Катедре

Катедра за економију, пословно планирање и међународни менаџмент

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Драгана Крагуљ, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Бојан Илић, редовни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ:MSc Милош Парежанин

У саставу Катедре за економију, пословно планирање и међународни менаџмент налазе се:

 • Центар за економска и пословна истраживања
  Руководилац: др Сандра Једнак, редовни професор

Катедра за електронско пословање

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Маријана Деспотовић-Зракић, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Зорица Богдановић, редовни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: др Александра Лабус, редовни професор

У саставу Катедре за електронско пословање налазе се:

 • Лабораторија за електронско пословање
  Руководилац: др Божидар Раденковић, редовни професор
  https://elab.fon.bg.ac.rs/laboratorija-za-elektronsko-poslovanje
 • Лабораторија за симулацију
  Руководилац: др Маријана Деспотовић-Зракић, редовни професор
  https://elab.fon.bg.ac.rs/laboratorija-za-simulaciju/
 • Центар за интернет интелигентних уређаја
  Руководилац: др Зорица Богдановић, редовни професор
 • Центар за блокчејн
  Руководилац: проф. др Александра Лабус

Катедра за индустријско и менаџмент инжењерство

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Драгослав Словић, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Барбара Симеуновић, ванредни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: Ивона Јовановић

 

У саставу Катедре за индустријско и менаџмент инжењерство налази се:

 • Центар за инжењеринг процеса
  Руководилац: др Барбара Симеуновић, ванредни професор
 • Лабораторија за проучавање рада
  Руководилац: др Драгана Стојановић, доцент
 • Лин центар
  Руководилац: др Драгослав Словић, редовни професор

Катедра за интердисциплинарна истраживања у менаџменту

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Владимир Обрадовић, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Марија Тодоровић, ванредни професор

У саставу Катедре за интердисциплинарна истраживања у менаџмент налази се:

 •  Центар за интердисциплинарна истраживања у менаџменту
  Руководилац: проф. др Марија Тодоровић

Катедра за информационе системе

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Слађан Бабарогић, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Ненад Аничић, редовни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: Олга Јејић, асистент

У саставу Катедре за информационе системе налазе се:

 • Лабораторија за информационе системе – др Бранислав Лазаревић
  Руководилац: др Слађан Бабарогић, редовни професор
 • Центар за развој информационих система
  Руководилац: др Ненад Аничић, редовни професор

Катедра за информационе технологије

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Дејан Симић, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Мирослав Миновић, редовни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: Бојан Марчета, асистент

У саставу Катедре за информационе технологије налазе се:

 • Лабораторија за мултимедијалне комуникације
  Руководилац: др Мирослав Миновић, редовни професор
  http://mmklab.fon.bg.ac.rs
 • Иновациони центар за развој и примену информационо-комуникационих технологија
  Руководилац: др Милош Миловановић, редовни професор
  http://www.ic.fon.bg.ac.rs
 • Лабораторија за дигиталну форензику
  Руководилац: др Бојан Јовановић, доцент

Катедра за маркетинг менаџмент и односе с јавношћу

ШЕФ КАТЕДРЕ:  др Милица Костић Станковић, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Велимир Штављанин, редовни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: Дејана Николић, асистент

 

У саставу Катедре за маркетинг менаџмент и односе с јавношћу налазе се:

 • Центар за маркетинг
  Руководилац: др Славица Цицварић Костић, ванредни професор,
 • Центар за односе с јавношћу
  Руководилац: др Милица Костић Станковић редовни професор
 • Центар за истраживање тржишта
  Руководилац: др Марија Јовић, ванредни професор,
 • Центар за маркетинг услуга
  Руководилац: др Радмила Јаничић, редовни професор,

Катедра за математику

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Небојша Николић, ванредни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Милица Стојановић, редовни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: 

У саставу Катедре за математику налази се:

 • Лабораторија за математику
  Руководилац: др проф. др Оливера Михић
  http://math.fon.bg.ac.rs

Катедра за менаџмент и управљање пројектима

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Дејан Петровић, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Драган Бјелица, доцент

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ:  Анђелија Ђорђевић

У саставу Катедре за менаџмент и управљање пројектима налазе се:

 • Центар за управљање инвестицијама
  Руководилац: др Дејан Петровић, редовни професор
 • Центар за управљање пројектима-проф. др Петар Јовановић
  Руководилац: др Драган Бјелица, ванредни професор

Катедра за менаџмент људских ресурса

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Слободан Миладиновић, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Ивана Ковачевић, редовни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: Ивана Кужет, асистент

