Пословна аналитика

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Основе информационо комуникациних технологија 2+1+1 6
2. Eлектронско пословање 2+2 5
3. Изборни предмети ИСиТ -МиО1 (бира се 1 od 2)
Менаџмент
Основе организације
2+2 6
4. Математика 1 2+2 6
5. Економија 2+2 4
6. Изборни предмети ИСиТ -ОП1 (бира се 1 od 2)
Енглески језик у информатици
Француски језик у информатици
2+2 4
7. Увод у информационе системе 2+2 6
8. Математика 2 2+2 6
9. Изборни предмети ИСиТ -ОП2 (бира се 1 od 2)
Психологија
Социологија
2+2 5
10. Принципи програмирања 2+2 5
11. Изборни предмети ИСиТ -МиО2 (бира се 1 od 3)
Основе операционог менаџмента
Менаџмент технологије и развоја
Инжењеринг процеса
2+2 5

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Архитектура рачунара и оперативни системи 2+1+1 6
2. Теорија вероватноће 2+2 6
3. Програмирање 1 2+1+1 6
4. Изборни предмет ИСиТ – КМ1 (бира се 1 од 2)
Математика 3
Дискретне математичке структуре
2+2 6
5. Изборни предмет ИСиТ – МиО3 (бира се 1 од 2)
Маркетинг
Управљање пројектима
2+2 5
6. Увод у пословну аналитику 2+2 6
7. Структуре података и алгоритми 2+1+1 6
8. Базе података 2+1+1 5
9. Изборни предмет ИСиТ – МиО4 (бира се 1 од 3)
Финансијски менаџмент и рачуноводство
Рачуноводство
Основе финансијског менаџмента
2+2 5
10. Coloud инфраструктура и сервиси 2+2 5
11. Статистика 2+2 5

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Операциона истраживања 1 2+2 6
2. Пројектовање информационих система 2+2 6
3. Рачунарске мреже и телекомуникације 2+1+1 6
4. Пројектовање софтвера 2+2 6
5. Теорија система 2+1+1 6
6. Операциона истраживања 2 2+2 6
7. Изборни предмет ИСиТ – КМ2 (бира се 1 од 2)
Линеарни статистички модели
Нумеричка анализа
2+2 6
8. Програмски језици 2+2 6
9. Вештачка интелигенција 2+2 6
10. Методе оптимизације 2+2 6

Четврта година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Изборни предмет ПА2 (бира се 1 од 8)
Корпоративне комуникације
Аналитика ланаца снабдевања
Пројектовање организације
Право и етика обраде података
Машинско учење
Елементи теорије алгоритама
Управљање еколошким ризиком
Теорија одлучивања
2+2 5
2. Моделовање пословних процеса 2+2 5
3. Интернет технологије 2+2 5
4. Изборни предмет ИСиТ – МиО5 (бира се 1 од 2)
Основе квалитета
Менаџмент људских ресурса
2+2 5
5. Изборни предмет ИСиТ1 (бира се 1 од 7)
Базе података 2
Мултимедији
Софтверски патерни
Интернет маркетинг и друштвени медији
Биостатистика
Динамика организационих система
Теорија одлучивања
2+1+1 5
6. Пословна интелигенција 2+2 5
7. Изборни предмет ИСиТ2 (бира се 1 од 7)
Микросервисна архитектура информационих система
Мобилно рачунарство
Интелигентни системи
Интернет интелигентних уређаја
Теорија игара
Основе научног израчунавања
Економика пословања и планирање
2+1+1 5
8. Изборни предмет ПА1 (бира се 1 од 2)
Анализа процеса и Петријеве мреже
Економетријски модели и предвиђање
2+2 5
9.10. Изборни предмет ПА3 (бира се 2 од 10)
Анализа података
Аналитика перформанси – основни концепти
Анализа поузданости и ризика
Основе рачунарске интелигенције
Пословни информациони системи
Пословне апликације у спредшит окружењу
Симулација у пословном одлучивању
Предузетништво
Технолошко предузетништво
Увод у математичко програмирање
2+1+1 5
11. Стручна пракса 3
12. Предмет Завршни рад 3
13. Завршни рад 4