Početna / Studije / Osnovne akademske studije / Informacioni sistemi i tehnologije

Informacioni sistemi i tehnologije

Nastavni plan i program studijskog programa – Akreditacija 2014
Nastavni plan i program studijskog programa – Akreditacija 2009

Uverenje o akreditaciji studijskog programa Informacioni sistemi i texnologije
Knjiga predmeta studijskog programa Informacioni sistemi i texnologije
Knjiga nastavnika studijskog programa Informacioni sistemi i texnologije

Prva godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Matematika 1 2+2 6
2. Ekonomija 2+2 6
3. Menadžment 2+2 6
4. Osnove informaciono komunikacionih tehnologija 2+1+1 5
5. Sociologija ili Psihologija 2+1 4
6. Engleski jezik struke 1 ili Francuski jezik struke 1 1+1 1+1 5
7. Matematika 2 2+3 6
8. Programiranje 1 2+0+2 4
9. Osnovi organizacije 2+2 6
10. Proizvodni sistemi 2+2 6
11. Uvod u informacione sisteme 2+1+1 6

Druga godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
3 4
12. Arhitektura računara i operativni sistemi 2+1+1 6
13. Programiranje 2 2+1+1 6
14. Matematika 3 2+2 6
15. Marketing 2+2 5
16. Teorija verovatnoće 2+2 6
17. Engleski jezik struke 2 ili Francuski jezik struke 2 2+2  2+2 3
18. Strukture podataka i algoritmi 2+2 6
19. Statistika 2+2 6
20. Menadžment tehnologije i razvoja 2+2 5
21. Finansijski menadžment i računovodstvo 2+2 6
22. Numerička analiza ili Diskretne matematičke strukture 2+2 5

Treća godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
5 6
23. Računarske mreže i telekomunikacije 2+1+1 6
24. Operaciona istraživanja 1 2+2 6
25. Teorija sistema 2+2 6
26. Elektronsko poslovanje 2+1+1 6
27. Menadžment ljudskih resursa ili Upravljanje projektima 2+2 5
28. Operaciona istraživanja 2 2+2 5
29. Baze podataka 2+2 6
30. Programski jezici 2+1+1 5
31. Pravne osnove informacionih sistema 2+2 5
32. Modelovanje poslovnih procesa 2+2 5
33. Teorija odlučivanja ili Linearni statistički modeli 2+2 5

Četvrta godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
7 8
34. Projektovanje informacionih sistema 2+2+1 6
35. Internet tehnologije 2+1+1 6
36. Simulacija i simulacioni jezici 2+1+1 6
37. Projektovanje softvera 2+1+1 6
38. Izborni predmet ISiT-1 2+2+0 4
39. Inteligentni sistemi 2+2+0 6
40. Osnove kvaliteta 2+2+0 5
41. Izborni predmet ISiT-2 2+2+0 4
42. Izborni predmet ISiT-3 2+2+0 4
43. Izborni predmet ISiT-4 2+2+0 4
44. Stručna praksa 0+0+0 2
45. Završni rad 0+0+0 7

 

Broj časova dat je nedeljno, u obliku (predavanja)+(vežbe)+(praktične vežbe)

Lista izbornih predmeta ISiT-1 – 7 semestar

 • E-obrazovanje
 • Softversko inženjerstvo
 • Upravljanje softverskim projektima
 • Sistemi za podršku odlučivanju
 • Matematički softverski paketi
 • Metode optimizacije
 • Napredne .NET tehnologije
 • Softverski paterni
 • Uvod u kombinatornu optimizaciju
 • Uvod u matematičko programiranje
 • Multimediji
 • Analiza i logičko projektovanje IS (projekat)
 • Konkurentno programiranje
 • Analiza vremenskih serija
 • Analiza pouzdanosti i rizika
 • Ekonometrijske metode
 • Dinamika organizacionih sistema
 • Distribuirani računarski sistemi
 • Dizajn korisničkog interfejsa
 • XML tehnologije i aplikacije
 • Programski prevodioci
 • Mobilno poslovanje
 • Digitalna ekonomija
 • Programiranje 3

Lista izbornih predmeta ISiT-2, ISiT-3, ISiT-4 – 8 semestar

 • Elementi teorije algoritama
 • Biostatistika
 • Modelovanje finansijskih sistema
 • Uvod u optimalno upravljanje i teoriju igara
 • Upravljanje lancima snabdevanja 1
 • Uvod u fazi logiku
 • Web programiranje
 • Internet marketing
 • Mašinsko učenje
 • Primenjena operaciona istraživanja
 • Programiranje pristupa podacima
 • Softver otvorenog koda
 • Teorija sistema 2
 • Osnovi kompjuterske geometrije
 • Napredne Java tehnologije
 • Heurističke metode
 • Multimedijalna produkcija
 • Mobilno računarstvo
 • Zaštita računarskih sistema
 • Odabrana poglavlja iz informacionih sistema
 • Fizički projekat IS u izabranom softverskom okruženju (projekat)
 • Savremene softverske arhitekture
 • Statističko zaključivanje
 • Matematički modeli efikasnosti
 • Uvod u menadžment elektronskog poslovanja
 • Meko računanje
 • Internet inteligentnih uređaja
 • Uvod u neuronske mreže
 • Pedagogija sa didaktikom
 • Softver otvorenog koda
 • Engleski jezik struke 3
 • Francuski jezik struke 3
 • Matematička logika i primene
 • Matematika i muzika
 • Optimizacija korišćenja prirodnih resursa
 • Analiza podataka
 • Upravljanje rizikom u e-poslovanju
 • Osnove teorije igara
 • Napredno programiranje

Lista izbornih predmeta sa Matematičkog fakulteta koje mogu da slušaju i polažu studenti Fakulteta organizacionih nauka

 • Konstrukcija kompilatora
 • Funkcionalno programiranje
 • Razvoj multimedijalnih sistema
 • Uvod u interaktivno dokazivanje teorema
 • Soft računarstvo
 • Programiranje baze podataka
 • Istraživanje podataka 2
 • Programiranje za veb

Lista izbornih predmeta sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu koje mogu da slušaju i polažu studenti Fakulteta organizacionih nauka

 • Soft kompjuting
 • Računarska grafika
 • Baze podataka 2
 • Internet softverske arhitekture
 • XML i veb servisi
 • Inženjering informacionih sistema
 • Sistemi bazirani na znanju
 • Poslovna informatika
 • Bezbednost u sistemima elektronskog poslovanja
 • Sistemi baza podataka
 • Softverski obrasci i kompononente
 • Agentske tehnologije
 • Napredne Web tehnologije
 • NoSQL baze podataka
 • Pravni aspekti računarstva
 • Mašinsko učenje