Почетна / Студије / Основне академске студије / Пројектни менаџмент а2022

Пројектни менаџмент а2022

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент 2+2 6
2. Математика 1 2+2 6
3. Економмја 2+1+1 6
4. Основе информационо комуникационих технологија 2+1+1 6
5. Основи организације 2+2 6
6. Математика 2 2+2 6
7. Психологија 2+2 6
8. Социологија 2+2 6
9. Увод у информационе системе 2+2 6
10. Изборни предмет – страни језик струке (бира се 1 од 2)
Енглески језик у менаџменту 1
Француски језик у менаџменту 1
2+2 6

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Теорија вероватноће 2+2 6
2. Рачуноводство 2+2 6
3. Маркетинг 2+2 6
4. Основе квалитета 2+2 6
5. Менаџмент људских ресурса 2+2 6
6. Економика пословања и планирање 2+2 5
7. Статистика 2+2 5
8. Инжењеринг процеса 2+2 5
9. Менаџмент технологије и развоја 2+2 5
10. Основе операционог менаџмента 2+2 5
11. Стандардизација 2+2 5

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Операциона истраживања 1 2+2 6
2. Основе финансијског менаџмента 2+2 6
3. Управљање пројектима 2+2 6
4. Теорија одлучивања 2+2 5
5. Лин производња и услуге 2+2 5
6. Управљање квалитетом пројекта 2+2 6
7. Изборни предмет – Управљање пројектима 1 (бира се 1 од 2)
Операциона истраживања 2
Економетријске методе
2+2 6
8. Изборни предмет – Управљање пројектима 2 (бира се 1 од 2)
Управљачко рачуноводство
Управљање трошковима
2+1+1 5
9. Управљање инвестивцијама 2+2 5
10. Управљање променама 2+2 5
11. Изборни предмет – Управљање пројектима 3 (бира се 1 од 2)
Основе програмирања
Управљање документацијом
2+1+1 5

Четврта година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Управљање иновационим пројектима 2+2 5
2. Корпоративне комуникације 2+2 5
3. Пројектовање организације 2+2 5
4. Софтверска подршка управљању пројектима 2+2 5
5. Изборни предмет – Управљање пројектима – 4 (бира се 1 од 3)
Моделовање пословних процеса
Електронско пословање
Управљачки системи
2+2 5
6. Стратешки менаџмент 2+2 5
7. Изборни предмет – Управљање пројектима – 5 (бира се 1 од 2)
Пословна интелигенција
Симулација у пословном одлучивању
2+2 5
8. Изборни предмет – Управљање пројектима – 6 (бира се 1 од 6)
Тренинг и развој
Вођство и мотивисање
Предузетништво
Пословно право
Енглески језик за академске намене
Француски језик за академске намене
2+2 5
9. Изборни предмет – Управљање пројектима – 7 (бира се 1 од 6)
Машинско учење
Теорија игара
Симулациони модели у финансијама
Пословна аналитика
Статистичке методе у менаџменту
Аналитика перформанси – основни концепти
2+2 5
10. Изборни предмет – Управљање пројектима – 8 (бира се 1 од 5)
Интелектуална својина
Еколошки менаџмент
Међународни менаџмент
Привредни развој
Пословне апликације у спредшит окружењу
2+2 5
11. Стручна пракса 3
12. Предмет Завршни рад 3
13. Завршни рад 4