Почетна / Студије / Основне академске студије / Лин организација пословања а2022

Лин организација пословања а2022

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент 2+2 6
2. Математика 1 2+2 6
3. Економмја 2+1+1 6
4. Основе информационо комуникационих технологија 2+1+1 6
5. Основи организације 2+2 6
6. Математика 2 2+2 6
7. Психологија 2+2 6
8. Социологија 2+2 6
9. Увод у информационе системе 2+2 6
10. Изборни предмет – страни језик струке (бира се 1 од 2)
Енглески језик у менаџменту 1
Француски језик у менаџменту 1
2+2 6

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Теорија вероватноће 2+2 6
2. Рачуноводство 2+2 6
3. Маркетинг 2+2 6
4. Основе квалитета 2+2 6
5. Менаџмент људских ресурса 2+2 6
6. Економика пословања и планирање 2+2 5
7. Статистика 2+2 5
8. Инжењеринг процеса 2+2 5
9. Менаџмент технологије и развоја 2+2 5
10. Основе операционог менаџмента 2+2 5
11. Стандардизација 2+2 5

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Индустријско и менаџмент инжењерство 2+2 6
2. Лин производња и услуге 2+2 5
3. Управљање пројектима 2+2 6
4. Операциона истраживања 1 2+2 6
5. Основе финансијског менаџмента 2+2 6
6. Предузетништво 2+2 5
7. Операциона истраживања 2 2+2 6
8. Управљање променама 2+2 5
9.
10.
11.
Изборни предмет ЛИН (бира се 3 од 6)
Статистичка контрола процеса
Контрола квалитета
Управљање документацијом
Пословни информациони системи
Основе програмирања
Управљање иновацијама
6+4+3 15

Четврта година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Теорија одлучивања 2+2 5
2. Пројектовање организације 2+2 5
3. Пројектовање производних и услужних система 2+2 5
4. Управљање перформансама и зарадама 2+2 5
5. Управљачки системи 2+2 5
6. Симулација у пословном одлучивању 2+2 5
7. Еколошки менаџмент 2+2 5
8.
9.
10.
Изборни предмет ЛИН (бира се 3 од 10)
Руковођење и лидерство
Утврђивање норматива рада и учинка
Организација специјалних догађаја
Организација јавне управе
Пословне апликације у спредшит окружењу
Привредни развој
Пословна интелигенција
Пословна аналитика
Анализа података
Симулациони модели у финансијама
6+6 15
11. Стручна пракса 3
12. Предмет Завршни рад 3
13. Завршни рад 4