvaliteta proizvoda u modnoj industriji dr Marija Jović 29. oktobar 2021. 14:30 sala: 104
75 Teodora Mićanović (2020/3664) Uticaj vakcinacije na efikasnost zdravstvenih sistema evropskih zemalja tokom pandemije COVID-19 dr Gordana Savić 29. oktobar 2021. 12:30 sala: C201
74 Katarina Gole (2020/3218) Digitalne komunikacije u poslovanju malih i srednjih preduzeća dr Milan Okanović 01. novembar 2021. 14:30 sala: 106
73 Milica Prijović (2020/3210) Značaj influensera u izgradnji i angažovanju onlajn zajednice dr Milan Okanović 29. oktobar 2021. 15:30 sala: C002
72 Mina Nikolić (2020/3088) Upravljanje životnim ciklusom proizvoda korišćenjem .NET tehnologija dr Nenad Aničić 22. oktobar 2021. 13:30 sala: 112
71 Marija Radovanović (2020/3772) Primena kost-benefit analize u oceni projekata obnovljivih izvora energije dr Dejan Petrović 25. oktobar 2021. 11:00 sala: c201
70 Ivana Rađenović (2020/3248) Primena ključnih indikatora performansi za analizu usluga prodaje u uslovima pandemije u kompaniji iz modne industrije dr Danica Lečić Cvetković 1. novembar 2021. 14:00 sala: c301
69 Milica Trifunović (2020/3837) Analiza finansijskih pokazatelja za ocenu uspešnosti i finansijskog položaja vinarija dr Snežana Knežević 29. oktobar 2021. 15:00 sala: 106
68 Dunja Vasiljević (2020/3659) Primena modela vremenskih serija u analizi prihoda koje društvene mreže ostvaruju od oglašavanja dr Milica Maričić 1. novembar 2021. 16:45 sala: c201
67 Luka Andrić (2020/3917) Holistički marketing pristup u umetničkoj produkciji dr Radmila Janičić 3. novembar 2021. 13:00 sala: c301
66 Kristina Lazić (2020/3802) Učenje na radnom mestu kod pripadnika generacija Y i Z dr Jelena Anđelković Labrović 29. oktobar 2021. 14:00 sala: c201
65 Milica Đorđević (2020/3307) Uzroci i posledice nezadovoljstva poslom zaposlenih u avio-industriji dr Ivana Kovačević 29. oktobar 2021. 15:00 sala: c201
64 Marina Jovanović (2020/3772) Značaj aspekata internog brendiranja poslodavca za zaposlene u industriji informacionih tehnologija dr Ivana Kovačević 2. novembar 2021. 16:00 sala: c301
63 Dragana Mladenković (2020/3556) Značaj nematerijalne imovine za razvoj preduzeća dr Veljko Dmitrović 27. oktobar 2021. 09:00 sala: 112
62 Milica Šuković (2020/3323) Motivacija članova i zadovoljstvo atmosferom u timu dr Ivana Kovačević 25. oktobar 2021. 12:00 sala: c301
61 Sara Davidović (2020/3848) Strategije upravljanja stresom i njihova povezanost sa izvorima stresa u organizaciji dr Ivana Kovačević 27. oktobar 2021. 10:00 sala: c201
60 Anđela Ćirković (2020/3216) Dizajniranje trening programa u organizaciji za pružanje korisničke podrške dr Jelena Anđelković Labrović 25. oktobar 2021. 09:00 sala: c301
59 Nađa Glintić (2020/3553) Uticaj strukture kapitala na investicione odluke u prehrambenoj industriji dr Miloš Milosavljević 27. oktobar 2021. 14:00 sala: c201
58 Danka Dragićević (2020/3608) Izazovi primene građanskog grupnog finansiranja javnih projekata u kulturi dr Miloš Milosavljević 27. oktobar 2021. 13:15 sala: c201
