Менаџмент

Наставни план и програм студијског програма – Акредитација 2022
Наставни план и програм студијске групе Менаџмент – Акредитација 2014
Наставни план и програм студијске групе Менаџмент – Акредитација 2009

Уверење о акредитацији студијског програма Менаџмент и организација
Књига предмета студијског програма Менаџмент и организација
Књига наставника студијског програма Менаџмент и организација

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Математика 1 2+2 6
2. Економија 2+2 6
3. Менаџмент 2+2 6
4. Основе информационо комуникационих технологија 2+1+1 5
5. Социологија 2+1 4
6. Психологија 2+1 4
7. Енглески језик струке 1 или Француски језик струке 1 1+1 1+1 5
8. Математика 2 2+2 6
9. Основи организације 2+2 6
10. Производни системи 2+2 6
11. Увод у информационе системе 2+1+1 6

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БРОЈ БОДОВА
3 4
12. Менаџмент људских ресурса 2+2 5
13. Економика пословања и планирање 2+2 6
14. Рачуноводство 2+2 6
15. Маркетинг 2+2 5
16. Теорија вероватноће 2+2 6
17. Енглески језик струке 2 или Француски језик струке 2 1+1  1+1 3
18. Основе финансијског менаџмента 2+2 6
19. Статистика 2+2 6
20. Менаџмент технологије и развоја 2+2 6
21. Управљање трошковима 2+2 6
22. Основе квалитета 2+2 5

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
5 6
23. Управљање пројектима 2+2 6
24. Операциона истраживања 1 2+2 6
25. Управљачко рачуноводство 2+2 6
26. Пословно право 3+2 5
27. Електронско пословање или Пословни информациони системи 2+1+1 6
28. Теорија одлучивања 2+2 5
29. Симулација у пословном одлучивању 2+2 5
30. Управљање инвестицијама 2+2 5
31. Односи с јавношћу  2+2 5
32. Операциона истраживања 2 или Економетријске методе 2+2 6
33. Еколошки менаџмент или Управљање променама 2+2 5

Четврта година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
7 8
34. Стратешки маркетинг 2+2+0 5
35. Увод у финансијска тржишта 2+2+0 6
36. Пословна интелигенција 2+2+0 6
37. Међународни менаџмент 2+2+0 6
38. Изборни предмет Мен-1 2+2+0 4
39. Стратешки менаџмент 2+2+0 6
40. Пројектовање организације 2+2+0 6
41. Изборни предмет Мен-2 2+2+0 4
42. Изборни предмет Мен-3 2+2+0 4
43. Изборни предмет Мен-4 2+2+0 4
44. Стручна пракса 0+0+0 2
45. Завршни рад 0+0+0 7

Број часова дат је недељно, у облику (предавања)+(вежбе)+(практичне вежбе)

Листа изборних предмета Мен-1 – 7 семестар

 • Дигитална економија
 • Мултимедијалне технологије и Интернет у култури
 • Анализа финансијских извештаја
 • Увод у корпоративне финансије
 • Финансијско реструктурирање
 • Пословање берзанских посредника
 • Интегрисана маркетиншка комуникација
 • Маркетинг истраживање
 • Вештине и технике пословне комуникације
 • Методе и технике управљања пројектима
 • Групна динамика и интерперсонални односи
 • Тренинг и развој
 • Анализа поузданости и ризика
 • Економетријске методе
 • Статистичке методе у менаџменту
 • Организација специјалних догађаја
 • Предузетништво
 • Методе оптимизације
 • Друштвено одговорни маркетинг

Листа изборних предмета Мен-2, Мен-3 и Мен-4 – 8 семестар

 • Анализа података
 • Анализа временских серија
 • Еко-маркетинг
 • Економетријске методе
 • Институционални инвеститори
 • Инвестиционо банкарство
 • Линеарни статистички модели
 • Маркетинг логистика
 • Математички модели ефикасности
 • Машинско учење
 • Међународни маркетинг
 • Меко рачунање
 • Менаџмент електронског пословања
 • Менаџмент иновација
 • Односи с медијима
 • Операциона истраживања 2
 • Основе теорије игара
 • Понашање потрошача
 • Пословна етика
 • Организациона психологија
 • Предузетнички бизнис
 • Привредни развој
 • Програм менаџмент
 • Релациони маркетинг
 • Симулациони модели у финансијама
 • Софтверска подршка управљању пројектима
 • Енглески језик струке 3
 • Француски језик струке 3
 • Управљање продајом
 • Управљање производом и робном марком
 • Вођство и мотивисање
 • Вредновање предузећа
 • Статистичко закључивање
 • Банкарски менаџмент
 • Финансијска анализа продаје
 • Проучавање студије случаја у пословању
 • Маркетинг стратегије у онлајн окружењу
 • Менаџмент специјалних догађаја