Почетна / Студије / Основне академске студије / Операциони менаџмент – 2009

Операциони менаџмент – 2009

Наставни план и програм студијске групе Операциони менаџмент – Акредитација 2014
Наставни план и програм студијске групе Операциони менаџмент – Акредитација 2009

Уверење о акредитацији студијског програма Менаџмент и организација

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Економија 2+2 6
2. Математика 1 2+2 6
3. Менаџмент 2+2 6
4. Основе информационо комуникационих технологија 2+1+1 5
5. Социологија или Психологија 2+2 6
6. Страни језик 1 1+1 3
7. Математика 2 2+3 6
8. Основи организације 2+2 6
9. Производни системи 2+2 6
10. Увод у информационе системе 2+1+1 6
11. Страни језик 2 2+1 4

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
3 4
12. Менаџмент људских ресурса 2+2 5
13. Mатематика 3 2+2 6
14. Маркетинг 2+2 5
15. Теорија вероватноће 2+2 6
16. Економика пословања и планирање 2+2 6
17. Страни језик 3 2+1 3
18. Статистика 2+2 6
19. Менаџмент технологије и развоја 2+2 6
20. Финансијски менаџмент и рачуноводство 2+2 6
21. Управљање квалитетом 2+2 6
22. Основе индустријског инжењерства 2+2 6

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
5 6
23. Основе програмирања 2+2+1 6
24. Операциона истраживања 1 2+3 6
25. Логистика 3+3 7
26. Локација и распоред објеката или инжењеринг процеса 2+2 6
27. Управљање пројектимае 2+2 6
28. Операциона истраживања 2 2+2 6
29. Управљачки системи 2+3 7
30. Контрола квалитета или Теорија одлучивања 2+2 5
31. Еколошки менаџмент 2+2 5
32. Менаџмент иновација 3+2 6

Четврта година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
7 8
33. Информациони системи предузећа 2+4+0 6
34. Планирање производње и услуга 3+2+0 6
35. Рачунарски интегрисана производња 3+2+0 6
36. Изборни предмет ОМ-1 2+2+0 6
37. Изборни предмет ОМ-2 2+2+0 6
38. Менаџмент производње и услуга 2+2+0 6
39. Пројектовање производних система 2+3+0 6
40. Изборни предмет ОМ-3 2+2+0 5
41. Изборни предмет ОМ-4 2+2+0 5
42. Стручна пракса 0+0+0 3
43. Завршни рад 0+0+0 7

 

Број часова дат је недељно, у облику (предавања)+(вежбе)+(практичне вежбе)

Листа изборних предмета – 7 семестар

 • Анализа инжењеринг и менаџмент вредности
 • Анализа поузданости и ризика
 • Дизајн за животну средину
 • Еколошки менаџмент и ИСО 14000
 • Интелектуална својина
 • Менџмент технолошких операција
 • Методе оптимизације
 • Развој малих и средњих предузећа
 • Управљање малим и средњим предузећима
 • Управљање одржавањем
 • Утврђивање и мерење учинка

Листа изборних предмета – 8 семестар

 • Електронско управљање производњом
 • Технолошка стратегија предузећа
 • Управљање иновационим пројектима
 • Флексибилни производни системи
 • Еко-маркетинг
 • Континуално побољшање производње
 • Управљање ланцима снабдевања
 • Анализа инжењеринг и менаџмент вредности