Cenovnik

Visina školarine i drugih naknada za usluge koje Fakultet pruža studentima u okviru studijskih programa osnovnih i osnovnih akademskih studija za školsku 2019/2020. godinu

R. br. NAZIV AKTIVNOSTI Cena [din]
    1. Upis godine osnovnih studija – samofinansirajući 138.000,00
    2. Upis 60 ESPB na osnovnim akademskim studijama za samofinansirajuće studente na studijskim programima „Informacioni sistemi i tehnologije“(ISiT) i „Menadžment i organizacija“(MiO) 138.000,00
    3. Upis predmeta koji se prvi put sluša za samofinansirajuće studente na studijskim programima ISiT i MiO broj ESPB h 2.300,00
    4. Upis predmeta koji se ponovo sluša za samofinansirajuće studente na studijskim programima ISiT i MiO broj ESPB h 1.500,00
    5. Upis 60 ESPB na osnovnim akademskim studijama za samofinansirajuće studente na studijskom programu „Informacioni sistemi i tehnologije – obrazovanje na daljinu“ “(ISiT- daljina) 156.000,00
    6. Upis predmeta koji se prvi put sluša za samofinansirajuće studente na studijskom programu ISiT- daljina broj ESPB h 2.600,00
    7. Upis predmeta koji se ponovo sluša za samofinansirajuće studente na studijskom programu ISiT- daljina broj ESPB h 1.690,00
    8. Obnova godine studija, status „plaća školarinu“, upisani 2005. ili ranije 56.000,00
    9. Prijava ispita
·           Prve dve prijave ispita besplatne za sve studente osim studenata osnovnih studija kojima je istekao apsolventski staž -
·           posle drugog prijavljivanja ispita – po prijavljenom ispitu 1.200,00
·           studenata osnovnih studija kojima je istekao apsolventski staž 1.300,00
·           posle isteka utvrđenog termina (dodatak na redovne troškove) 1.400,00
·           studenti po isteku apsolventskog staža koji prijavljuju više od 2 puta plaćaju po ispitu 2.400,00
  10. Polaganje ispita pred komisijom na zahtev studenta 2.200,00
  11. Prijava teme za diplomski/završni rad Bez naknade
  12. Odbrana diplomskog/završnog rada Bez naknade
  13. Uverenje o položenim ispitima koje se izdaje aktivnom studentu (zaključno sa 5. uverenjem) Bez naknade
Uverenje o položenim ispitima koje se izdaje aktivnom studentu (posle petog uverenja) 1.000,00
  14. Uverenje o položenim ispitima koje se izdaje studentu koji nije upisan u tekućoj školskoj godini (neaktivan, ispisan, diplomirao) 1.200,00
  15. Izdavanje duplikata (indeksa, uverenja) 2.500,00
  16. Izrada diploma za studene upisane 2005. ili ranije (pisanje, obrazac, korice, futrola, dodatak diplome) 3.800,00
  17. Izrada diploma za studene upisane 2006. ili kasnije (pisanje, obrazac, korice, futrola, dodatak diplome) 5.000,00
  18. Izdavanje standardnih uverenja o statusu studenata (za regulisanje: vojske, penzije, soc. i zdr. osigur.) Bez naknade
  19. Izdavanje drugih nestandardnih potvrda i uverenja 1.000,00
  20. Izdavanje potvrde o izjednačavanju stečenih akademskih, stručnih odnosno naučnih naziva 2.700,00
  21. Naknadni upis i overa semestra 5.000,00
  22. Za privremeno izdavanje (ličnih) dokumenata Bez naknade
  23. Ispisivanje studenata 1.600,00
  24. Promena odseka/studijskog programa/studijske grupe 9.500,00
  25. Promena teme ili promena mentora za diplomski/završni rad 3.000,00
  26. Prijava izbornih predmeta van utvrđenog roka 2.000,00
  27. Prijava alternativnih predmeta van utvrđenog roka 2.000,00
  28. Podnošenje zahteva za produžetak apsolventskog staža ili za status mirovanja van utvrđenog roka 4.500,00
  29. Za prelazak sa drugih fakulteta – podnošenje zahteva 20.000,00
  30. Za priznavanje ispita sa drugih fakulteta – po ispitu 2.000,00
  31. Podizanje diplome van utvrđenih rokova 1.000,00
  32. Promena izbornog/seminarskog predmeta – po predmetu 4.000,00
  33. Poništavanje ispita (van statutarnog roka – posle 7 dana) 2.500,00
  34. Troškovi promena nastavnog plana 9.000,00
  35. Troškovi izdavanja overenog nastavnog plana Bez naknade
  36. Podnošenje zahteva za sticanje diplome prvog stepena
·           podnošenje zahteva za sticanje diplome 16.000,00
·           administrativni troškovi (obrada dosijea) 25.000,00
·           formiranje dosijea za neaktivne studente 40.000,00
·           prijava teme za završni rad 2.000,00
·           odbrana završnog rada 3.000,00
·           pisanje i izrada diplome 3.800,00

