Управљање квалитетом

Наставни план и програм студијске групе Менаџмент квалитета и стандардизација – Акредитација 2014
Наставни план и програм студијске групе Управљање квалитетом – Акредитација 2009

Уверење о акредитацији студијског програма Менаџмент и организација

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Економија 2+2 6
2. Математика 1 2+2 6
3. Менаџмент 2+2 6
4. Основе информационо комуникационих технологија 2+1+1 5
5. Социологија или Психологија 2+2 6
6. Страни језик 1 1+1 3
7. Математика 2 2+3 6
8. Основи организације 2+2 6
9. Производни системи 2+2 6
10. Увод у информационе системе 2+1+1 6
11. Страни језик 2 2+1 4

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
3 4
12. Маркетинг 2+2 5
13. Теорија вероватноће 2+2 6
14. Инжењеринг процеса 2+2 5
15. Менаџмент људских ресурса 2+2 6
16. Основе квалитета 2+2 6
17. Страни језик 3 2+1 3
18. Статистика 2+2 6
18. Финансијски менаџмент и рачуноводство 2+2 6
19. Менаџмент технологије и развоја 2+2 6
20. Управљање квалитетом 2+2 6
22. Основе индустријског инжењерства 2+2 6

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
5 6
23. Управљање квалитетом документације 2+2 5
24. Операциона истраживања 1 2+3 6
25. Инжењерске комуникације и логистика 2+2 6
26. Нормативно регулисање квалитета 2+2 5
27. Стандардизација 2+2 6
28. Операциона истраживања 2 2+2 6
29. Контрола квалитета 2+3 7
30. Теорија одлучивања 2+2 5
31. Метролошки системи 2+2+1 6
32. Систем квалитета 2+2 5
33. Технологија управљања квалитетом 2+2 5

Четврта година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
7 8
34. Системи квалитета животне средине 2+3+0 6
35. Систем заштите на раду 2+2+0 5
36. Инжењеринг квалитета 3+3+0 6
37. Управљање пројектима или Пословни информациони системи 2+2+0 6
38. Методе и технике управљања квалитетом или Анализа поузданости и ризика 2+2+0 6
39. Оцена квалитета пословног система 3+2+0 6
40. Изборни предмет УК-1 2+2+0 5
41. Изборни предмет УК-2 2+2+0 5
42. Пројектовање организације или Пројектовање производних система 2+2+0 6
43. Стручна пракса 0+0+0 3
44. Завршни рад 0+0+0 7

 

Број часова дат је недељно, у облику (предавања)+(вежбе)+(практичне вежбе)

Листа изборних предмета – 8 семестар

  • Акредитација и сертификација
  • Акредитоване лабораторије
  • Квалитет и маркетинг
  • Планирање квалитета
  • Управљање квалитетом у агроиндустрији
  • Управљање квалитетом у услужним делатностима