Почетна / Студије / Основне академске студије / Маркетинг менаџмент и комуникације а2022

Маркетинг менаџмент и комуникације а2022

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент 2+2 6
2. Математика 1 2+2 6
3. Економмја 2+1+1 6
4. Основе информационо комуникационих технологија 2+1+1 6
5. Основи организације 2+2 6
6. Математика 2 2+2 6
7. Психологија 2+2 6
8. Социологија 2+2 6
9. Увод у информационе системе 2+2 6
10. Изборни предмет – страни језик струке (бира се 1 од 2)
Енглески језик у менаџменту 1
Француски језик у менаџменту 1
2+2 6

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Теорија вероватноће 2+2 6
2. Рачуноводство 2+2 6
3. Маркетинг 2+2 6
4. Основе квалитета 2+2 6
5. Менаџмент људских ресурса 2+2 6
6. Економика пословања и планирање 2+2 5
7. Статистика 2+2 5
8. Инжењеринг процеса 2+2 5
9. Менаџмент технологије и развоја 2+2 5
10. Основе операционог менаџмента 2+2 5
11. Стандардизација 2+2 5

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Операциона истраживања 1 2+2 6
2. Корпоративне комуникације 2+2 5
3. Управљање пројектима 2+2 6
4. Основе финансијског менаџмента 2+2 6
5. Електронско пословање 2+2 5
6. Изборни предмет – Маркетинг менаџмент и комуникација 1 (бира се 1 од 2)
Операциона истраживања 2
Економетријске методе
2+2 6
7. Изборни предмет – Маркетинг менаџмент и комуникације 2 (бира се 1 од 2)
Управљање трошковима
Менаџмент производње и пружања услуга
2+2 6
8. Дигитални маркетинг 2+2 6
9. Управљачко рачуноводство 2+2 5
10.
11
Изборни предмет – Маркетинг менаџмент и комуникације (бира се 2 од 8)
Еколошки менаџмент
Управљање инвестицијама
Тренинг и развој
Интерперсоналне вештине у организацији
Међународни менаџмент
Финансијска анализа продаје
Маркетинг логистика
Пословно право
2+2 10

Четврта година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Теорија одлучивања 2+2 5
2. Стратешки маркетинг 2+2 5
3. Бренд менаџмент 2+2 5
4. Менаџмент продаје 2+2 5
5. Пројектовање организације 2+2 5
6. Изборни предмет – Маркетинг менаџмент и комуникације 6 (бира се 1 од 2)
Пословна аналитика
Пословна интелигенција
2+2 5
7. Изборни предмет – Маркетинг менаџмент и комуникације 7 (бира се 1 од 2)
Управљање документацијом
Управљање иновацијама
2+1+1 5
8. Изборни предмет – Маркетинг менаџмент и комуникације 8 (бира се 1 од 5)
Статистичке методе у менаџменту
Теорија игара
Основе рачунарске интелигенције
Симулација у пословном одлучивању
Мултимедији
2+1+1 5
9.
10.
Изборни предмет – Маркетинг менаџмент и комуникације (бира се 2 од 5)
Понашање потрошача
Проучавање студија случаја
Пословно преговарање и вештине комуникације
Међународни маркетинг
Медијске комуникације
2+2 10
11. Стручна пракса 3
12. Предмет Завршни рад 3
13. Завршни рад 4