Почетна / Студије / Докторске студије / Одбране докторских дисертација

Одбране докторских дисертација

 

Рбр Кандидат Тема завршног рада Ментор Датум одбране
62 Јелена (Душан) Михајловић-Милићевић Модел управљања виртуелним тимовима у развоју паметних окружења проф др Зорица Богдановић 02.10.2023. године, у 15:00 часова, сала 30
61 Лука (Слободан) Петровић Mодел учења кроз игру заснован на интернету интелигентних уређаја проф др Душан Бараћ 02.10.2023. године, у 13:00 часова, сала 30
60 Тамара (Иштван) Панајотовић Стратегије социјалног маркетинга у повећању свести о социјалној заштити проф др Радмила Јаничић 23.09.2023. године, у 11:00 часова, амфитеатар 4
59 Ива (Зденко) Драгичевић Стратешко управљање људским ресурсима у функцији превазилажења отпора променама у организацији која учи др Марко Михић 19.09.2023. године, у 12:00 часова, амфитеатар 3
58 Сања (Милорад) Далтон Унапређење царинског поступка применом иновација процеса др Биљана Стошић 15.09.2023. године, у 13:00 часова, сала 20.
57 Никола (Зоран) Зорнић Методолошки оквир за интеграцију алгоритама машинског учења у моделе симулације засноване на агентима др Александар Марковић 24.5.2023. године. године у 14:00 часова сала Д201
56 Жељко (Недељко) Спасенић Методологија за анализу кредитног ризика пројектног финансирања обновљивих извора енергије др Слађана Бенковић 12.5.2023. године. године у 17:30 часова сала Д201
55 Рајко (Милош) Ковић Финансијски аспекти јавно-приватног партнерства у процесима аутсорсинга пословних система железнице др Слађана Бенковић 19.4.2023. године. године у 16:00 часова сала Д201
54 Срђан (Либор) Јелинек Хибридни ИБА-ДЕ приступ за предвиђање кредитног рејтинга држава др Павле Милошевић 28.3.2023. године. године у 13:00 часова сала Д500
53 Оља (Бранко) Крчадинац Утицај варијација у интеракцији корисника на перформансе система за препознавање говорникa проф др Душан Старчевић 22.2.2023. године. године у 15:00 часова сала 106
52 Босиљка (Урош) Сребро Интегрисани модел интерне ревизије у функцији унапређења стратешког управљања проф др Снежана Кнежевић 06.12.2022. године. године у 14:00 часова сала Д500
51 Иван (Славиша) Стевовић Интердисциплинарни модели стратешких интеграција обновљивих извора енергије проф др Владимир Обрадовић 30.09.2022. године. године у 12:00 часова сала Б103
50 Урош (Звонко) Шошевић Софтверски оквир за развој мултимодалних биометријских система проф др Душан Старчевић 29.09.2022. године. године у 14:00 часова сала Б103
49 Немања (Бранко) Милановић Триангулациони приступ трансформацији услуга осигурања заснованој на савременим технологијама проф др Милош Милосављевић 29.09.2022. године. године у 11:00 часова сала Б103
48 Тијана (Миомир) Југовић Стратегија унапређења услуге базирана на индикаторима перформанси маркетиншких комуникација проф др Милица Костић-Станковић 13.07.2022. године у 17:00 часова сала Д201
47 Наташа (Миодраг) Ђурђевић Интернет интелигентних уређаја у маркетингу и малопродаји проф др Александра Лабус 12.07.2022. године у 15:00 часова сала Ц301
46 Дејана (Иван) Николић Моделовање и развој методолошког приступа управљању маркетиншким активностима у креативним индустријама проф др Милица Костић-Станковић 08.07.2022. године у 16:30 часова сала Д201
45 Милица (Милорад) Јовановић Развој модела за евалуацију перформанси менаџмента технологије заснован на Triple Helix приступу проф др Милан Мартић 01.07.2022. године у 13:00 часова сала Д201
44 Стефан (Срђан) Здравковић Интегрисани модел за класификацију и предвиђање понашања возача проф др Мирослав Миновић 29.06.2022. године у 16:00 часова сала Д301
