Менаџмент – 2009

Наставни план и програм студијске групе Менаџмент – Акредитација 2014
Наставни план и програм студијске групе Менаџмент – Акредитација 2009

Уверење о акредитацији студијског програма Менаџмент и организација

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Економија 2+2 6
2. Математика 1 2+2 6
3. Менаџмент 2+2 6
4. Основе информационо комуникационих технологија 2+1+1 5
5. Социологија или Психологија 2+2 6
6. Страни језик 1 1+1 3
7. Математика 2 2+3 6
8. Основи организације 2+2 6
9. Производни системи 2+2 6
10. Увод у информационе системе 2+1+1 6
11. Страни језик 2 2+1 4

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БРОЈ БОДОВА
3 4
12. Маркетинг 2+2 5
13. Теорија вероватноће 2+2 6
14. Економика пословања и планирање 2+2 6
15. Менаџмент људских ресурса 2+2 5
16. Рачуноводство 2+2 6
17. Страни језик 3 2+1 3
18. Статистика 2+2 6
19. Менаџмент технологије и развоја 2+2 6
20. Структуре података и алгоритми 2+2 5
21. Финансијски менаџмент 2+2 6
22. Управљање трошковима 2+2 6

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
5 6
23. Операциона истраживања 1 2+3 6
24. Електронско пословање или Пословни информациони системи 2+2+1 6
25. Управљање пројектима 2+2 6
26. Управљачко рачуноводство 2+3 6
27. Односи с јавношћу 2+2 5
28. Операциона истраживања 2 или Економетријске методе 2+2 6
29. Теорија одлучивања 2+2 5
30. Стратешки маркетинг 2+2 5
31. Симулација у пословном одлучивању 2+2 5
32. Еколошки менаџмент или Управљање променама 2+2 5
33. Управљање инвестицијама 2+2 5

Четврта година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
7 8
34. Пословно право 3+2+0 6
35. Финансијска тржишта 3+2+0 6
36. Пословна интелигенција 2+2+0 6
37. Међународни менаџмент 2+2+0 6
38. Изборни предмет Мен-1 2+2+0 6
39. Стратешки менаџмент 2+3+0 6
40. Пројектовање организације 2+2+0 5
41. Изборни предмет Мен-2 2+2+0 5
42. Изборни предмет Мен-3 0+0+0 3
43. Стручна пракса 0+0+0 3
44. Завршни рад 0+0+0 7

Број часова дат је недељно, у облику (предавања)+(вежбе)+(практичне вежбе)

Листа изборних предмета – 7 семестар

 • Анализа финансијских извештаја
 • Анализа поузданости и ризика
 • Банкарски менаџмент
 • Дигитална економија
 • Економетријске методе
 • Финансијска анализа продаје
 • Групна динамика и интерперсонални односи
 • Интегрисана маркетиншка комуникација
 • Корпоративне финансије
 • Корпоративно реструктурирање
 • Маркетинг истраживање
 • Методе и технике управљања пројектима
 • Методе оптимизације
 • Организација специјалних догађаја
 • Пословање берзанских посредника
 • Предузетништво
 • Пројектовање и управљање организационим променама – реструктурирање
 • Пројектовање организације и ИКТ
 • Статистичко закључивање
 • Статистика у менаџменту
 • Тренинг и развој
 • Вештина и технике пословне комуникације

Листа изборних предмета – 8 семестар

 • Вођство и мотивисање
 • Вредновање предузећа
 • Инвестиционо банкарство
 • Линеарни статистички модели
 • Математички модели ефикасности
 • Међународни маркетинг
 • Менаџмент електронског пословања
 • Односи с медијима
 • Основе теорије игара
 • Педагогија са дидактиком
 • Понашање потрошача
 • Пословна ектика
 • Предузетнички бизнис
 • Програм менаџмент
 • Симулациони модели у финансијама
 • Софтверска подршка управљању пројектима
 • Управљање продајом
 • Еко-маркетинг
 • Маркетинг логистика
 • Оптимизација коришћења природних ресурса
 • Менаџмент иновација
 • Биостатистика
 • Привредни развој
 • Операциона истраживања 2
 • Економетријске методе