Важна обавештења

Питања:

  • Упис наредне године
  • Прелазак са других Универзитета – Факултета
  • Прелазак са једног на други студијски програм унутар истог факултета
  • Поновни упис по престанку статуса студента (студенти који нису завршили факултет у Законском року од осам година)

Прилог: Извод из Статута Универзитета

Признавање страних високошколских исправа

Адреса: Београдски универзитет

Студентски стандард

кредити-стипендије, домови, исхрана
Адреса: Министарство просвете

градски превоз
Адреса: Бусплус

Настава на енглеском језику

ПРИЈАВА