Почетна / Студенти / Организације

Организације

Студентски парламент

Студентски парламент је орган високошколске установе чији је циљ остваривање права и заштита интереса студената. Студентски парламент бира и разрешава представнике студената у органима Факултета и другим органима где су заступљени студенти. Чланови Студентског парламента у телима Факултета и Универзитета имају право гласа по свим питањима која се тичу студената, квалитета наставе и спровођења реформе наставног процеса.

Решењем декана, од 16. новембра 2006. године покренут је поступак избора за Студентски парламент ФОН-а. Данас Студентски парламент има 24 члана, а активности парламента су: брига о студентском стандарду и побољшању услова студирања, координација рада студентских организација, координација пројеката студентских организација, праћење и предлагање решења за реформу наставе на основним академским студијама, избор представника у органе Факултета, организовање апсолвентских вечери, екскурзија и студентских дружења. Активности се оперативно извршавају преко комисија.

Факултет организационих наука
Јове Илића 154, 11000 Београд
http://parlament.fon.bg.ac.rs
Контакт: parlament@fon.bg.ac.rs

Студентскe oрганизације

AIESEC

AIESEC је највећа интернационална организација на свету коју предводе студенти. Постоји у 124 земље, а главни фокус организације јесте развој лидерства у интернационалном окружењу. Стручне и волонтерске праксе младима омогућавају да путују, раде, волонтирају, усавршавају језике, упознају различите културе и склапају пријатељства која трају цео живот. AIESEC је на Факултету организационих наука основан 1973. године.

Факултет организационих наука
Јове Илића 154, 11000 Београд
http://fon.aiesec.org.rs
Контакт: office@fon.aiesec.org.rs

Савез студената Факултета организационх наука

Савез студената Факултета организационих наука (ССФОН) је самостално, непрофитно, неполитичко удружење које чине студенти ФОН-а, које препознаје, обезбеђује и штити студентске интересе. Усмерено на реализацију иницијатива чланова, реализацију пројеката како на нивоу факултета тако и на нивоу целокупног Београдског универзитета. Једна је од најактивнијих и најбоље оцењених чланица Савеза студената Београда и Савеза студената Србије.

Факултет организационих наука
Јове Илића 154, 11000 Београд
http://ssfon.rs
Контакт: savezsfon@gmail.com

ESTIEM

ESTIEM LG BEOGRAD представља Локалну групу Удружења европских студената индустријског инжењерства и менаџмента са седиштем на Факултету организационих наука Универзитета у Београду. ESTIEM LG BEOGRAD представља аполитичну и непрофитну организацију усмерену на реализацију иницијатива њених чланова и њихов развој у области едукације и реализације пројеката индустријског инжењерства и менаџмента. Данас се састоји од преко 200 чланова, који су једни од најперспективнијих студената ФОН-а.

Факултет организационих наука
Јове Илића 154, 11000 Београд
http://estiem.org.rs
Контакт: marko.prokin@estiem.org

ФОНИС

Удружење студената информатике ФОНИС је студентска невладина и непрофитна организација која окупља будуће ИТ стручњаке у циљу учествовања на стручним предавањима, курсевима, такмичењима и семинарима, рада на пројектима, као и остваривања стручних пракси у ИТ областима.

Факултет организационих наука
Јове Илића 154, 11000 Београд
http://fonis.rs
Контакт: office@fonis.rs

СпортФОН

Спортско друштво ФОН-а, СПОРТФОН, основано је 28.12.2000 године. Чланови СПОРТФОН-а јесу студенти Факултета Организционих Наука у Београду. Циљеви и задаци СПОРТФОН-а су ширење спортских активности и спортског духа на факултету, представљање факултета на универзитетским такмичењима и ширење међуфакултетске и међууниверзитетске сарадње.

Факултет организационих наука
Јове Илића 154, 11000 Београд
http://sportfon.fon.bg.ac.rs
Контакт: sportfon@fon.bg.ac.rs

Центар за развој каријере

ФОН-ов центар за развој каријере основан је 2004. године на Факултету организационих наука. Представља наставак и проширење интерног пројекта Факултета ФОН-ове берзе кадрова. Већ девету годину окупља проактивне студенте спремне да предузму иницијативу и да кроз посвећеност и тимски рад напредују и усавршавају се у професионалном смислу. Бави се обезбеђивањем потребних знања, вештина и искустава неопходних за развој индивидуалних каријера и пружањем подршке студентима при професионалном и стручном усмеравању и запошљавању.

Факултет организационих наука
Јове Илића 154, 11000 Београд
http://fonovcentar.rs
Контакт: office@fonovcentar.rs

ЕкоФОН

ЕкоФOН је студентска организација чији је основни циљ развој еколошке свести, пропагирање, ширење, развијање и упознавање шире популације људи са основним постулатима одрживог развоја. Започела је са радом 2007. године и има за циљ проактивно деловање у заштити животне средине и спровођењу стратегија одрживог развоја, уз континуирано побољшање нивоа еколошке свести јавности. ЕкоФОН се бави еколошким пројектима, тренинзима, волонтерским радом, повезивањем са институцијама, организацијама и фирмама које се баве заштитом животне средине.

