Финансије

Жиро рачун, позиви на број…

Захтев за профактуру

Bисинa школарине за Мастер академске студије за школску 2022/23. годину

Р. број Назив активности Износ за 2022/23.[РСД]
1. Школарина за студијски програм
Електронско пословање 186.000,оо(*1)
Информациони системи и технологије 186.000,оо(*1)
ИСиТ менаџмент 186.000,оо(*1)
Информационо инжењерство 186.000,оо(*1)
Инжењерски менаџмент 186.000,оо(*1)
Управљање пројектима и инвестицијама 186.000,оо(*1)
 Организација и менаџмент консалтинг 186.000,оо(*1)
Стратешки маркетинг и комуникације 186.000,оо(*1)
Менаџмент људских ресурса 186.000,оо(*1)
Пословна аналитика 186.000,оо(*1)
Софтверско инжењерство и вештачка интелигенција 186.000,оо(*1)
Финансијско инжењерство 186.000,оо(*1)
Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско рачуноводство 171.000,оо(*1)
Међународно пословање и менаџмент 4.100 ГБП
Напредне информационе технологије у дигиталној трансформацији 246.000,оо за три семестра
2. Пријава на конкурс и полагање пријемног испита у школској 2023/2024.У зависности од броја СП за који се кандидат пријављује 5000+(4,900 x број СП)
3. Поновни упис године 2022/2023. Број неостварених ЕСПБ(*2) x2.600,оо
4. Поновни упис године 2023/2024. Број неостварених ЕСПБ(*2) x2.900,оо
5. Индекс и обрасци 3.650,оо
6. Пријава испита
Прва и друга пријава сваког испита Без наканаде
Трећа и даље пријаве сваког испита 3.000,оо
7. Пријава изборних предмета ван утврђеног рока (по предмету) 3.000,оо
8. Полагање испита пред комисијом на захтев студента 6.000,оо
9. Полагање испита пред комисијом на основу одлуке Декана Без накнаде
10. Издавање уверења о дипломирању и уверења о положеним испитима (по дипломирању) Без накнаде
11. Издавање уверења о положеним испитима (у току студија) 2.000,оо
12. Подизање дипломе ван утврђених рокова 4.000,оо
13. Издавање дупликата (индекса, уверења) 2.000,оо
14. Издавање дипломе 7.000,оо
15. Издавања стандардних уверења о статусу студента Без накнаде
16. Издавање нестандардних потврда и уверења 3.000,оо
17. Накнада за привремено издавање личних документа Без накнаде
18. Исписивање студента 2.000,оо
19. Промена изборног предмета 4.000,оо
20. Накнадна пријава испита (додатни трошкови) 3.000,оо
21. Поништавање испита (ван статутарног рока) 3.000,оо
22. Упис године ван утврђених рокова (активација досијеа) 12.000,оо
23. Пријава теме Завршног (Мастер) рада Без накнаде
25. Промена теме или промена ментора за Завршни (Мастер) рад 3.000,оо
25. Одбрана Завршног (Мастер) рада Без накнаде
26. Подношење захтева за продужење рока за завршетак студија или статус мировања, ван утврђеног рока 5.000,оо
27. Издавање уверења о положеним испитима које се издаје студенту који није уписан у текућу школску годину (неактиван, исписан, дипломирао) 2.000,оо

(*1)Студент на име школарине уплаћује Факултету једнократан износ при упису или у 5 рата, и то:

Износ школарине 186.000,оо 171.000,оо
  1. рата
46.000,оо 39.000,оо Приликом уписа,
  1. рата
35.000,оо 33.000,оо до 10.01.2023. године,
  1. рата
35.000,оо 33.000,оо до 10.03.2023. године,
  1. рата
35.000,оо 33.000,оо до 10.05.2023. године,
  1. рата
35.000,оо 33.000,оо до 10.07.2023. године.

Кандидатима који су основне академске студије завршили на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду, и на коначној ранг листи имају више од 77 бодова, приликом уписа на мастер академске студије у статусу ,,плаћа школарину”, биће одобрено умањење школарине у складу са одлуком Савета Факултета. Ови студенти плаћају школарину у једнократно или у пет једнаких рата.

Број бодова на коначној ранг листи Износ школарине [%] Износ школарине [РСД]
95-100 20% 34.200,оо
90-94,99 35% 65.100,оо
86-89,99 50% 93.000,оо
82-85,99 65% 120.900,оо
77-81,99 80% 148.800,оо
40-76,99 100% 186.000,оо

Bисинa школарине за Мастер академске студије за школску 2022/23. годину за СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

Р. број Назив активности Износ за 2022/23.[€]
1. Школарина
Електронско пословање 2.000,оо
Информациони системи и технологије 2.000,оо
ИСиТ менаџмент 2.000,оо
Информационо инжењерство 2.000,оо
Инжењерски менаџмент 2.000,оо
Управљање пројектима и инвестицијама 2.000,оо
Организација и менаџмент консалтинг 2.000,оо
Пословна аналитика 2.000,оо
Софтверско инжењерство и вештачка интелигенција 2.000,оо
Менаџмент људских ресурса 2.000,оо
Стратешки маркетинг и комуникације 2.000,оо
Финансијско инжењерство 2.000,оо
Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско рачуноводство 2.000,оо
Међународно пословање и менаџмент 4.600,оо GDP за три семестра
Напредне информационе технологије у дигиталној трансформацији 3.000
2. Поновни упис године Број неостварених ЕСПБ x30,оо
3. Индекс и обрасци 40,оо
4. Пријава на конкурс и полагање пријемног испита 100,оо
5. Пријава испита
Прва пријава сваког испита Без накнаде
Трећа и даље пријаве сваког испита 30,оо
6. Полагање испита пред комисијом на захтев студента 50,оо
7. Полагање испита пред комисијом на основу одлуке Декана Без накнаде
8. Издавање уверења о дипломирању и уверења о положеним испитима (по дипломирању) Без накнаде
9. Издавање уверења о положеним испитима (у току студија) 20,оо
10. Подизање дипломе ван утврђених рокова 30,оо
11. Издавање дупликата (индекса, уверења) 20,оо
12. Издавање дипломе 50,оо
13. Издавања стандардних уверења о статусу студента Без накнаде
14. Издавање нестандрардних потврда и уверења 30,оо
15. Накнада за привремено издавање личних документа Без накнаде
16. Исписивање студента 20,оо
17. Промена изборног предмета 40,оо
18. Накнадна пријава испита (додатни трошкови) 30,оо
19. Поништавање испита (ван статутарног рока) 30,оо
20. Упис године ван утврђених рокова (активација досијеа) 120,оо
21. Пријава теме Завршног (Мастер) рада Без накнаде
22. Одбрана Завршног (Мастер) рада Без накнаде

(*7) Уплате се врше у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.