Тендери

Јавне набавке

Јавне набавке мале вредности

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива

Јавне набавке мале вредности наруџбеницом

Остало

 


 

АРХИВА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавне набавке мале вредности наруџбеницом

ОСТАЛО