Информациони системи

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Основе информационо комуникациних технологија 2+1+1 6
2. Eлектронско пословање 2+2 5
3. Изборни предмети ИСиТ -МиО1 (бира се 1 od 2)
Менаџмент
Основе организације
2+2 6
4. Математика 1 2+2 6
5. Економија 2+2 4
6. Изборни предмети ИСиТ -ОП1 (бира се 1 od 2)
Енглески језик у информатици
Француски језик у информатици
2+2 4
7. Увод у информационе системе 2+2 6
8. Математика 2 2+2 6
9. Изборни предмети ИСиТ -ОП2 (бира се 1 od 2)
Психологија
Социологија
2+2 5
10. Принципи програмирања 2+2 5
11. Изборни предмети ИСиТ -МиО2 (бира се 1 od 3)
Основе операционог менаџмента
Менаџмент технологије и развоја
Инжењеринг процеса
2+2 5

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Архитектура рачунара и оперативних система 2+1+1 6
2. Програмирање 1 2+2 5
3. Теорија вероватноће 2+2 6
4. Изборни предмети ИСиТ -KM1 (бира се 1 od 2)
Математика 3
Дискретне математичке структуре
2+2 6
5. Изборни предмети ИСиТ -МиО3(бира се 1 od 2)
Маркетинг
Управљање пројектима
2+2 4
6. Структуре података и алгоритми 2+1+1 4
7. Базе података 2+1+1 6
8. Цлоуд инфраструктура и сервиси 2+2 6
9. Статистика 2+2 5
10. Језици и окружења за развој информационих система 2+1+1 5
11. Изборни предмети ИСиТ -МиО4 (бира се 1 od 3)
Финансијски менаџмент и рачуноводство
Рачуноводство
Основе финансијског менаџмента
2+2 5

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Пројектовање информационих система 2+2 6
2. Рачунарске мреже и телекомуникације 2+1+1 6
3. Пројектовање софтвера 2+2 6
4. Теорија система 2+1+1 6
5. Операциона истраживања 1 2+2 6
6. Анализа и логичко пројектовање
информационих система (пројекат)
2+2 6
7. Операциона истраживања 2 2+2 6
8. Програмски језици 2+1+1 6
9. Вештачка интелигенција 2+2 6
11. Изборни предмети ИСиТ -КМ2 (бира се 1 od 2)
Линеарни статистички модели
Нумеричка анализа
2+2 6

Четврта година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Моделовање пословних процеса 2+2 5
2. Интернет технологије 2+2 5
3. Изборни предмет ИСиТ-МиО5(бира се 1 од 2)
Основе квалитета
Менаџмент љдуских ресурса
2+2 5
4. Изборни предмет ИС1 (бира се 1 од 2)
Имплементација информационих система (пројекат)
Увод у софтверске архитектуре информационих система
2+2 5
5. Изборни предмет ИСиТ1 (бира се 1 од 7)
Базе података 2
Мултимедији
Софтверски патерни
Интернет маркетинг и друштвени медији
Биостатистика
Динамика организационих система
Теорија одлучивања
2+1+1 5
6. Пословна интелигенција 2+2 5
7. Изборни предмет ИСиТ2 (бира се 1 од 7)
Микросервисна архитектура информационих система
Мобилно рачунарство
Интелигентни системи
Интернет интелигентних уређаја
Теорија игара
Основе научног израчунавања
Економика пословања и планирање
2+1+1 5
8. Изборни предмет ИС2 (бира се 1 од 4)
Пословни информациони системи
Правне основе информационих система
Интерперсоналне вештине у организацији
Аналитика перформанси – основни концепти
2+1+1 5
9.
10.
Изборни предмет ИС3 (бира се 2 од 5)
Одабрана поглавља из информационих система
Функционални језици
Програмски преводиоци
Дизајн корисничког интерфејса
Увод у складишта података
4+4 10
11. Стручна пракса 3
12. Предмет Завршни рад 3
12. Завршни рад 4