Почетна / Наука

Наука

brucosi-1

Научноистраживачка и иновативна делатност Факултета организационих наука дефинисана је Статутом Факултета и Правилником о научноистраживачком раду, a у складу са Стретегијом научног и технолошког развоја Републике Србије за период 2021. до 2025. године „Моћ знања“.

 У делокругу научноистраживачке делатности спадају следеће активности:

 Остваривање основних, примењених и развојних истраживања, као и других научних и стручних активности везаних за научни развој Факултета.

  • Реализација научноистраживачких пројеката у оквиру међународне и националне научне, културне и просветне сарадње.
  • Организовање семинара, курсева, симпозијума и других научних и стручних скупова, укључујући и друге облике и садржаје научног рада.
  • Други послови у научноистраживачком раду, који се спроводе у складу са Законом и Статутом Факултета.