Početna / Studije / Osnovne akademske studije / Operacioni menadžment

Operacioni menadžment

Nastavni plan i program studijske grupe Operacioni menadžment – Akreditacija 2014
Nastavni plan i program studijske grupe Operacioni menadžment – Akreditacija 2009

Uverenje o akreditaciji studijskog programa Menadžment i organizacija
Knjiga predmeta studijskog programa Menadžment i organizacija
Knjiga nastavnika studijskog programa Menadžment i organizacija

Prva godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Matematika 1 2+2 6
2. Ekonomija 2+2 6
3. Menadžment 2+2 6
4. Osnove informaciono komunikacionih tehnologija 2+1+1 5
5. Sociologija 2+1 4
6. Psihologija 2+1 4
7. Engleski jezik struke 1 ili Francuski jezik struke 1 1+1 1+1 5
8. Matematika 2 2+2 6
9. Osnovi organizacije 2+2 6
10. Proizvodni sistemi 2+2 6
11. Uvod u informacione sisteme 2+1+1 6

Druga godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
3 4
12. Menadžment ljudskih resursa 2+2 5
13. Ekonomika poslovanja i planiranje 2+2 6
14. Matematika 3 2+2 6
15. Marketing 2+2 5
16. Teorija verovatnoće 2+2 6
17. Engleski jezik struke 2 ili Francuski jezik struke 2 1+1  1+1 3
18. Finansijski menadžment i računovodstvo 2+2 6
19. Statistika 2+2 6
20. Menadžment tehnologije i razvoja 2+2 6
21. Osnove industrijskog inženjerstva 2+2 6
22. Osnove kvaliteta 2+2 5

Treća godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
5 6
23. Upravljanje projektima 2+2 6
24. Operaciona istraživanja 1 2+2 6
25. Logistika 2+2 7
26. Osnove programiranja 2+1+1 6
27. Lokacija i raspored objekata ili Inženjering procesa 2+2 6
28. Ekološki menadžment 2+2 5
29. Menadžment inovacija 2+2 6
30. Upravljački sistemi 2+2 7
31. Operaciona istraživanja 2 2+2 6
32. Kontrola kvaliteta ili Teorija odlučivanja 2+2 5

Četvrta godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
7 8
33. Informacioni sistemi preduzeća 2+4+0 6
34. Planiranje proizvodnje i usluga 3+2+0 6
35. Računarski integrisana proizvodnja 2+2+0 6
36. Izborni predmet OM-1 2+2+0 4
37. Izborni predmet OM-2 2+2+0 4
38. Izborni predmet OM-3 2+2+0 4
39. Menadžment proizvodnje i pružanja usluga 2+2+0 6
40. Projektovanje proizvodnih sistema ili Upravljanje malim i srednjim preduzećima 2+2+0 6
41. Upravljanje lancima snabdevanja 1 ili Razvoj malih i srednjih preduzeća 2+2+0 5
42. Izborni predmet OM-4 2+2+0 4
43. Stručna praksa 0+0+0 2
44. Završni rad 0+0+0 7

 

Broj časova dat je nedeljno, u obliku (predavanja)+(vežbe)+(praktične vežbe)

Lista izbornih predmeta OM-1, OM-2 i OM-3 – 7 semestar

 • Upravljanje održavanjem
 • Kontinualno poboljšavanje proizvodnje
 • Analiza vrednosti
 • Menadžment ključnih performansi proizvodnje
 • Komercijalizacija tehnologije
 • Metode tehnološkog menadžmenta
 • Tehnološka strategija preduzeća
 • Metode optimizacije
 • Analiza pouzdanosti i rizika
 • Dizajn za životnu sredinu
 • Intelektualna svojina

Lista izbornih predmeta OM-4 – 8 semestar

 • Fleksibilne usluge i proizvodnja
 • Utvrđivanje i merenje učinka
 • Matematički modeli efikasnosti
 • Inovacioni projekti
 • Eko-marketing
 • Engleski jezik struke 3
 • Nemački jezik struke 3
 • Francuski jezik struke 3
 • Elektronsko upravljanje proizvodnjom