Cenovnik

Visina školarine i drugih naknada za usluge koje Fakultet pruža studentima u okviru studijskih programa osnovnih i osnovnih akademskih studija za školsku 2022/2023. godinu

R. br. NAZIV AKTIVNOSTI Cena [din]
1. Upis godine osnovnih studija – samofinansirajući 145.500,00
2. Upis 60 ESPB na osnovnim akademskim studijama za samofinansirajuće studente na studijskim programima „Informacioni sistemi i tehnologije“(ISiT) i „Menadžment i organizacija“(MiO) 145.500,00
3. Upis predmeta koji se prvi put sluša za samofinansirajuće studente na studijskim programima ISiT i MiO broj ESPB h 2.425,00
4. Upis predmeta koji se ponovo sluša za samofinansirajuće studente na studijskim programima ISiT i MiO broj ESPB h 1.600,00
5. Upis 60 ESPB na osnovnim akademskim studijama za samofinansirajuće studente na studijskom programu „Informacioni sistemi i tehnologije – obrazovanje na daljinu“ “(ISiT- daljina) 156.000,00
6. Upis predmeta koji se prvi put sluša za samofinansirajuće studente na studijskom programu ISiT- daljina broj ESPB h 2.600,00
7. Upis predmeta koji se ponovo sluša za samofinansirajuće studente na studijskom programu ISiT- daljina broj ESPB h 1.690,00
8. Obnova godine studija, status „plaća školarinu“, upisani 2005. ili ranije 60.000,00
9. Prijava ispita
· Prve dve prijave ispita besplatne za sve studente osim studenata osnovnih studija kojima je istekao apsolventski staž -
· posle drugog prijavljivanja ispita – po prijavljenom ispitu 1.300,00
· studenata osnovnih studija kojima je istekao apsolventski staž 1.400,00
· naknadna prijava ispita (dodatak na redovne troškove) 1.500,00
· studenti po isteku apsolventskog staža koji prijavljuju više od 2 puta plaćaju po ispitu 2.400,00
10. Polaganje ispita pred komisijom na zahtev studenta 3.000,00
11. Prijava teme za diplomski/završni rad Bez naknade
12. Odbrana diplomskog/završnog rada Bez naknade
13. Uverenje o položenim ispitima koje se izdaje aktivnom studentu (zaključno sa 5. uverenjem) Bez naknade
Uverenje o položenim ispitima koje se izdaje aktivnom studentu (posle petog uverenja) 1.000,00
14. Uverenje o položenim ispitima koje se izdaje studentu koji nije upisan u tekućoj školskoj godini (neaktivan, ispisan, diplomirao) 1.500,00
15. Izdavanje duplikata (indeksa, uverenja) 4.000,00
16. Izrada diploma za studene upisane 2005. ili ranije (pisanje, obrazac, korice, futrola, dodatak diplome) 5.000,00
17. Izrada diploma za studene upisane 2006. ili kasnije (pisanje, obrazac, korice, futrola, dodatak diplome) 7.000,00
18. Izdavanje standardnih uverenja o statusu studenata (za regulisanje: vojske, penzije, soc. i zdr. osigur.) Bez naknade
19. Izdavanje drugih nestandardnih potvrda i uverenja 1.200,00
20. Naknadni upis 5.000,00
21. Za privremeno izdavanje (ličnih) dokumenata Bez naknade
22. Ispisivanje studenata 1.600,00
23. Promena studijskog programa/studijske grupe 9.500,00
24. Promena teme ili promena mentora za diplomski/završni rad 3.000,00
25. Prijava izbornih predmeta van utvrđenog roka 2.000,00
26. Prijava alternativnih predmeta van utvrđenog roka 2.000,00
27. Podnošenje zahteva za status mirovanja van utvrđenog roka 4.500,00
28. Za prelazak sa drugih fakulteta – podnošenje zahteva 22.000,00
29. Za priznavanje ispita sa drugih fakulteta – po ispitu 2.200,00
30. Podizanje diplome van utvrđenih rokova 1.200,00
31. Promena izbornog/seminarskog predmeta – po predmetu 4.000,00
32. Poništavanje ispita (van statutarnog roka – posle 7 dana) 2.500,00
33. Troškovi promena nastavnog plana 9.000,00
34. Troškovi izdavanja overenog nastavnog plana Bez naknade
35 Troškovi provere diplome/uverenja na zahtev 8.400,00
36. Podnošenje zahteva za sticanje diplome prvog stepena
· podnošenje zahteva za sticanje diplome 16.000,00
· administrativni troškovi (obrada dosijea) 25.000,00
· formiranje dosijea za neaktivne studente 40.000,00
· prijava teme za završni rad 2.000,00
· odbrana završnog rada 3.000,00
· pisanje i izrada diplome 3.800,00
37. Izdavanje uverenja o izjednačavanju stručnog naziva stečenog završavanjem četvorogodišnjih studija prema propisima koji su važili do donošenja Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“ br. 76/05) sa akademskim nazivom „master“ drugog stepena studija iz člana 95. stav 6. Zakona. 3.000,00
38. Naknadna prijava kolokvijuma (van roka, određenog za prijavu, do dva dana pre dana održavanja kolokvijuma) 1.500,00

