Пракса

Основни циљ је генерално унапређење знања и информисаности студената о пословним процесима наших најуспешнијих компанија. Такође, студенти добијају могућност да у контакту са праксом развију своје компетенције пре окончања студија и примене стечено теоријско знање, чиме стичу неопходно радно искуство.

Праксу за студенте спроводимо у преко 1300 најуспешнијих фирми.

Компаније у којима је у последње 3 године упућено највише студената на праксу
Banca Intesa
Coca Cola Hellenic
Comtrade
Endava
EY
Galeb
NIS
OTP Bank
Telekom Srbija
Yettel
Војска Србије
Влада Републике Србије
ГУ Града Београда
Инфраструктура железнице Србије
ЈП Пошта Србије
Канцеларија за ИТ и еУправу
Национална служба за запошљавање
Општина Вождовац
Србија Воз
Србија карго