Почетна / Студије / Основне академске студије / Информационо инжењерство

Информационо инжењерство

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Основе информационо комуникациних технологија 2+1+1 6
2. Eлектронско пословање 2+2 5
3. Изборни предмети ИСиТ -МиО1 (бира се 1 od 2)
Менаџмент
Основе организације
2+2 6
4. Математика 1 2+2 6
5. Економија 2+2 4
6. Изборни предмети ИСиТ -ОП1 (бира се 1 od 2)
Енглески језик у информатици
Француски језик у информатици
2+2 4
7. Увод у информационе системе 2+2 6
8. Математика 2 2+2 6
9. Изборни предмети ИСиТ -ОП2 (бира се 1 od 2)
Психологија
Социологија
2+2 5
10. Принципи програмирања 2+2 5
11. Изборни предмети ИСиТ -МиО2 (бира се 1 od 3)
Основе операционог менаџмента
Менаџмент технологије и развоја
Инжењеринг процеса
2+2 5

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Архитектура рачунара и оперативни системи 2+1+1 6
2. Програмирање 1 2+1+1 6
3. Теорија вероватноће 2+2 6
4. Изборни предмет ИСиТ – КМ1 (бира се 1 од 2)
Математика 3
Дискретне математичке структуре
2+2 6
5. Изборни предмет ИСиТ – МиО3 (бира се 1 од 2)
Маркетинг
Управљање пројектима
2+2 5
6. Програмски језици за аналитику 2+2 6
7. Базе података 2+1+1 5
8. Структуре података и алгоритми 2+1+1 6
9. Cloud инфраструктура и сервиси 2+2 5
10. Изборни предмет ИСиТ – МиО4 (бира се 1 од 3)
Финансијски менаџмент и рачуноводство
Рачуноводство
Основе финансијског менаџмента
2+2 5
11. Статистика 2+2 5

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Операциона истраживања 1 2+2 6
2. Пројектовање информационих система 2+2 6
3. Рачунарске мреже и телекомуникације 2+1+1 6
4. Пројектовање софтвера 2+2 6
5. Теорија система 2+1+1 6
6. Програмски језици 2+1+1 6
7. ЕТЛ и складишта података 2+2 6
8. Операциона истраживања 2 2+2 6
9. Изборни предмет ИСиТ – КМ2 (бира се 1 од 2)
Линеарни статистички модели
Нумеричка анализа
2+2 6
10. Вештачка интелигенција 2+2 6

Четврта година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Моделовање пословних процеса 2+2 5
2. Интернет технологије 2+2 5
3. Изборни предмет ИСиТ – МиО5 (бира се 1 од 2)
Основе квалитета
Менаџмент људских ресурса
2+2 5
4. Изборни предмет ДС1 (бира се 1 од 4)
Алати за извештавање и визуелизацију података
Дистрибуирани рачунарски системи
Откривање законитости у процесима
Право и етика обраде података
2+1+1 5
5. Изборни предмет ИСиТ1 (бира се 1 од 7)
Базе података 2
Мултимедији
Софтверски патерни
Интернет маркетинг и друштвени медији
Биостатистика
Динамика организационих система
Теорија одлучивања
2+2+1 5
6. Пословна интелигенција 2+2 5
7. Изборни предмет ИСиТ2 (бира се 1 од 7)
Микросервисна архитектура ИС
Мобилно рачунарство
Интелигентни системи
Интернет интелигентних уређаја
Теорија игара
Основе научног израчунавања
Економика пословања и планирање
2+1+1 5
8 Машинско учење 2+1+1 5
9 МИзборни предмет ДС2 (бира се 1 од 6)
Имплементација апликација за аналитику
Одабрана поглавља из ИС
Симулација у пословном одлучивању
Неуронске мреже
Увод у математичко програмирање
Заштита рачунарских система
2+1+1 5
10 Изборни предмет ДС3 (бира се 1 од 7)
Системи за препоручивање
Основе рачунарске интелигенције
Елементи теорије алгоритама
Пословна аналитика
Економетријски модели и предвиђање
Анализа података
Предузетништво
2+1+1 5
11. Стручна пракса 3
12. Предмет Завршни рад 3
13. Завршни рад 4