Cenovnik za studente – strane državljane

R. broj NAZIV AKTIVNOSTI Cena [€]
1. Upis godine
Studijski program Informacioni sistemi i tehnologije i Menadžment i organizacija 1.500,00
Studijski program Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu 2.500,00
2. Obnova godine 1.200,00
3. Polaganje ispita 40,00

Studenti strani državljani mogu platiti školarinu u jednokratnom iznosu, odnosno u dve jednake rate prilikom upisa zimskog, odnosno letnjeg semestra.

Studenti koji su državljani Srbije mogu uplatiti školarinu u jednokratnom iznosu ili u više rata i to:

Studenti osnovnih akademskih studija na studijskim programima „Informacioni sistemi i tehnologije“ i „Menadžment i organizacija“ – u 5 rata

I rata (40.000,00) – prilikom upisa

II rata (25% od preostalog iznosa nakon I rate školarine) – do 25.11. 2022. godine.

III rata (25% od preostalog iznosa nakon I rate školarine) – do 15.01. 2023. godine,

IV rata (25% od preostalog iznosa nakon I rate školarine) – do 15.03.2023. godine,

V rata (25% od preostalog iznosa nakon I rate školarine) – do 15.05.2023. godine.

Studenti osnovnih akademskih studija na studijskom programima „Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu“ – u 5 rata

I rata (42.000,00) – prilikom upisa

II rata (25% od preostalog iznosa nakon I rate školarine) – do 25.11. 2022. godine.

III rata (25% od preostalog iznosa nakon I rate školarine) – do 15.01. 2023. godine,

IV rata (25% od preostalog iznosa nakon I rate školarine) – do 15.03.2023. godine,

V rata (25% od preostalog iznosa nakon I rate školarine) – do 15.05.2023. godine.

Prilikom uplate u više rata biće vršeno usklađivanje sa rastom troškova u prethodnom periodu koji iskazuje Republički zavod za informatiku i statistiku.

Studenti, stipendisti Ministarstva za nauku i tehnologiju i Republiččke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, kao i zaposleni na Fakultetu ne plaćaju školarinu.

Studenti – deca zaposlenih Fakulteta, plaćaju školarinu za upis godine 30% od utvrđenog iznosa školarine za školsku godinu.

Studenti koji su ostvarili 60 ESPB bodova u prethodnoj školskoj godini ukoliko menjaju studijski program umanjuje im se školarina za 50 %. koje plaćaju u 5 jednakih rata.

Studenti generacija koji se rangiraju za upis na teret budžeta a koji su ostvarili 48 i više bodova u školskoj 2021/22 godini, plaćaju prvu ratu u iznosu od 20.000,00 dinara, a ostatak školarine u četiri jednake rate. Ovim studentima se odobrava smanjenje školarine prema procentima u narednoj tabeli.

Broj ESPB bodova Procenat smanjenja školarine
Ostvarili 60 ili više od 60 ESPB i položili sve uslovne predmete za upis „na teret budžeta“ 70%
Ostvarili 60 ili više od 60 ESPB i nisu položili sve uslovne predmete za upis „na teret budžeta“ 55%
Ostvarili 54-59 ESPB i položili sve uslovne predmete za upis „na teret budžeta“ 55%
Ostvarili 54-59 ESPB i nisu položili sve uslovne predmete za upis „na teret budžeta“ 40%
Ostvarili 48-53 ESPB i položili sve uslovne predmete za upis „na teret budžeta“ 40%
Ostvarili 48-53 ESPB i nisu položili sve uslovne predmete za upis „na teret budžeta“ 30%

 

Studenti koji su izvršili ponovni upis na isti nivo studija plaćaju školarinu 

Finansijske detalje upisa možete pogledati ovde.

Finansijski uslovi upisa za studente koji upisuju četvrtu godinu drugi ili viši put.

Finansijske detalje upisa možete pogledati ovde.


Studenti iz kategorija A) i B) imaju pravo da iz svih predmeta koji su im preostali do završetka studija da polažu kolokvijume i ispite, a iz predmeta koje nisu odslušali da slušaju nastavu. Ukoliko budu organizovani apsolventski ispitni rokovi (novembarsko-decembarski i martovsko-aprilski), ovim studentima će biti omogućeno polaganje ispita iz treće i četvrte godine.

Studenti kojima je ostao završni rad oslobađaju se plaćanja školarine.

Cenovnik 2022/2023 pdf