Књига предмета

Студијски програм Информациони системи и квантитативни менаџмент
Књига предмета

Студијски програм Менаџмент
Књига предмета

Студијски програм Информациони системи и менаџмент
Књига предмета

Студијски програм Менаџмент здравственог система
Књига предмета