57 Lena Nedić (2019/3237) Izgradnja i lansiranje brenda od strane influensera dr Slavica Cicvarić Kostić 18. oktobar 2021. 09:30 sala: c201

Odbrane završnih radova za ponedeljak 27. septembar 2021. godine


Odbrane završnih radova za utorak 28. septembar 2021. godine


Odbrane završnih radova za 23. septembar 2021. godine


Rbr Kandidat Tema završnog rada Mentor Datum odbrane
56 Jelena Samardžija (2020/3296) Primena ključnih indikatora performansi za unapređenje pružanja usluga merenja nivoa bezbednosti podataka na Internetu dr Danica Lečić Cvetković 12. oktobar 2021. 17:00 sala: c201
55 Nina Đelić (2020/3213) Strategija digitalnih kanala prodaje za kozmetičke proizvode dr Vesna Damnjanović 06. oktobar 2021. 10:30 sala: c001
54 Ana Smiljanić (2020/3712) Sistem menadžmenta kvaliteta kao okvir za primenu savremenih dijagnostičkih tehnologija u Institutu za neonatologiju dr Jovan Filipović 29. septembar 2021. 16:00 sala: c301
53 Marija Kalinić (2018/4714) Uslovi za zasnivanje radnog odnosa u javnom i privatnom sektoru dr Mladen Čudanov 29. septembar 2021. 16:00 sala: 112
52 Milica Perišić (2020/3006) Analiza uticaja primene okvira za velike skupove podataka na performanse analitičkih upita dr Boris Delibašić 22. septembar 2021. 09:30 sala: 106
51 Nada Benčina (2019/3275) Uticaj pandemije na korišćenje onlajn kanala prodaje u segmentu ishrane dr Vesna Damnjanović 20. septembar 2021. 15:00 sala: c201
50 Stojković Miljana 2019/3506 Robotska automatizacija procesa u ekosistemima elektronskog poslovanja dr Dušan Barać 17. septembar 2021. 12:00 sala: 304
49 Solomka Sonja 2018/3518 Primena GraphQL-a u aplikacijama elektronskog poslovanja dr Božidar Radenković 17. septembar 2021. 14:30 sala: 304
48 Radojević Maja (2020/3524) Digitalna transformacija prodaje u izdavačkoj delatnosti dr Dušan Barać 17. septembar 2021. 11:30 sala: 304
47 Jovana Milić (2018/3949) Upravljanje rizikom projekta otvaranja ugostiteljskog objekta dr Dragan Bjelica 20. septembar 2021. 15:00 sala: 105
46 Monika Milenković (2020/3010) Predviđanje razloga ponovnog povratka na bolničko lečenje primenom mašinskog učenja dr Boris Delibašić 20. septembar 2021. 14:00 sala: c201
45 Stanko Šavija (2019/3897) Primena aktivnosti digitalnog marketinga u cilju pridobijanja novih klijenata dr Vesna Damnjanović 15. septembar 2021. 13:00 sala: 106
44 Teodora Kostić (2019/3882) Unapređenje poslovnih procesa u sistemu zdravstvene zaštite dr Barbara Simeunović 16. septembar 2021. 14:00 sala: c201
43 Luka Martinov (2019/3653) Uloga Bajesovih mreža u pronalaženju zaraženih kontakata tokom pandemije COVID-19 dr Veljko Jeremić 14. septembar 2021. 11:00 sala: c201
42 Milja Radosavljević (2020/3654) Nauka o podacima u funkciji elektronske uprave dr Dragan Vukmirović 13. septembar 2021. 14:00 sala: c201
41 Jovana Radišić (2019/3569) Primena analize finansijskih izveštaja u cilju predviđanja finansijskog položaja organizacije dr Tijana Obradović 15. septembar 2021. 11:30 sala: c301
40 Marko Stojanović (2019/3079) Korišćenje algoritama mašinskog učenja u predviđanju kretanja valutnih parova dr Boris Delibašić 07. septembar 2021. 11:30 sala: 106
