Raspored nastave

Raspored nastave letnji semestar

Raspored nastave zimski semestar

Akreditacija 2014: Slušanje nastave na predmetu Osnovi organizacije

Studenti koji ponovo slušaju predmet Osnovi organizacije po akreditaciji 2014, nastavu na ovom predmetu u akademskoj 2022/2023 slušaće u zimskom semestru prema rasporedu koji je objavljen na sajtu.

Grupe studenata za slušanje nastave: