Kontakt

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

Matični broj: 07004044
žiro-račun: 840-1344666-69
PIB: 100383934

Adresa: Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Telefon centrale: +381 11 3950 800

Studentska služba

Radno vreme: 11.00 do 13.00 časova
Kabinet: B001

El. pošta: studentska@fon.bg.ac.rs
Telefon:
+381 11 3950 809 – Službenik za diplomske i završne radove
+381 11 3950 811 – Službenik za ispite
+381 11 3950 810 – Službenik za studentska pitanja
+381 11 3950 813 – Službenik za studentska pitanja

Studentska praksa

+381 11 3950 874 – Službenik za alumni i studentsku praksu

http://praksa.fon.bg.ac.rs