Акредитација

Акредитација високошколске установе

Акредитација (2022. година)

 

Акредитација (2014. година)

Акредитација (2009. година)

Списак студијскиx програма који су акредитовани

Курикулуми акредитованих студијских програма основних академских студија

Основне академске студије (акредитоване 2022. године)

 

Основне академске студије (акредитоване 2014. године)

Основне академске студије (акредитоване 2009. године)

Мастер aкадемске студије (акредитоване 2022. године)

Мастер aкадемске студије (акредитоване 2019. године)

Мастер aкадемске студије (акредитоване 2018. године)

Мастер aкадемске студије (акредитоване 2014. године)

Дипломске академске студије (акредитоване 2009. године)

Специјалистичке академске студије (акредитоване 2022. године)

Специјалистичке академске студије (акредитоване 2014. године)

Специјалистичке академске студије (акредитоване 2009. године)

Специјалистичке струковне студије

Докторске студије (акредитоване 2022. године)

Докторске студије (акредитоване 2014. године)

Докторске студије (акредитоване 2009. године)

Студијски програми у поступку акредитације