Почетна / Студије / Основне академске студије / Операциони менаџмент а2022

Операциони менаџмент а2022

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент 2+2 6
2. Математика 1 2+2 6
3. Економмја 2+1+1 6
4. Основе информационо комуникационих технологија 2+1+1 6
5. Основи организације 2+2 6
6. Математика 2 2+2 6
7. Психологија 2+2 6
8. Социологија 2+2 6
9. Увод у информационе системе 2+2 6
10. Изборни предмет – страни језик струке (бира се 1 од 2)
Енглески језик у менаџменту 1
Француски језик у менаџменту 1
2+2 6

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Теорија вероватноће 2+2 6
2. Рачуноводство 2+2 6
3. Маркетинг 2+2 6
4. Основе квалитета 2+2 6
5. Менаџмент људских ресурса 2+2 6
6. Економика пословања и планирање 2+2 5
7. Статистика 2+2 5
8. Инжењеринг процеса 2+2 5
9. Менаџмент технологије и развоја 2+2 5
10. Основе операционог менаџмента 2+2 5
11. Стандардизација 2+2 5

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Операциона истраживања 1 2+2 6
2. Индустријско и менаџмент инжењерство 2+2 5
3. Управљачки системи 2+2 5
4. Основе финансијског менаџмента 2+2 6
5. Леан логистика 2+2 5
6. Операциона истраживања 2 2+2 6
7. Планирање производње и услуга 2+2 6
8. Еколошки менаџмент 2+2 5
9. Управљање иновацијама 2+1+1 5
10. Основе програмирања 2+1+1 5
11. Изборни предмет – Операциони менаџмент 1 (бира се 1 од 2)
Математика 3
Контрола квалитета
2+1+1 5

Четврта година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Рачунарски интегрисана производња 2+2 5
2. Пројектовање производних и услужних система 2+2 5
3. Моделовање пословних процеса 2+2 5
4. Изборни предмет – Операциони менаџмент 2 (бира се 1 од 2)
Корпоративне комуникације
Теорија одлучивања
2+2 5
5. Технолошко предузетништво 2+2 5
6. Менаџмент производње и пружања услуга 2+2 5
7. Управљање ланцима снабдевања 1 2+2 5
8.
9.
10.
Изборни предмет – Операциони менаџмент (бира се 3 од 18)
Дигитално управљање производњом
Менаџмент кључних перформанси производње
Пословне апликације у спредшит окружењу
Предузетничко управљање малим и средњим предузећима
Анализа и менаџмент вредности
Управљање одржавањем
Флексибилне услуге и производња
Интелигентна производња
Маркетинг логистика
Методе оптимизације
Пословна интелигенција
Интелектуална својина
Управљање иновационим пројектима
Комерцијализација технологије
Методе технолошке анализе
Еко-маркетинг
Анализа поузданости и ризика
Аналитика перформанси – основни концепти
6+6 15
11. Стручна пракса 3
12. Предмет Завршни рад 3
13. Завршни рад 4