Početna / Studije / Osnovne akademske studije / Operacioni menadžment – 2009

Operacioni menadžment – 2009

Nastavni plan i program studijske grupe Operacioni menadžment – Akreditacija 2014
Nastavni plan i program studijske grupe Operacioni menadžment – Akreditacija 2009

Uverenje o akreditaciji studijskog programa Menadžment i organizacija

Prva godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Ekonomija 2+2 6
2. Matematika 1 2+2 6
3. Menadžment 2+2 6
4. Osnove informaciono komunikacionih tehnologija 2+1+1 5
5. Sociologija ili Psihologija 2+2 6
6. Strani jezik 1 1+1 3
7. Matematika 2 2+3 6
8. Osnovi organizacije 2+2 6
9. Proizvodni sistemi 2+2 6
10. Uvod u informacione sisteme 2+1+1 6
11. Strani jezik 2 2+1 4

Druga godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
3 4
12. Menadžment ljudskih resursa 2+2 5
13. Matematika 3 2+2 6
14. Marketing 2+2 5
15. Teorija verovatnoće 2+2 6
16. Ekonomika poslovanja i planiranje 2+2 6
17. Strani jezik 3 2+1 3
18. Statistika 2+2 6
19. Menadžment tehnologije i razvoja 2+2 6
20. Finansijski menadžment i računovodstvo 2+2 6
21. Upravljanje kvalitetom 2+2 6
22. Osnove industrijskog inženjerstva 2+2 6

Treća godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
5 6
23. Osnove programiranja 2+2+1 6
24. Operaciona istraživanja 1 2+3 6
25. Logistika 3+3 7
26. Lokacija i raspored objekata ili inženjering procesa 2+2 6
27. Upravljanje projektimae 2+2 6
28. Operaciona istraživanja 2 2+2 6
29. Upravljački sistemi 2+3 7
30. Kontrola kvaliteta ili Teorija odlučivanja 2+2 5
31. Ekološki menadžment 2+2 5
32. Menadžment inovacija 3+2 6

Četvrta godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
7 8
33. Informacioni sistemi preduzeća 2+4+0 6
34. Planiranje proizvodnje i usluga 3+2+0 6
35. Računarski integrisana proizvodnja 3+2+0 6
36. Izborni predmet OM-1 2+2+0 6
37. Izborni predmet OM-2 2+2+0 6
38. Menadžment proizvodnje i usluga 2+2+0 6
39. Projektovanje proizvodnih sistema 2+3+0 6
40. Izborni predmet OM-3 2+2+0 5
41. Izborni predmet OM-4 2+2+0 5
42. Stručna praksa 0+0+0 3
43. Završni rad 0+0+0 7

 

Broj časova dat je nedeljno, u obliku (predavanja)+(vežbe)+(praktične vežbe)

Lista izbornih predmeta – 7 semestar

 • Analiza inženjering i menadžment vrednosti
 • Analiza pouzdanosti i rizika
 • Dizajn za životnu sredinu
 • Ekološki menadžment i ISO 14000
 • Intelektualna svojina
 • Mendžment tehnoloških operacija
 • Metode optimizacije
 • Razvoj malih i srednjih preduzeća
 • Upravljanje malim i srednjim preduzećima
 • Upravljanje održavanjem
 • Utvrđivanje i merenje učinka

Lista izbornih predmeta – 8 semestar

 • Elektronsko upravljanje proizvodnjom
 • Tehnološka strategija preduzeća
 • Upravljanje inovacionim projektima
 • Fleksibilni proizvodni sistemi
 • Eko-marketing
 • Kontinualno poboljšanje proizvodnje
 • Upravljanje lancima snabdevanja
 • Analiza inženjering i menadžment vrednosti