САЈТ КАТЕДРЕ: http://hr.fon.bg.ac.rs/

У саставу Катедре за менаџмент људских ресурса налази се:

Катедра за менаџмент технологије, иновација и одрживог развоја

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Биљана Стошић, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Наташа Петровић, редовни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: др Марко Ћировић, доцент

У саставу Катедре за менаџмент технологије, иновација и одрживог  развоја налазе се:

 • Центар за технолошки менаџмент
  Руководилац: др Јасна Петковић, ванредни професор
 • Центар за еколошки менаџмент и одрживи развој
  Руководилац: др Наташа Петровић, редовни професор
 • Центар за за управљање иновацијама
  Руководилац: др др Биљана Стошић, редовни професор

Катедра за операциона истраживања и статистику

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Зоран Радојичић, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Гордана Савић, редовни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: др Милена Поповић, доцент

У саставу Катедре за операциона истраживања и статистику налазе се:

 • Лабораторија за операциона истраживања – Др Јован Петрић
  Руководилац: др Гордана Савић, редовни професор
  http://www.laboi.fon.bg.ac.rs
 • Лабораторија за статистику
  Руководилац: др Зоран Радојичић, редовни професор
  http://statlab.fon.bg.ac.rs
 • Центар за анализе ефикасности
  Руководилац: др Милан Мартић, редовни професор

Катедра за организацију пословних система

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Ондреј Јашко, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Борис Делибашић, редовни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: Иван Тодоровић, асистент

У саставу Катедре за организацију пословних система налазе се:

 • Центар за организацију пословних система
  Руководилац: др Младен Чуданов, редовни професор
 • Центар за јавну управу
  Руководилац: др Ондреј Јашко, редовни професор
 • Центар за пословно одлучивање
  Руководилац: др Борис Делибашић, редовни професор
 • Центар за cyber форензику
  Руководилац: др Милош Јовановић,ванредни професор

Катедра за рачунарски интегрисану производњу и логистику

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Драган Васиљевић, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ:

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: др Биљана Цветић, доцент

У саставу Катедре за рачунарски интегрисану производњу и логистику налази се:

 • Лабораторија за рачунарски интегрисану производњу
  Руководилац: др Милош Даниловић, ванредни професор

Катедра за софтверско инжењерство

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Владан Девеџић, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Саша Лазаревић, редовни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: др Милош Милић, доцент

У саставу Катедре за софтверско инжењерство налазе се:

 • Лабораторија за софтверско инжењерство
  Руководилац: др Душан Савић, ванредни професор
 • Лабораторија за вештачку интелигенцију
  Руководилац: др Зоран Шеварац, редовни професор
  http://ai.fon.bg.ac.rs
 • Центар за развој софтвера отвореног кода
  Руководилац: др Зоран Шеварац, редовнипрофесор
  http://opensource.fon.bg.ac.rs

Катедра за менаџмент квалитета и стандардизацију

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Јован Филиповић, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Ивана Мијатовић, редовни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: др Јелена Русо, асистент са докторатом

У саставу Катедре за менаџмент квалитета и стандардизацију налазе се:

 • Лабораторија за контролу квалитета
  Руководилац: др Ивана Мијатовић, ванредни професор
 • Центар за менаџмент квалитета и стандардизацију
  Руководилац: др Јован Филиповић, редовни професор
 • Метролошка лабораторија
  Руководилац: др Недељко Живковић, редовни професор

Катедра за управљање производњом и пружањем услугама

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Даница Лечић Цветковић, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Лена Ђорђевић Милутиновић, ванредни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: Теодора Рајковић, асистент

У саставу Катедре за управљање производњом и услугама налазе се:

 • Центар за управљање производњом и пружањем услуга
  Руководилац: др Даница Лечић Цветковић, редовни професор
 • Центар за мала и средња предузећа и предузетништво
  Руководилац: др Зоран Ракићевић, доцент

Катедра за финансијски менаџмент и рачуноводство

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Слађана Бенковић, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Милош Милосављевић, ванредни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: Жељко Спасенић, асистент

У саставу Катедре за финансијски менаџмент и рачуноводство налази се:

 • Центар за развој финансијског тржишта
  Руководилац: др Милица Латиновић, доцент
 • Центар за финансијски менаџмент и финансијски консалтинг
  Руководилац: др Слађана Бенковић, редовни професор

Катедра за управљање системима

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Ивана Драговић, ванредни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Ана Поледица, ванредни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: др Павле Милошевић, доцент

У саставу Катедре за управљање системима налази се:

 • Лабораторија за системе
  Руководилац: др Павле Милошевић, доцент
  http://labsys.fon.bg.ac.rs/