Почетна / Студије / Основне академске студије / Софтверско инжењерство

Софтверско инжењерство

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Основе информационо комуникациних технологија 2+1+1 6
2. Eлектронско пословање 2+2 5
3. Изборни предмети ИСиТ -МиО1 (бира се 1 od 2)
Менаџмент
Основе организације
2+2 6
4. Математика 1 2+2 6
5. Економија 2+2 4
6. Изборни предмети ИСиТ -ОП1 (бира се 1 od 2)
Енглески језик у информатици
Француски језик у информатици
2+2 4
7. Увод у информационе системе 2+2 6
8. Математика 2 2+2 6
9. Изборни предмети ИСиТ -ОП2 (бира се 1 od 2)
Психологија
Социологија
2+2 5
10. Принципи програмирања 2+2 5
11. Изборни предмети ИСиТ -МиО2 (бира се 1 od 3)
Основе операционог менаџмента
Менаџмент технологије и развоја
Инжењеринг процеса
2+2 5

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Архитектура рачунара и оперативни системи 2+1+1 6
2. Програмирање 1 2+1+1 6
3. Теорија вероватноћe 2+2 6
4. Изборни предмет ИСиТ – КМ 1 (бира се један од 2)
Математика 3
Дискретне математичке структуре
2+2 5
5. Изборни предмет ИСиТ – МиО3 (бира се 1 од 2)
Маркетинг
Управљање пројектима
2+2 5
6. Програмирање 2 2+2+1 6
7. Структуре података и алгоритми 2+1+1 6
8. Базе података 2+1+1 5
9. Статистика 2+2 5
10. Cloud инфраструктура и сервиси 2+2 5
11. Изборни предмет ИСиТ – МиО4(бира се један од 3)
Финансијски менаџмент и рачуноводство
Рачуноводство
Основе финансијског менаџмента
2+1+1 5

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Пројектовање софтвера 2+2 6
2. Рачунарске мреже и телекомуникације 2+1+1 6
3. Теорија система 2+1+1 6
4. Операциона истраживања 1 2+2 6
5. Пројкетовање информационих система 2+2 6
6. Напредне Java технологије 2+2 6
7. Операциона истраживања 2 2+2 6
8. Вештачка интелигенција 2+2 6
9. Програмски језици 2+1+1 6
10. Изборни предмети ИСиТ -КМ2 (бира се један od 2)
Линеарни статистички модели
Нумеричка анализа
2+2 6

Четврта година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Моделовање пословних процеса 2+2 5
2. Интернет технологије 2+2 5
3. Изборни предмет ИСиТ-МиО5(бира се 1 од 2)
Основе квалитета
Менаџмент љдуских ресурса
2+2 5
4. Изборни предмет СИ 1 (бира се 1 од 3)
Програмирање репозиторијума података
Програмирање 3
Напредна анализа података
2+2 5
5. Изборни предмет ИСиТ1 (бира се 1 од 7)
Базе података 2
Мултимедији
Софтверски патерни
Интернет маркетинг и друштвени медији
Биостатистика
Динамика организационих система
Теорија одлучивања
2+1+1 5
6. Пословна интелигенција 2+2 5
7. Изборни предмет ИСиТ2 (бира се 1 од 7)
Микросервисна архитектура информационих система
Мобилно рачунарство
Интелигентни системи
Интернет интелигентних уређаја
Теорија игара
Основе научног израчунавања
Економика пословања и планирање
2+1+1 5
8. Изборни предмет СИ2 (бира се 1 од 2)
Програмирање репозиторијума података
Напредне .НЕТ технологије
2+2 5
9. Изборни предмет СИ3 (бира се 1 од 12)
Технологије корисничког интерфејса
Основи квалитета софтвера
Развој и одржавање софтвера
Конкурентно и дистрибуирано програмирање (пројекат)
Анализа података
Интерперсоналне вештине у организацији
Аналитика перформанси – основни концепти
Дигитална економија
Технолошко предузетништво
Елементи теорије алгоритама
Дискретна математика и примене
Интелектуална својина
2+1+1 5
10. Изборни предмет СИ4 (бира се 1 од 2)
Дубоко учење и неуронске мреже
Софтверски алати
2+2 5
11. Стручна пракса 3
12. Предмет Завршни рад 3
13. Завршни рад 4