Почетна / Студије / Основне академске студије / Информациони системи и технологије – 2009

Информациони системи и технологије – 2009

Наставни план и програм студијског програма – Акредитација 2014
Наставни план и програм студијског програма – Акредитација 2009

Уверење о акредитацији студијског програма Информациони системи и теxнологије

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Економија 2+2 6
2. Математика 1 2+2 6
3. Менаџмент 2+2 6
4. Основе информационо комуникационих технологија 2+1+1 5
5. Социологија или Психологија 2+2 6
6. Страни језик 1 1+1 3
7. Математика 2 2+3 6
8. Основи организације 2+2 6
9. Производни системи 2+2 6
10. Увод у информационе системе 2+1+1 6
11. Страни језик 2 2+1 4

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
3 4
12. Архитектура рачунара и оперативни системи 2+1+1 6
13. Принципи програмирања 2+1+1 6
14. Математика 3 2+2 6
15. Маркетинг 2+2 5
16. Теорија вероватноће 2+2 6
17. Страни језик 3 2+1 3
18. Дискретне математичке структуре или Нумеричка анализа 2+2 5
19. Статистика 2+2 6
20. Структуре података и алгоритми 2+2 6
21. Менаџмент технологије и развоја 2+2 5
22. Финансијски менаџмент и рачуноводство 2+2 6

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
5 6
23. Менаџмент људских ресурса или Управљање пројектима 2+2 5
24. Рачунарске мреже и телекомуникације 2+1+1 6
25. Операциона истраживања 1 2+3 6
26. Теорија система 2+3 6
27. Електронско пословање 2+2+1 6
28. Операциона истраживања 2 2+1 5
29. Базе података 2+2+1 6
30. Програмски језици 2+1+1 5
31. Правне основе информационих система 2+2 5
32. Моделовање пословних процеса 2+2 5
33. Теорија одлучивања или Линеарни статистички модели 2+2 5

Четврта година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
7 8
34. Пројектовање информационих система 2+2+1 6
35. Интернет технологије 3+1+1 6
36. Симулација и симулациони језици 2+2+1 6
37. Интелигентни системи 2+2+0 6
38. Изборни предмет ИСиТ-1 2+2+0 5
39. Пројектовање софтвера 3+1+0 6
40. Управљање квалитетом 2+2+0 5
41. Изборни предмет ИСиТ-2 2+2+0 5
42. Изборни предмет ИСиТ-3 2+2+0 5
43. Стручна пракса 0+0+0 3
44. Завршни рад 0+0+0 7

 

Број часова дат је недељно, у облику (предавања)+(вежбе)+(практичне вежбе)

Листа изборних предмета – 7 семестар

 • Анализа и логичко пројектовање ИС (пројекат)
 • Анализа поузданости и ризика
 • Биостатистика
 • Cyber право
 • Дигитална економија
 • Динамика организационих система
 • Дистрибуирани рачунарски системи
 • Дизајн корисничког интерфејса
 • Економетријске методе
 • Елементи теорије алгоритама
 • Е-образовање
 • Фази логика и системи
 • XML технологије и апликације
 • Конкурентно програмирање
 • Методе оптимизације
 • Мобилно пословање
 • Моделовање финансијских система
 • Мултимедији
 • Савремене софтверске архитектуре
 • Системи за подршку одлучивању
 • Софтверски патерни
 • Софтверско инжењерство
 • Статистичко закључивање
 • Управљање ризиком у развоју информационих система

Листа изборних предмета – 8 семестар

 • Анализа података
 • Заштита рачунарских система
 • Интернет интелегентних уређаја
 • Интернет маркетинг
 • Математички модели ефикасности
 • Менаџмент електронског пословања
 • Напредне Net технологије
 • Напредне Јава технологије
 • Неуронске мреже и системи
 • Одабрана поглавља из информационих система
 • Основе теорије игара
 • Педагогија са дидактиком
 • Софтвер отвореног кода
 • Теорија система 2
 • Програмирање приступа подацима
 • Физичко пројектовање ИС у изабраном софтверском окружењу (пројекат)
 • Линеарни статистички модели
 • Управљање ланцима снабдевања
 • Оптимизација коришћења природних ресурса
 • Биостатистика
 • Мобилно рачунарство
 • Мултимедијална продукција