Почетна / Студије / Основне академске студије / Финансијски менаџмент А2022

Финансијски менаџмент А2022

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент 2+2 6
2. Математика 1 2+2 6
3. Економмја 2+1+1 6
4. Основе информационо комуникационих технологија 2+1+1 6
5. Основи организације 2+2 6
6. Математика 2 2+2 6
7. Психологија 2+2 6
8. Социологија 2+2 6
9. Увод у информационе системе 2+2 6
10. Изборни предмет – страни језик струке (бира се 1 од 2)
Енглески језик у менаџменту 1
Француски језик у менаџменту 1
2+2 6

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Теорија вероватноће 2+2 6
2. Рачуноводство 2+2 6
3. Маркетинг 2+2 6
4. Основе квалитета 2+2 6
5. Менаџмент људских ресурса 2+2 6
6. Економика пословања и планирање 2+2 5
7. Статистика 2+2 5
8. Инжењеринг процеса 2+2 5
9. Менаџмент технологије и развоја 2+2 5
10. Основе операционог менаџмента 2+2 5
11. Стандардизација 2+2 5

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Операциона истраживања 1 2+2 6
2. Основе финансијског менаџмента 2+2 6
3. Електронско пословање 2+2 5
4. Корпоративне комуникације 2+2 5
5. Управљање пројектима 2+2 6
6. Управљање документацијом 2+1+1 5
7. Управљачко рачуноводство 2+2 5
8. Финансијска тржишта 2+1+1 6
9. Изборни предмет – Финансијски менаџмент 2 (бира се 1 од 2)
Управљање инвестицијама
Управљање трошковима
2+2 5
10. Изборни предмет – Финансијски менаџмент 3 (бира се 1 од 2)
Еколошки менаџмент
Менаџмент производње и пружања услуга
2+2 5
11. Изборни предмет – Финансијски менаџмент 1 (бира се 1 од 2)
Операциона истраживања 2
Економетријске методе
2+2 6

Четврта година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Корпоративне финансије 2+2 5
2. Теорија одлучивања 2+2 5
3. Пројектовање организације 2+2 5
4. Бренд менаџмент 2+2 5
5. Изборни предмет – Финансијски менаџмент 4 (бира се 1 од 3)
Банкарски менаџмент
Финансијско извештавање
Финансијске технологије
2+2 5
6. Вредновање предузећа 2+2 5
7. Симулација у пословном одлучивању 2+2 5
8. Основе рачунарске интелигенције 2+1+1 5
9. Изборни предмет – Финансијски менаџмент 5 (бира се 1 од 3)
Корпоративно реструктурирање
Инвестиционо банкарство
Финансијска анализа продаје
2+2 5
10. Изборни предмет – Финансијски менаџмент 6 (бира се 1 од 9)
Моделовање финансијских система
Финансијска математика
Симулациони модели у финансијама
Међународни менаџмент
Енглески језик у менаџменту 2
Француски језик у менаџменту 2
Пословно право
Статистичке методе у менаџменту
Аналитика перформанси – основни концепти
2+2 5
11. Стручна пракса 3
12. Предмет Завршни рад 3
13. Завршни рад 4