Факултет организационих наука
Јове Илића 154, 11000 Београд
http://eko.fon.bg.ac.rs
Контакт: petrovic.natasa@fon.bg.ac.rs

Дебатни клуб

Факултет организационих наука
Јове Илића 154, 11000 Београд
http://debata.fon.bg.ac.rs
Контакт: debata@fon.bg.ac.rs

Case Study Club

Case Study Club повезује младе лидере који сарађују у учењу и међусобно деле искуства. Чланови имају могућност да организују велики број пројеката, раде као тим и слушају еминентне стручњаке из области финансија, маркетинга, консалтинга и коучинга, и да из прве руке науче како да научену теорију претворе у праксу. Такође, студенти имају шансу да се такмиче на локалним и интернационалним такмичењима , добијајући тако прилику да буду у улози консултанта који треба да реши праве пословне проблеме.

Факултет организационих наука
Јове Илића 154, 11000 Београд
http://www.casestudyclub.org
Контакт: casestudyclub@fon.bg.ac.rs

Часопис ИнтерФОН

Часопис ИнтерФОН основали су студенти Факултета организационих наука у Београду, са жељом да обезбеде праве информације потребне студентима и тиме побољшају квалитет студирања у Србији. Часопис функционише као онлајн портал и тренутно га чита више од 5000 младих. Броји преко 90 чланова редакције, што организационог тима, што аутора текстова.

Факултет организационих наука
Јове Илића 154, 11000 Београд
http://casopisinterfon.org
Контакт: info@casopisinterfon.org

Quality Media Station

Медијски центар за квалитет ‘Quality Media Station’’ основан је у новембру 2015. године, при Катедри за менаџмент квалитета и стандардизацију, у оквиру великог ТЕМПУС пројекта “Enhancement of Quality Infrastructure in Western Balkans“.  Медијски центар има за стратешки циљ да у информативном, понекад и организационом смислу, подржи развој инфраструктуре квалитета Србије и региона и промовише менаџмент квалитета и стандардизацију као струку, како у образовном, тако и у пословном окружењу, али и у јавном медијском простору, уопште. Оперативно, он има задатак да прати сваки догађај, дешавање и активност који воде остварењу овог стратешког циља, првенствено на Факултету организационих наука, али и знатно шире.

Факултет организационих наука
Јове Илића 154, 11000 Београд
http://qms.fon.bg.ac.rs/
Контакт: qualitymediastation@fon.bg.ac.rs

Буфонерија

Буфонерија је културно-уметничка и културно-активистичка организација заснована на идеји АКУД ФОН-а. Кроз своје секцијске активности пружа простор студентима за повезивање, раст и развој, путем којих, методама неформалне едукације у креативном окружењу, усавршавају вештине комуникације, тимске сарадње, презентовања, јавног наступа, преговарања и сл. Пројектним активностима организација остварује ширу културолошку, друштвено-одговорну и активистичку улогу, омогућавајући тиме студентима да се на примеру културноуметничких пројеката практично баве различитим дисциплинама менаџмента и организације. Окупљањем студената са аспирацијама према уметничком изражају и уз темељну имплементацију принципа организације и пројектног менаџмента тежи едукацији и популаризацији културе и уметности, посебно колективног извођачког стваралаштва, доприносећи тиме како конзумацији, тако и даљем стварању културних садржаја.

Факултет организационих наука
Јове Илића 154, 11000 Београд
Контакт: bufonerija@gmail.com

Унија студената ФОН-а

Унија студената ФОН-а је организација основана са циљем да побољша услове студирања, адекватно заступа права студената Факултета организационих наука  и пружи могућност усавршавања кроз различите активности и пројекте са фокусом на колегијалност, тимски дух, као и на заједништво међу студентима и студентским организацијама. Такође, студенти се подстичу и охрабрују да буду хумани и шире друштвено одговорну свест.

Факултет организационих наука
Јове Илића 154, 11000 Београд
http://unijastudenatafona.org/
Контакт: unijastudenatafona@gmail.com

Студентска Асоцијација ФОН-а

Студентска Асоцијација Факултета организационих наука представља  најмлађу организацију на Факултету, основану 2018. године. Студентска Асоцијација је посвећена студентима ФОН-а ,са циљем  унапређивања  личног и професионалног развоја током студирања, подстицањем студентске иницијативе и  предузетничког духа.

САФОН представља организацију која кроз своје пројекте промовише предузетништво, лидерство, тимски дух и примену стечених знања у пракси.  Настоји да инспирише младе лидере, подржи будуће предузетнике и обезбеди студентима велики број стручних пракси.

Факултет организационих наука
Јове Илића 154, 11000 Београд
http://safon.fon.bg.ac.rs
Контакт: studentskaasocijacijafona@gmail.com