Странице предмета

Анализа података

http://statlab.fon.bg.ac.rs/

Базе података

http://is.fon.bg.ac.rs/baze-podataka/

Дизајн корисничког интерфејса

http://www.mmklab.fon.bg.ac.rs/nastava/osnovne-studije/dki/

Дискретне математичке структуре

http://math.fon.bg.ac.rs/

Дистрибуирани рачунарски системи

http://www.mmklab.fon.bg.ac.rs/nastava/osnovne-studije/drs/

Еколошки менаџмент

Materijal za drugi kolokvijum [pdf]

Економетријске методе

http://statlab.fon.bg.ac.rs/

Економија

http://ekonomija.fon.bg.ac.rs/

Експертни системи

http://www.odlucivanje.fon.bg.ac.rs/

Електронско пословање

http://www.elab.rs/elektronsko-poslovanje/

Енглески језик

http://eng.fon.bg.ac.rs/

Француски језик струке

http://francuski.fon.bg.ac.rs/

Финансијска групација предмета

http://finansije.fon.bg.ac.rs/

Интелигентни системи

http://ai.fon.bg.ac.rs/osnovne/inteligentni-sistemi/

Интернет интелигентних уређаја

http://www.elab.rs/internet-inteligentnih-uredjaja/

Интернет маркетинг

http://www.elab.rs/internet-marketing/

Интернет технологије

http://www.elab.rs/internet-tehnologije/

Конкурентно програмирање

http://www.elab.rs/konkurentno-programiranje/

Линеарни статистички модели

http://statlab.fon.bg.ac.rs/

Маркетинг

http://mmiosj.fon.bg.ac.rs/

Математика 1

http://math.fon.bg.ac.rs/

Математика 2

http://math.fon.bg.ac.rs/

Менаџерско одлучивање

http://www.odlucivanje.fon.bg.ac.rs/

Менаџмент

http://www.men.fon.bg.ac.rs/

Менаџмент иновација

http://www.inov.fon.bg.ac.rs/

Менаџмент у образовању

http://www.obuka.fon.bg.ac.rs/

Менаџмент технологије и развоја

http://ctm.fon.bg.ac.rs/menadzment-tehnologije-i-razvoja/

Методе оптимизације

http://www.laboi.fon.bg.ac.rs

Мобилно пословање

http://www.elab.rs/mobilno-poslovanje/

Мобилно рачунарство

http://www.mmklab.fon.bg.ac.rs/nastava/osnovne-studije/mobilno-racunarstvo/

Моделовање пословних процеса

http://is.fon.bg.ac.rs/modelovanje-poslovnih-procesa/vesti/

Мултимедијална продукција

http://www.mmklab.fon.bg.ac.rs/nastava/osnovne-studije/multimedijalna-produkcija/

Мултимедији

http://www.mmklab.fon.bg.ac.rs/nastava/osnovne-studije/multimediji/

Мултимедијалне технологије и Интернет у култури

http://www.elab.rs/multimedijalne-tehnologije-i-internet-u-kulturi/

Нумеричка анализа

http://math.fon.bg.ac.rs/

Обликовање тренинг програма и презентација

http://www.obuka.fon.bg.ac.rs/

Одлучивање и интернет

http://www.odlucivanje.fon.bg.ac.rs/

Односи с јавношћу

http://mmiosj.fon.bg.ac.rs/

Операциона истраживања

http://www.laboi.fon.bg.ac.rs/ http://wap.laboi.fon.bg.ac.rs/

Организација инвестиција и управљање пројектима

http://www.men.fon.bg.ac.rs/

Основе информационо комуникационих технологија

http://oikt.fon.bg.ac.rs/

Основе програмирања

http://silab.fon.bg.ac.rs/

Основи организације

http://organizacija.fon.bg.ac.rs/

Пословни информациони системи

http://poslis.fon.bg.ac.rs/

Пословно одлучивање

http://www.odlucivanje.fon.bg.ac.rs/

Пословно право

http://pravo.fon.bg.ac.rs/
http://myelab.net/

Психологија

http://hr.fon.bg.ac.rs/psihologija/

Правни основи информационих система

http://pravo.fon.bg.ac.rs/
http://myelab.net/

Предмети са Одсека за управљање квалитетом

http://uk.fon.bg.ac.rs/

Преговарање и одлучивање

http://www.odlucivanje.fon.bg.ac.rs/

Програмирање 2

http://ai.fon.bg.ac.rs/osnovne/programiranje-2/

Програмски језици и преводиоци

http://is.fon.bg.ac.rs/programski-jezici/vesti/

Производни системи

http://imi.fon.bg.ac.rs/proizvodni-sistemi/

Пројектовање е-образовања

http://www.elab.rs/projektovanje-e-obrazovanja/

Пројектовање информационих система

http://is.fon.bg.ac.rs/projektovanje-informacionih-sistema/o-predmetu/

Пројектовање организације

http://organizacija.fon.bg.ac.rs/

Пројектовање софтвера

http://silab.fon.bg.ac.rs/

Рачунарске мреже и телекомуникације

http://www.mmklab.fon.bg.ac.rs/nastava/osnovne-studije/rmt/

Развој и образовање

http://www.obuka.fon.bg.ac.rs/

Симулација и симулациони језици

https://elab.fon.bg.ac.rs/osnovne-akademske-studije/simulacija-simulacioni-jezici/

Симулација у пословном одлучивању

http://sipo.fon.bg.ac.rs/

Системи за подршку одлучивања

http://www.odlucivanje.fon.bg.ac.rs/

Систем квалитета животне средине

Материјал за други колоквијум [пдф]

Социологија

http://hr.fon.bg.ac.rs/sociologija/

Софтвер отвореног кода

http://opensource.fon.bg.ac.rs/

Статистичке прогнозе

http://statlab.fon.bg.ac.rs/

Стратешки менаџмент

http://www.men.fon.bg.ac.rs/

Структуре података

http://is.fon.bg.ac.rs/strukture-podataka-i-algoritmi/

Софтверски патерни

http://silab.fon.bg.ac.rs/

Теорија одлучивања

http://www.odlucivanje.fon.bg.ac.rs/

Теорија система

http://www.labsys.fon.bg.ac.rs/

Управљање пројектима

http://www.men.fon.bg.ac.rs/

Управљање ризиком у е-пословању

https://elab.fon.bg.ac.rs/upravljanje-rizikom-u-e-poslovanju/

Управљачки системи

http://uprsys.fon.bg.ac.rs/

Управљање технолошким иновацијама

http://www.inov.fon.bg.ac.rs/

Увод у информационе системе

http://uis.fon.bg.ac.rs/

Вероватноћа и статистика

http://statlab.fon.bg.ac.rs/