Стручне службе

Рачунски центар

Руководилац службе: др Владимир Вујин
Радно време: 8.00 – 16.00 часова
Кабинет: 020

Ел. пошта: racunski.centar@fon.bg.ac.rs

Студентска служба

Руководилац службе: Јована Царевић Дамјановић
Радно време: 11.00 – 13.00 часова
Кабинет: Б001
Ел. пошта: studentska@fon.bg.ac.rs
Телефон:
+381 11 3950 809 – Службеник за дипломске и завршне радове
+381 11 3950 811 – Службеник за испите
+381 11 3950 810 – Службеник за студентска питања
+381 11 3950 813 – Службеник за студентска питања
+381 11 3950 874 – Службеник за алумни и студентску праксу
http://praksa.fon.bg.ac.rs

Служба за мастер, специјалистичке и докторске студије

Руководилац службе: Марина Јовановић
Кабинет: Б003
Радно време:
Понедељак од 09 до 19 часова
Уторак од 09 до 15 часова
Среда од 09 до 19 часова
Четвртак од 09 до 15 часова
Петак од 09 до 15 часова
Ел. пошта: master@fon.bg.ac.rs
Телефон:
+381 11 3950 873
+381 11 3950 892
Информације путем телефона могу се добити искључиво у периоду од 10:00 до 11:00 часова и од 15:00 до 16:00 часова.

Служба за подршку настави

Руководилац службе: Дејан Марковски
Радно време: 8.00 – 16.00 часова
Кабинет: 107
Ел. пошта: sluzbanastave@fon.bg.ac.rs

Телефон: +381 11 3950 839

Подршка настави
Радно време: 08.00 – 20.00 часова
Кабинет: 020А
Телефон: +381 11 3950 803

Одељење студија на даљину
Радно време: 08.00 – 16.00 часова
Кабинет: 107
Ел. пошта: studijenadaljinu@fon.bg.ac.rs
телефон: +381 11 3950 838

Библиотека
Радно време: 09.00 – 17.00 часова

Кабинет: Б101
Ел. пошта: biblioteka@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 815

Претраживање научне грађе у електронском облику преко система KOBSON.
Претраживање библиотечке грађе у нашој библиотеци – COBISS+.FON.
Претраживање библиотечке грађе у библиотекама у Србији – COBISS+.SR узајамни каталог.

Скриптарница

Радно време скриптарнице

08.00 – 19.30 часова

Пауза:

10.30-11.00

15.30-16.00

Кабинет: 110
Телефон: +381 11 3950 802

Служба за правне и опште послове

Руководилац службе:

Радно време: 8.00 – 16.00 часова
Кабинет: А102

Ел. пошта: pravna@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 867

Одељење за издавачку делатност
Радно време: 8.00 – 16.00 часова
Кабинет: Б005
Ел. пошта: fonid@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 842

Арxива
Радно време: 8.00 – 16.00 часова
Кабинет: А101
Телефон: +381 11 3950 865

Tехничка служба

Шеф службе: Предраг Гојковић

Радно време: 6.00 – 21.00 часова
Кабинет: Ц000

Ел. пошта: tehnicka@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 890

Служба услуга

Шеф службе: Андреј Нововић

Радно време: 8.00 – 20.00 часова
Кабинет: 112а

Ел. пошта: usluge@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 912

Служба за за финансијске послове

Руководилац службе: Гордана Ћирић

Радно време: 8.00 – 16.00 часова
Кабинет: А105б

Ел. пошта: racunovodstvo@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 914

Служба за рачуноводствене послове

Шеф службе: Наташа Шакић

Радно време: 8.00 – 16.00 часова
Кабинет: А105б

Ел. пошта: racunovodstvo@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 801

Служба набавке и интерне контроле

Шеф службе: Сњежана Јерковић

Радно време: 8.00 – 16.00 часова
Кабинет: А105а

Ел. пошта: nabavke@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 847

Одељење за односе са јавношћу

Радно време: 8.00 – 17.00 часова
Кабинет: 108

Ел. пошта: prfon@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 896

Одељење за међународну сарадњу

Радно време: 8.00 – 16.00 часова
Кабинет: 108

Ел. пошта: international@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 893