Cenovnik za studente – strane državljane

R. broj NAZIV AKTIVNOSTI Cena [€]
1. Upis godine
Studijski program Informacioni sistemi i tehnologije i Menadžment i organizacija 2.000,00
Studijski program Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu 2.500,00
2. Obnova godine 1.200,00
3. Polaganje ispita 40,00

Studenti strani državljani mogu platiti školarinu u jednokratnom iznosu, odnosno u dve jednake rate prilikom upisa zimskog, odnosno letnjeg semestra.

Studenti koji su državljani Srbije mogu uplatiti školarinu u jednokratnom iznosu ili u više rata i to:

 Studenti osnovnih (upisani 2005. godine ili ranije) i osnovnih akademskih studija na studijskim programima „Informacioni sistemi i tehnologije“ i „Menadžment i organizacija“ – u 5 rata   

I rata (38.000,00) – prilikom upisa

II rata (25% od preostalog iznosa nakon I rate školarine) – do 25.11. 2019. godine.

III rata (25% od preostalog iznosa nakon I rate školarine) – do 15.01. 2020. godine,

IV rata (25% od preostalog iznosa nakon I rate školarine) – do 15.03.2020. godine,

V rata (25% od preostalog iznosa nakon I rate školarine) – do 15.05.2020. godine.

 Studenti osnovnih akademskih studija na studijskom programima „Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu“ – u 5 rata          

I rata (42.000,00) – prilikom upisa

II rata (25% od preostalog iznosa nakon I rate školarine) – do 25.11. 2019. godine.

III rata (25% od preostalog iznosa nakon I rate školarine) – do 15.01. 2020. godine,

IV rata (25% od preostalog iznosa nakon I rate školarine) – do 15.03.2020. godine,

V rata (25% od preostalog iznosa nakon I rate školarine) – do 15.05.2020. godine.

Prilikom uplate u više rata biće vršeno usklađivanje sa rastom troškova u prethodnom periodu koji iskazuje Republički zavod za informatiku i statistiku.

Studenti koji su ostvarili 60 ESPB bodova u prethodnoj školskoj godini ukoliko menjaju studijski program umanjuje im se školarina za 50 %. koje plaćaju u 5 jednakih rata. Navedeni studenti plaćaju prvu ratu u iznosu od 20.000,00 dinara.

Studenti generacija koji se rangiraju na teret budžeta a koji su ostvarili 48 i više bodova u školskoj 2017/18 godini, plaćaju prvu ratu u iznosu od 20.000,00 dinara, a ostatak školarine u četiri jednake rate. Ovim studentima se odobrava smanjenje školarine prema procentima u narednoj tabeli.

Broj ESPB bodova Procenat smanjenja školarine
 Ostvarili 60 ili više od 60 ESPB i položili sve uslovne predmete za upis „na teret budžeta“ 70%
Ostvarili 60 ili više od 60 ESPB i nisu položili sve uslovne predmete za upis „na teret budžeta“ 55%
Ostvarili 54-59 ESPB i položili sve uslovne predmete za upis „na teret budžeta“ 55%
Ostvarili 54-59 ESPB i nisu položili sve uslovne predmete za upis „na teret budžeta“ 40%
Ostvarili 48-53 ESPB i položili sve uslovne predmete za upis „na teret budžeta“ 40%
Ostvarili 48-53 ESPB i nisu položili sve uslovne predmete za upis „na teret budžeta“ 30%

 

Studenti koji su izvršili ponovni upis na isti nivo studija plaćaju školarinu prema sledećem dokumentu

 

Finansijski uslovi upisa za studente koji upisuju četvrtu godinu drugi ili viši put. 

Finansijske detalje upisa možete pogledati ovde.


Studenti kojima je ostao završni rad oslobađaju se plaćanja školarine.