Почетна / Наука / Научни скупови

Научни скупови

Факултет организационих наука реализује прва два научна скупа самостално, а трећи у сарадњи са другим високошколским установама:

Симпозијум организационих наука – SYMORG

Инцијатива за организовање Симпозијума организационих наука SYMORG јавила се 1988. године, са циљем да се организационе науке представе домаћој и страној научној јавности кроз дискусије, размене информација и приказивањем практичних садржаја као резултата наставног процеса и научноистраживачког рада. Симпозијум има међународни карактер, а реализује се сваке друге године.

http://www.symorg.fon.bg.ac.rs/

Скуп привредника и научника – СПИН

На иницијативу наставника и сарадника одсека за Операциони менаџмент, а по угледу на конференције познатих и сродних Универзитета у свету, али имајући у виду и традиционално добру сарадњу ФОН-а и привредних организација (која датира од самог настанка факултета, 2003. године), родила се идеја о организовању Скупа привредника и научника. Циљ скупа је размена знања и искустава која се односе на развој и примену управљања производњом и услугама у свету и у Србији. Научни скуп има национални карактер, а реализује се сваке друге године.

http://spin.fon.bg.ac.rs/

Симпозијум о операционим истраживањима – SYM-OP-IS

Инцијатива за организовање Симпозијума операционих истраживања SYM-OP-IS јавила се 1974. године, са циљем да се операциона истраживања представе домаћој и страној научној јавности кроз дискусије, размене информација и приказивањем практичних садржаја као резултата наставног процеса и научноистраживачког рада. Симпозијум има данас међународни карактер, а реализује се сваке године, с тим што је Факултет организатор сваке шесте године.

http://www.balcor2013.fon.bg.ac.rs/

Међународна научна конференција Contemporary Financial Management Conference

cfmc1„Contemporary Financial Management Conference“ је међународна конференција о савременом управљању у финансијском пословању, истакнути форум за представљање нових достигнућа у теорији и пракси финансијског менаџмента. Иницијативу за организовање конференције под називом „Contemporary Financial Management Conference“ покренула је др Слађана Бенковић, редовни професор на Факултету организационих наука, а по угледу на водеће светске универзитете. Конференција се одржава сваке године у организацији Факултета организационих наука, Економског факултета и Правног факултета Универзитета у Београду,  а детаљније информације о конференцији доступне су на: https://cfmc.fon.bg.ac.rs/.

Међународна научна конференција E-business technologies

ebt1Научна конференција “E-business technologies” окупља водеће професоре, научнике, истраживаче, стручњаке из праксе, ИТ компаније, докторанте и студенте у циљу размене идеја и практичних примера из праксе из области електронског пословања. Циљ скупа је допринос успостављању дугорочних партнерстава између истраживача из академског окружења, експерата из праксе и шире заједнице и  допринос свеопштем развоју области електронског пословања. Детаљне информације о конференцији доступне су на https://www.ebt.rs/.