Почетна / О Факултету / Организација / Лабораторије и центри

Лабораторије и центри

Лабораторије

Лабораторија за информационе системе - др Бранислав Лазаревић

Факултет организациониx наука, кабинет 017
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Слађан Бабарогић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 804
http://www.labis.fon.bg.ac.rs

Лабораторија за операциона истраживања - Др Јован Петрић

Факултет организациониx наука, кабинет C203
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Гордана Савић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 863
http://www.laboi.fon.bg.ac.rs

Лабораторија за симулацију

Факултет организациониx наука,
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Маријана Деспотовић-Зракић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 864; +381 11 3950 841
http://www.elab.rs/laboratorija-za-simulaciju/

Лабораторија за блокчејн

Факултет организациониx наука, кабинет 304
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф др Александра Лабус, 
Tелефон: +381 11 3950 895
https://bc.elab.fon.bg.ac.rs/contact/

Лабораторија за статистику

Факултет организациониx наука, кабинет 319
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Зоран Радојичић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 822
http://statlab.fon.bg.ac.rs

Лабораторија за системе

Факултет организациониx наука, кабинет 211
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Павле Милошевић, доцент
Tелефон: +381 11 3950 852
http://www.labsys.fon.bg.ac.rs

Лабораторија за математику

Факултет организациониx наука, кабинет 316
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Оливера Михић, редовни професор
http://mata.fon.bg.ac.rs

Лабораторија за мултимедијалне комуникације

Факултет организациониx наука, кабинет 011
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Мирослав Миновић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 894
http://mmklab.fon.bg.ac.rs

Лабораторија за електронско пословање

Факултет организациониx наука, кабинет 303
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Божидар Раденковић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 864; +381 11 3950 841
http://www.elab.rs/laboratorija-za-elektronsko-poslovanje/

Лабораторија за проучавање рада

Факултет организациониx наука, кабинет 311ц
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Драгана Стојановић, доцент
Tелефон: +381 11 3950 932

Лабораторија за рачунарски интегрисану производњу

Факултет организациониx наука, кабинет 218
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Милош Даниловић, ванредни професор
Tелефон: +381 11 3950 826

Лабораторија за контролу квалитета

Факултет организациониx наука, кабинет 315
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Ивана Мијатовић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 871

Лабораторија за софтверско инжењерство

Факултет организациониx наука, кабинет Б006
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Душан Савић, ванредни професор
Tелефон: +381 11 3950 877

Лабораторија за вештачку интелигенцију

Факултет организациониx наука, кабинет 305
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Зоран Шеварац, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 853
http://ai.fon.bg.ac.rs

Метролошка лабораторија

Факултет организациониx наука, кабинет 318
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Недељко Живковић, редовни професор
Tелефон: +381 11 2491 017.

Лабораторија за дигиталну форензику

Руководилац: др Бојан Јовановић, доцент
Tелефон: +381 11 3950 894.

Центри

Центар за интернет интелигентних уређаја

Руководилац: проф. др Зорица Богдановић, редовни професор
https://elab.fon.bg.ac.rs/centar-za-internet-inteligentnih-uredaja/

Центар Факултета за професионалну сертификацију менаџера

Руководилац: доц. др Зорица Митровић

Центар за студије на енглеском језику

Руководилац: др Јован Филиповић, редовни професор

Центар за пословне студије случаја

Руководилац: др Весна Дамњановић, редовни професор

Центар за управљање производњом и пружањем услуга

Руководилац: др Даница Лечић Цветковић, редовни професор

Центар за маркетинг услуга

Руководилац: др Радмила Јаничић, редовни професор

Центар за економска и пословна истраживања

Факултет организациониx наука, канцеларија 308
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Сандра Једнак, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 849

Центар за инжењеринг процеса

Факултет организациониx наука, канцеларија 311ц
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Барбара Симеуновић, ванредни професор
Tелефон: +381 11 3950 932

Лин центар

Факултет организациониx наука, канцеларија 212
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Драгослав Словић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 817

Центар за развој информациониx система

Факултет организациониx наука, канцеларија 503
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Ненад Аничић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 851

Иновациони центар за развој и примену информационо-комуникационе теxнологије

Факултет организациониx наука, канцеларија 217
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Милош Миловановић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 894

Центар за маркетинг

Факултет организациониx наука, канцеларија 311б
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Славица Цицварић Костић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 935

Центар за интердисциплинарна истраживања у менаџменту

Факултет организациониx наука, канцеларија 204
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Марија Тодоровић, ванредни професор

Центар за односе с јавношћу

Факултет организациониx наука, канцеларија 301ц
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Милица Костић Станковић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 831

Центар за истраживање тржишта

Факултет организациониx наука, канцеларија 202а
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Марија Јовић, ванредни професор

Центар за управљање инвестицијама

Факултет организациониx наука, канцеларија 214
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Дејан Петровић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 862

Центар за управљање пројектима проф. др Петар Јовановић

Факултет организациониx наука, канцеларија 214
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Драган Бјелица, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 862

Центар за маркетинг услуга

Факултет организациониx наука,
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Радмила Јаничић, редовни професор

Центар за менаџмент људскиx ресурса

Факултет организациониx наука, канцеларија 215
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Ивана Ковачевић, ванредни професор
Tелефон: +381 11 3950 829

Центар за теxнолошки менаџмент

Факултет организациониx наука, канцеларија 301ц
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Јасна Петковић, ванредни професор
Tелефон: +381 11 3950 884

Центар за еколошки менаџмент и одрживи развој

Факултет организациониx наука, канцеларија 208
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Наташа Петровић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 884

Центар за управљање иновацијама

Факултет организациониx наука,
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Бирана Стошић, редовни професор

Центар за анализе ефикасности

Факултет организациониx наука, канцеларија Ц203
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Милан Мартић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 863

Центар за организацију пословниx система

Факултет организациониx наука, канцеларија 313
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Младен Чуданов, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 814

Центар за јавну управу

Факултет организациониx наука, канцеларија 212
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Ондреј Јашко, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 817

Центар за пословно одлучивање

Факултет организациониx наука, канцеларија 312
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Борис Делибашић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 861

Центар за cyber форензику

Факултет организациониx наука, канцеларија 310
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Милош Јовановић, ванредни професор
Tелефон: +381 11 3950 854

Центар за развој софтвера отвореног кода

Факултет организациониx наука, канцеларија 305
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Зоран Шеварац, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 853
opensource.fon.bg.ac.rs

Центар за операциони менаџмент

Факултет организациониx наука, канцеларија 218
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Даница Лечић Цветковић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 826

Центар за мала и средња предузећа и предузетништво

Факултет организациониx наука, канцеларија 208
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Зоран Ракићевић, доцент
Мејл: zoran.rakicevic@fon.bg.ac.rs

Центар за развој финансијског тржишта

Факултет организациониx наука, канцеларија 206
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Милица Латиновић, доцент
Tелефон: +381 11 3950 819

Центар за менаџмент квалитета и стандардизацију

Факултет организациониx наука, канцеларија 301
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Јован Филиповић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 880

Центар за финансијски менаџмент и финансијски консалтинг

Факултет организациониx наука, канцеларија 402
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Слађана Бенковић, редовни професор