Početna / Studije / Osnovne akademske studije / Informacioni sistemi i tehnologije – 2009

Informacioni sistemi i tehnologije – 2009

Nastavni plan i program studijskog programa – Akreditacija 2014
Nastavni plan i program studijskog programa – Akreditacija 2009

Uverenje o akreditaciji studijskog programa Informacioni sistemi i texnologije

Prva godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Ekonomija 2+2 6
2. Matematika 1 2+2 6
3. Menadžment 2+2 6
4. Osnove informaciono komunikacionih tehnologija 2+1+1 5
5. Sociologija ili Psihologija 2+2 6
6. Strani jezik 1 1+1 3
7. Matematika 2 2+3 6
8. Osnovi organizacije 2+2 6
9. Proizvodni sistemi 2+2 6
10. Uvod u informacione sisteme 2+1+1 6
11. Strani jezik 2 2+1 4

Druga godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
3 4
12. Arhitektura računara i operativni sistemi 2+1+1 6
13. Principi programiranja 2+1+1 6
14. Matematika 3 2+2 6
15. Marketing 2+2 5
16. Teorija verovatnoće 2+2 6
17. Strani jezik 3 2+1 3
18. Diskretne matematičke strukture ili Numerička analiza 2+2 5
19. Statistika 2+2 6
20. Strukture podataka i algoritmi 2+2 6
21. Menadžment tehnologije i razvoja 2+2 5
22. Finansijski menadžment i računovodstvo 2+2 6

Treća godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
5 6
23. Menadžment ljudskih resursa ili Upravljanje projektima 2+2 5
24. Računarske mreže i telekomunikacije 2+1+1 6
25. Operaciona istraživanja 1 2+3 6
26. Teorija sistema 2+3 6
27. Elektronsko poslovanje 2+2+1 6
28. Operaciona istraživanja 2 2+1 5
29. Baze podataka 2+2+1 6
30. Programski jezici 2+1+1 5
31. Pravne osnove informacionih sistema 2+2 5
32. Modelovanje poslovnih procesa 2+2 5
33. Teorija odlučivanja ili Linearni statistički modeli 2+2 5

Četvrta godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
7 8
34. Projektovanje informacionih sistema 2+2+1 6
35. Internet tehnologije 3+1+1 6
36. Simulacija i simulacioni jezici 2+2+1 6
37. Inteligentni sistemi 2+2+0 6
38. Izborni predmet ISiT-1 2+2+0 5
39. Projektovanje softvera 3+1+0 6
40. Upravljanje kvalitetom 2+2+0 5
41. Izborni predmet ISiT-2 2+2+0 5
42. Izborni predmet ISiT-3 2+2+0 5
43. Stručna praksa 0+0+0 3
44. Završni rad 0+0+0 7

 

Broj časova dat je nedeljno, u obliku (predavanja)+(vežbe)+(praktične vežbe)

Lista izbornih predmeta – 7 semestar

 • Analiza i logičko projektovanje IS (projekat)
 • Analiza pouzdanosti i rizika
 • Biostatistika
 • Cyber pravo
 • Digitalna ekonomija
 • Dinamika organizacionih sistema
 • Distribuirani računarski sistemi
 • Dizajn korisničkog interfejsa
 • Ekonometrijske metode
 • Elementi teorije algoritama
 • E-obrazovanje
 • Fazi logika i sistemi
 • XML tehnologije i aplikacije
 • Konkurentno programiranje
 • Metode optimizacije
 • Mobilno poslovanje
 • Modelovanje finansijskih sistema
 • Multimediji
 • Savremene softverske arhitekture
 • Sistemi za podršku odlučivanju
 • Softverski paterni
 • Softversko inženjerstvo
 • Statističko zaključivanje
 • Upravljanje rizikom u razvoju informacionih sistema

Lista izbornih predmeta – 8 semestar

 • Analiza podataka
 • Zaštita računarskih sistema
 • Internet intelegentnih uređaja
 • Internet marketing
 • Matematički modeli efikasnosti
 • Menadžment elektronskog poslovanja
 • Napredne Net tehnologije
 • Napredne Java tehnologije
 • Neuronske mreže i sistemi
 • Odabrana poglavlja iz informacionih sistema
 • Osnove teorije igara
 • Pedagogija sa didaktikom
 • Softver otvorenog koda
 • Teorija sistema 2
 • Programiranje pristupa podacima
 • Fizičko projektovanje IS u izabranom softverskom okruženju (projekat)
 • Linearni statistički modeli
 • Upravljanje lancima snabdevanja
 • Optimizacija korišćenja prirodnih resursa
 • Biostatistika
 • Mobilno računarstvo
 • Multimedijalna produkcija