Menadžment

Nastavni plan i program studijske grupe Menadžment – Akreditacija 2014
Nastavni plan i program studijske grupe Menadžment – Akreditacija 2009

Uverenje o akreditaciji studijskog programa Menadžment i organizacija
Knjiga predmeta studijskog programa Menadžment i organizacija
Knjiga nastavnika studijskog programa Menadžment i organizacija

Prva godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Matematika 1 2+2 6
2. Ekonomija 2+2 6
3. Menadžment 2+2 6
4. Osnove informaciono komunikacionih tehnologija 2+1+1 5
5. Sociologija 2+1 4
6. Psihologija 2+1 4
7. Engleski jezik struke 1 ili Francuski jezik struke 1 1+1 1+1 5
8. Matematika 2 2+2 6
9. Osnovi organizacije 2+2 6
10. Proizvodni sistemi 2+2 6
11. Uvod u informacione sisteme 2+1+1 6

Druga godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BROJ BODOVA
3 4
12. Menadžment ljudskih resursa 2+2 5
13. Ekonomika poslovanja i planiranje 2+2 6
14. Računovodstvo 2+2 6
15. Marketing 2+2 5
16. Teorija verovatnoće 2+2 6
17. Engleski jezik struke 2 ili Francuski jezik struke 2 1+1  1+1 3
18. Osnove finansijskog menadžmenta 2+2 6
19. Statistika 2+2 6
20. Menadžment tehnologije i razvoja 2+2 6
21. Upravljanje troškovima 2+2 6
22. Osnove kvaliteta 2+2 5

Treća godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
5 6
23. Upravljanje projektima 2+2 6
24. Operaciona istraživanja 1 2+2 6
25. Upravljačko računovodstvo 2+2 6
26. Poslovno pravo 3+2 5
27. Elektronsko poslovanje ili Poslovni informacioni sistemi 2+1+1 6
28. Teorija odlučivanja 2+2 5
29. Simulacija u poslovnom odlučivanju 2+2 5
30. Upravljanje investicijama 2+2 5
31. Odnosi s javnošću  2+2 5
32. Operaciona istraživanja 2 ili Ekonometrijske metode 2+2 6
33. Ekološki menadžment ili Upravljanje promenama 2+2 5

Četvrta godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
7 8
34. Strateški marketing 2+2+0 5
35. Uvod u finansijska tržišta 2+2+0 6
36. Poslovna inteligencija 2+2+0 6
37. Međunarodni menadžment 2+2+0 6
38. Izborni predmet Men-1 2+2+0 4
39. Strateški menadžment 2+2+0 6
40. Projektovanje organizacije 2+2+0 6
41. Izborni predmet Men-2 2+2+0 4
42. Izborni predmet Men-3 2+2+0 4
43. Izborni predmet Men-4 2+2+0 4
44. Stručna praksa 0+0+0 2
45. Završni rad 0+0+0 7

Broj časova dat je nedeljno, u obliku (predavanja)+(vežbe)+(praktične vežbe)

Lista izbornih predmeta Men-1 – 7 semestar

 • Digitalna ekonomija
 • Multimedijalne tehnologije i Internet u kulturi
 • Analiza finansijskih izveštaja
 • Uvod u korporativne finansije
 • Finansijsko restrukturiranje
 • Poslovanje berzanskih posrednika
 • Integrisana marketinška komunikacija
 • Marketing istraživanje
 • Veštine i tehnike poslovne komunikacije
 • Metode i tehnike upravljanja projektima
 • Grupna dinamika i interpersonalni odnosi
 • Trening i razvoj
 • Analiza pouzdanosti i rizika
 • Ekonometrijske metode
 • Statističke metode u menadžmentu
 • Organizacija specijalnih događaja
 • Preduzetništvo
 • Metode optimizacije
 • Društveno odgovorni marketing

Lista izbornih predmeta Men-2, Men-3 i Men-4 – 8 semestar

 • Analiza podataka
 • Analiza vremenskih serija
 • Eko-marketing
 • Ekonometrijske metode
 • Institucionalni investitori
 • Investiciono bankarstvo
 • Linearni statistički modeli
 • Marketing logistika
 • Matematički modeli efikasnosti
 • Mašinsko učenje
 • Međunarodni marketing
 • Meko računanje
 • Menadžment elektronskog poslovanja
 • Menadžment inovacija
 • Odnosi s medijima
 • Operaciona istraživanja 2
 • Osnove teorije igara
 • Ponašanje potrošača
 • Poslovna etika
 • Organizaciona psihologija
 • Preduzetnički biznis
 • Privredni razvoj
 • Program menadžment
 • Relacioni marketing
 • Simulacioni modeli u finansijama
 • Softverska podrška upravljanju projektima
 • Engleski jezik struke 3
 • Francuski jezik struke 3
 • Upravljanje prodajom
 • Upravljanje proizvodom i robnom markom
 • Vođstvo i motivisanje
 • Vrednovanje preduzeća
 • Statističko zaključivanje
 • Bankarski menadžment
 • Finansijska analiza prodaje
 • Proučavanje studije slučaja u poslovanju
 • Marketing strategije u onlajn okruženju
 • Menadžment specijalnih događaja