Профили

Магистар техничких наука за информационе системе

Магистар техничких наука за менаџмент

Магистар техничких наука за управљање развојем

Магистар техничких наука за управљање квалитетом

Магистар техничких наука за рачунарску статистику

Магистар техничких наука за операциона истраживањa

Магистар техничких наука за кибернетику

Магистар техничких наука за електронско пословање

Магистар техничких наука за односе с јавношћу

Магистар техничких наука за управљање пројектима

Магистар техничких наука за менаџмент људским ресурсима

Магистар техничких наука за менаџмент финансијског ризика

Магистар техничких наука за операциони менаџмент