43 Голуб (Владо) Марковић Развој модела стратешког управљања набавком основне сировине у индустрији папира проф др Марко Михић 21.06.2022. године у 12:00 часова сала Ц201
42 Иван (Дејан) Јездовић Развој IoT система за мерење буке у саобраћају проф др Божидар Раденковић 08.06.2022. године у 12:00 часова сала Ц301
41 Данијела (Винко) Тољага-Николић Интегрисани модел за унапређење успешности пројеката базиран на принципима одрживости проф др Марија Тодоровић 08.04.2022. године у 12:30 часова сала 106
40 Тијана (Раде) Милановић Методологија примене ДЕА методе у развоју композитног индекса циркуларне економије проф др Наташа Петровић 07.04.2022. године у 14:00 часова сала 106
39 Владимир (Милан) Павковић Стратешке комуникације у креирању и управљању репутацијом урбане туристичке дестинације проф др Милица Костић Станковић 18.02.2022. године у 13:00 часова амфитеатар 210
38 Маријана (Илија) Гачевић Задовољство запослених у здравственом сектору као детерминанта дуалне праксе и склоности ка емиграцији проф. др Милена Шантрић Милићевић 24.12.2021. 15:00 сала Б103
37 Предраг (Драган) Величковић Модел интеракције човека и рачунара као основа за умањење негативних ефеката апликација са виртуелном реалношћу на психофизичке карактеристике корисника проф. др Милош Миловановић 05.11.2021. 12:00 сала 112
36 Иван (Чедомир) Миленковић Оквир за евалуацију мултимодалних биометријских система, проф др Дејан Симић 03.11.2021. 10:00 сала 112
35 Зорица (Милорад) Митровић Интегрисани модел критичних фактора успеха софтверских пројеката проф. др Дејан Петровић 01.11.2021. 12:00 сала 112
34 Комазец (Никола) Стефан Побољшање ефективности даунсајзинга кроз повећање процедуралне праведности метода за одређивање потребног броја извршилаца проф. др Младен Чуданов 29.09.2021. 13:00 сала Б009
33 Ђурић (Слободан) Игор Модел медија центра у паметној кући заснованог на амбијенталној интелигенцији проф. др Душан Бараћ 29.09.2021. 14:30 сала Б009
32 Валентина (Никола) Вукмировић Унапређење модела маркетиншких комуникација у контексту дигиталне софистицираности генерације ипсилон проф. др Милица Костић Станковић 29.09.2021. 11:00 сала Б009
31 Сандро (Ивица) Радовановић Интегрисање доменског знања у развој модела откривања законитости у подацима проф. др Милија Сукновић 10.05.2021. 16:00 сала Б103
30 Радул (Миливоје) Милутиновић Модел за управљање раним фазама иновационих пројеката проф. др Биљана Стошић 08.04.2021. 15:00 сала Б103
29 Александар (МИЛЕНКО) Симовић Модел паметне библиотеке заснован на big data технологијама проф. др Александра Лабус 16.03.2021. 13:00 сала Ц301
28 Марија (Слободан) Богићевић Сретеновић Модел осетљивости перформанси биометријских система у процесу аквизиције отиска прста проф. др Дејан Симић 16.03.2021. 11:00 сала Б103
27 Миленко (Зоран) Радонић Утицај нематеријалне имовине на финансијске перформансе и процену вредности компанија које послују на вебу др Снежана Кнежевић, ван.проф. ФОН-а 08.03.2021. 12:00 сала Б103
26 Нада (Предраг) Сталетић Модели crowdsourcing-a у паметним градовима др Александра Лабус, ван.проф. ФОН-а 04.03.2021. 14:00 сала Б103
25 Зоран Вучковић Унапређње ефикасности организације у електронском пословању применом алата пословне интелигенције и предиктивне аналитике др Драган Вукмировић, ред.проф. ФОН-а 19.01.2021. 14:00 сала Б009
24 мр Данијела Стојановићћ Модел средњошколског е-образовања заснован на технологијама Интернета интелигентних уређаја др Зорица Богдановић, ван.проф. ФОН-а 28.12.2020. 15:30 сала ц301
23 Растко Мартаћ Примена IoT модела и сервиса у управљању и одржавању брана др Душан Бараћ, ван.проф. ФОН-а 28.12.2020. 14:00 сала ц301
