Почетна / Наука / Научно-истраживачки резултати

Научно-истраживачки резултати

Сходно Правилнику о поступку и начину вредновања, као и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, наставници и сарадницу Факултета организационих наука остварују значајне научноистраживачке резултате. Преглед по врсти и квантификацији индивидуалних научноистраживачких резултата доступан је на захтев.