Почетна / Студије / Основне академске студије / Менаџмент квалитета и стандардизације а2022

Менаџмент квалитета и стандардизације а2022

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент 2+2 6
2. Математика 1 2+2 6
3. Економмја 2+1+1 6
4. Основе информационо комуникационих технологија 2+1+1 6
5. Основи организације 2+2 6
6. Математика 2 2+2 6
7. Психологија 2+2 6
8. Социологија 2+2 6
9. Увод у информационе системе 2+2 6
10. Изборни предмет – страни језик струке (бира се 1 од 2)
Енглески језик у менаџменту 1
Француски језик у менаџменту 1
2+2 6

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Теорија вероватноће 2+2 6
2. Рачуноводство 2+2 6
3. Маркетинг 2+2 6
4. Основе квалитета 2+2 6
5. Менаџмент људских ресурса 2+2 6
6. Економика пословања и планирање 2+2 5
7. Статистика 2+2 5
8. Инжењеринг процеса 2+2 5
9. Менаџмент технологије и развоја 2+2 5
10. Основе операционог менаџмента 2+2 5
11. Стандардизација 2+2 5

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Операциона истраживања 1 2+2 6
2. Теорија одлучивања 2+2 5
3. Управљање пројектима 2+2 6
4. Управљање квалитетом 2+2 6
5. Основе финансијског менаџмента 2+2 6
6. Систем менаџмента квалитета 2+2 5
7. Планирање квалитета 2+2 5
8. Метрологија и нормативно регулисање квалитета 2+2 5
9. Операциона истраживања 2 2+2 6
10. Контрола квалитета 2+1+1 5
11. Управљање документацијом 2+1+1 5

Четврта година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Систем менаџмента здравља и безбедности на раду и животне средине 2+2 5
2. Корпоративне комуникације 2+2 5
3. Инжењеринг квалитета 2+2 5
4. Изборни предмет – Менаџмент квалитета и стандардизација 1 (бира се 1 од 2)
Електронско пословање
Е-образовање
2+2 5
5. Изборни предмет – Менаџмент квалитета и стандардизација 2 (бира се 1 од 2)
Менаџмент тоталног квалитета
Леан логистика
2+2 5
6. Изборни предмет – Менаџмент квалитета и стандардизација 3 (бира се 1 од 5)
Менаџмент квалитета 1
Менаџмент квалитета 2
Стандардизација терминологија
Акредитација и сертификација
Менаџмент квалитета у управи
2+2 5
7. Изборни предмет – Менаџмент квалитета и стандардизација 4 (бира се 1 од 5)
Пословни информациони системи
Систем менаџмента сигурности информација
Обезбеђивање квалитета у софтверској индустрији
Менаџмент квалитета у информационим системима и технологијама
Стандардизација и стандарди у информационим технологијама
2+1+1 5
8. Изборни предмет – Менаџмент квалитета и стандардизација 5 (бира се 1 од 6)
Еколошки менаџмент
Менаџмент производње и пружања услуга
Енглески језик у менаџменту 2
Француски језик у менаџменту 2
Пословна аналитика
Анализа поузданости и ризика
2+2 5
9 Оцена квалитета пословног система 2+2 5
10 Модели и индикатори побољшавања квалитета 2+2 5
11. Стручна пракса 3
12. Предмет Завршни рад 3
13. Завршни рад 4