22 Иван Пибићевић Вишекритеријумски модел за подршку стратешком одлучивању др Борис Делибашић, ред.проф. ФОН-а 27.11.2020. сала Б009
21 Александар Ракићевић Адаптивни фази систем за алгоритамско трговање: Интерполатиsвни Булов приступ др Братислав Петровић, ред.проф. ФОН-а 10.11.2020. сала Б009
20 Сања Вукићевић Модел телерехабилитације заснован на Интернету интелигентних уређаја др Божидар Раденковић, ред.проф. ФОН-а 28.10.2020. 13:00 сала Ц301
19 Милица Лабус Модел адаптивног управљања континуитетом електронског пословања Маријана Деспотовић-Зракић , ред.проф. ФОН-а 29.10.2020. 12:30 сала Ц301
18 Никола Војтек Систем за предвиђање недоласка путника на лет заснован на техникама рачунарске интелигенције др Братислав Петровић, ред.проф. ФОН-а 27.10.2020. 16:00 сала 106
17 Зоран (Градимир) Павловић Модел електронског пословања у железничком саобраћају заснован на напредним Интернет технологијама др Драган Вукмировић, ред.проф. ФОН-а 17.09.2020. 14:00 сала Б009
16 Бисера Андрић Гушавац ОПТИМИЗАЦИЈА РУТА У ТРЕТИРАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА Др Милан Мартић, ред.проф. ФОН-а 08.09.2020. 16:00 сала Б103
15 Артур Бјелица Развој иновативног модела комуникације у електронском пословању здравствених установа Др Деспотовић-Зракић Маријана , ред.проф. ФОН-а 04.09.2020. 13:00 Кабинет 304
14 Бранимир Вулевић КАРАКТЕРИСТИКЕ ДИЗАЈНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД НИВОА УЧЕШЋА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА Др Младен Чуданов, ванр.проф. ФОН-а 30.09.2019. 17:00 Кабинет 314
13 Стеван Миловановић РАЗВОЈ МОДЕЛА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРЕФЕРЕНЦИЈА КОРИСНИКА ЗАСНОВАНОГ НА АНАЛИЗИ ПОДАТАКА СА МОБИЛНИХ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА Др Александра Лабус, ванр.проф. ФОН-а 30.09.2019. 12:00 сала 304
12 Предраг Величковић АСПЕКТИ ИНТЕРАКЦИЈЕ ЧОВЕКА И РАЧУНАРА ПРИ КОРИШЋЕЊУ СИСТЕМА ВИРТУЕЛНЕ РЕАЛНОСТИ КОД РАЗЛИЧИТИХ КАРАКТЕРИСТИКА ВИРТУЕЛНОГ ОКРУЖЕЊА Др Милош Миловановић, ванр.проф. ФОН-а 30.09.2019. 12:00 сала 112
11 Лука Петровић МОДЕЛ УЧЕЊА КРОЗ ИГРУ ЗАСНОВАН НА ИНТЕРНЕТУ ИНТЕЛИГЕНТНИХ УРЕЂАЈА др Душан Бараћ, ванр. проф. ФОН-а 23.09.2019. 09:30 сала 304
10 Милена Поповић УНАПРЕЂЕЊЕ АНАЛИЗЕ ОБАВИЈАЊА ПОДАТАКА МЕТОДАМА МУЛТИАТРИБУТИВНОГ ОДЛУЧИВАЊА др Милан Мартић 24.09.2019. 15:00 сала 210
9 Стефан Марковић ОПТИМИЗАЦИОНО-СИМУЛАЦИОНИ ПРИСТУП РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА СТОХАСТИЧКОГ ПРОГРАМИРАЊА др Мирко Вујошевић 23.09.2019. 17:00 сала 210
8 Радул Милутиновић РАЗВОЈ МОДЕЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ РАНИМ ФАЗАМА ИНОВАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА др Биљана Стошић 19.09.2019. 15:00 сала310
7 Сања Далтон УНАПРЕЂЕЊЕ ЦАРИНСКОГ ПОСТУПКА ПРИМЕНОМ ИНОВАЦИЈА ПРОЦЕСА др Биљана Стошићћ 19.09.2019. 14:00 сала 310
6 Соња Димитријевић Софтверска употребљивост и метрике система заснованих на OBI спецификацији др Владан Девеџић 30.08.2019. 14:00 сала 201
5 Никола Миликић Софтверски систем за саморегулисано учење на вебу др Јелена Јовановић 30.08.2019. 10:00 сала 106
4 мр Ана Ракић Моделовање ефеката стандардизације др Јован Филиповић 29.08.2019. 16:00 сала 201
 3 мр Слободан Брезак УТИЦАЈ МАРКЕТИНШКОГ КОМУНИЦИРАЊА НА ПРОЦЕС ПОСЛОВНОГ ПРЕГОВАРАЊА И СТВАРАЊE ДОДАТE ВРЕДНОСТИ др Милица Костић Станковић 12.07.2019. 12:00 сала 112
 2 Дејана Павловић МОДЕЛ УПРАВЉАЊА ЕКОНОМИЈОМ ТРЖИШТА РАДА МЛАДИХ др Владимир Обрадовић ванр. проф. ФОН-а 12.07.2019. 16:00 сала 112
1 Јелена Русо ПОИМАЊЕ КВАЛИТЕТА И СТАНДАРДА ОД СТРАНЕ ТВОРАЦА ПОЛИТИКА У СРБИЈИ др Јован Филиповић 12.07.2019. 16:00 сала Ц201