39 Nenad Todorović (2020/3965) Unapređivanje procesa kreiranja i realizacije treninga i obuka primenom procesnog i lin pristupa dr Dragana Stojanović 09. septembar 2021. 14:00 sala: c201
38 Jovana Perović (2020/3284) Analiza i poređenje tradicionalnog i elektronskog procesa obrazovanja primenom ključnih indikatora performansi dr Danica Lečić Cvetković 09. septembar 2021. 15:00 sala: c301
37 Milica Živković (2019/3313) Uporedna analiza strategija kriznih komunikacija kompanija na digitalnim medijima dr Marija Jović 15. septembar 2021. 13:00 sala: 106
36 Katarina Marić (2018/3923) Planiranje i implementacija projekata u industriji kozmetike dr Dragan Bjelica 08. septembar 2021. 10:00 sala: c201
35 Čikarević Stefan 2019/3521 Robotska automatizacija procesa u bankarstvu dr Zorica Bogdanovićć 08. septembar 2021. 13:00 sala: 304
34 Tijana Marčetić (2019/3671) Ocena efikasnosti zdravstvenog sektora primenom analize obavijanja podataka dr Gordana Savić 10. septembar 2021. 12:00 sala: c201
33 Marina Arsić (2018/3894) Uticaj upravljanja zaradama na odluke o investiranju u preduzeće dr Miloš Milosavljević 06. septembar 2021. 14:00 sala: c201
32 Aleksa Bošković (2017/3885) Uticaj profitabilnosti na upravljanje zaradom preduzeća dr Miloš Milosavljević 07. septembar 2021. 14:00 sala: c201
31 Tamara Mirković (2020/3836) Uticaj brenda poslodavca na motivaciju zaposlenih dr Tatjana Ivanović 30. avgust 2021. 11:00 sala: c201
30 Filip Živković (2018/3819) Glavni alati i metodologije menadžmenta kvaliteta u automobilskoj industriji dr Mladen Đurić 31. avgust 2021. 15:00 sala: c201
29 Bojana Ćirić (2018/3866) Strategije marketinške komunikacije u procesu izgradnje brenda dr Milica Kostić Stanković 30. avgust 2021. 12:00 sala: c301
28 Milica Stevanović (2018/3932) Analiza i ocena investicionih projekata u oblasti turizma dr Marija Todorović 12. jul 2021. 14:00 sala: 106
27 Nikola Đorđević (2019/3292) Uporedna analiza odabranih stretegija distribucije u lancima snabdevanja dr Biljana Cvetić 14. jul 2021. 09:00 sala: c201
26 Vladimir Skorupan (2019/3827) Specifičnosti upravljanja realizacijom projekata u korporativnoj bezbednosti dr Dejan Petrović 14. jul 2021. 10:00 sala: c201
25 Srđan Vasović (2016/3868) Upravljanje projektom otvaranja ugostiteljskog objekta dr Marija Todorović 14. jul 2021. 15:30 sala: 106
24 Bosiljka Vulović (2019/3966) Istraživanje uloge socijalnog preduzetništva u rešavanju problema zagađenja vazduha dr Zoran Rakićević 12. jul 2021. 15:00 sala: 103
23 Valentina Kojović (2019/3312) Specifičnosti i razlike stilova liderstva u srpskim i ruskim kompanijama dr Miloš Jevtić 09. jul 2021. 11:30 sala: C301
22 Ana Maksimović (2019/3682) Analiza tehničke efikasnosti skijališta Evrope pomoću DEA metode dr Gordana Savić 07. jul 2021. 12:00 sala: C201
21 Ana Ignjatović (2019/3565) Specifičnosti politike investiranja u cilju proširenja poslovnih kapaciteta preduzeća za online trgovinu na primeru Republike Srbije i skandinavskih zemalja dr Slađana Benković 15. jul 2021. 11:00 sala: c201
20 Katarina Kragović (2017/3869) Upravljanje projektom izrade marketing softvera dr Dragan Bjelica 12. jul 2021. 11:30 sala: 106
19 Ana Savić (2019/3002) Komparativna analiza objektno – orjentisanih i funkcionalnih komponenti u React aplikacionom okviru dr Slađan Babarogić 12. jul 2021. 09:00 sala: c301
18 Miloš Zarić (2018/3115) Teorija igara u definisanju strategija odbrane od napada na računarske mreže dr Biljana Panić 22. jun 2021. 11:00 sala: 106
17 Uroš Kusturić (2018/3820) Uticaj beneficija na balansiranje privatnog i poslovnog života zaposlenih dr Tatjana Ivanović 18. jun 2021. 11:30 sala: 109
16 Ana Čolović (2019/3005) Razvoj Serverless veb aplikacija korišćenjem AWS (Amazon Web Services) platforme ddr Nenad Aničić 21. jun 2021. 10:00 sala: 106
15 Ana Dizdarević (2019/3401) Upravljanje promenama u telekomunikacionim organizacijama dr Dejan Petrović 10. jun 2021. 13:00 sala: 106
14 Srećko Blagojević (2019/3408) Uticaj inovacija u odnosima sa korisnicima na unapređenje finansijskih performansi banaka dr Miloš Milosavljević 28. jun 2021. 10:00 sala: C301
13 Anđela Šljivančanin (2019/3779) Ekonomski aspekti priključenja Republike Srbije Evropskoj uniji dr Dragana Kragulj 10. jun 2021. 12:00 sala: 106
12 Nemanja Milivojević (2018/3908) Specifičnosti organizacione kulture u domaćim kompanijama dr Jovan Krivokapić 09. jun 2021. 14:00 sala: C201
10 Tamara Lazić (2019/3846) Obuka ljudskih resursa u funkciji smanjenja broja nezaposlenih na tržištu rada dr Jelena Anđelković Labrović 31. maj 2021. 13:00 sala: 015
9 Ljubica Žiguć (2019/3901) Karakteristike projekata digitalne transformacije u obrazovanju dr Marija Todorović 31. maj 2021. 15:30 sala: C301
8 Lazović Jovana (2018/3065) Analiza primene SAP PAPM softvera i dokaz koncepta u industriji osiguranja dr Miroslav Minović 26. maj 2021. 14:00 sala: 105
7 Aleksandra Petrović (2019/3838) Zadržavanje talenata u IT kompanijama dr Tatjana Ivanović 26. maj 2021. 10:00 sala: 106
6 Milutinović Bojana (2019/3131) Analiza primene SAP Solution manager modula za podršku operativnom radu korisnika dr Slađan Babarogić 20. maj 2021. 14:00 sala: 106
5 Jovana Milošević (2019/3856)) Upravljanje preduzetničkim projektom u oblasti personalizovanog turizma dr Vladimir Obradović 20. maj 2021. 15:30 sala: C201
4 Sanja Maljković (2019/4010) Uticaj strategije optimizacije pretraživača na marketing i prodajne rezultate dr Vesna Damnjanović 20. maj 2021. 11:00 sala: C201
3 Maša Kovačević (2019/4005) Poređenje strategija marketinga i prodaje u maloprodaji sportske opreme dr Vesna Damnjanović 20. maj 2021. 10:00 sala: C201
2 Maja Dinov (2019/3112) 3-D Secure protokol u aplikacijama e-trgovine dr Dejan Simić 31. maj 2021. 12:00 sala: C301
1 Stefan Živanović (2019/3556) Primena finansijske analize u funkciji određivanja uspešnosti poslovanja u hotelskoj industriji dr Tijana Obradović 1. jun 2021. 11:30 sala: C001

Arhivu stranice odbrana završnih radova do 24. maja 2021. godine možete pogledati na sledećem linku