Ценовник

Bисинa школарине за Специјалистичке академске студије за школску 2022/23. годину

Р. број Назив активности Износ за 2022/23. [РСД]
1. Школарина за студијски програм
Информациони системи и технологије 204.000,оо
Електронско пословање и Јава технологије 204.000,оо
Менаџмент и организација 204.000,оо
2. Поновни упис године 2022 Број неостварених ЕСПБ(*) x 2.600,оо
3. Поновни упис године 2023/24 Број неостварених ЕСПБ(*) x 2.900,оо
3. Индекс и обрасци 3.6500,оо
4. Пријава на конкурс и полагање пријемног испита 9.900,оо
5. Пријава испита
·   Прва и друга пријава сваког испита Без накнаде
·   Трећа и даље пријаве сваког испита 3.000,оо
6. Полагање испита пред комисијом на захтев студента 6.000,оо
7. Полагање испита пред комисијом на основу одлуке Декана Без накнаде
8. Издавање уверења о дипломирању и уверења о положеним испитима (по дипломирању) Без накнаде
9. Издавање уверења о положеним испитима (у току студија) 2.000,оо
10. Подизање дипломе ван утврђених рокова 4.000,оо
11. Издавање дупликата (индекса, уверења) 2.500,оо
12. Издавање диплома 5.000,оо
13. Издавања стандардних уверења о статусу студента Без накнаде
14. Издавање нестандрардних потврда и уверења 3.000,оо
15. Накнада за привремено издавање личних документа Без накнаде
16. Исписивање студента 2.000,оо
17. Промена изборног предмета 4.000,оо
18. Накнадна пријава испита (додатни трошкови) 3.000,оо
19. Поништавање испита (ван статутарног рока) 3.000,оо
20. Упис године ван утврђених рокова (активација досијеа) 12.000,оо
 21. Пријава теме Завршног (Специјалистичког академског) рада Без накнаде
 22. Одбрана Завршног (Специјалистичког академског) рада Без накнаде
23. Подношење захтева за продужење рока за завршетак студија или статус мировања, ван утврђеног рока 5.000,оо
24. Издавање уверења о положеним испитима које се издаје студенту који није уписан у текућу школску годину (неактиван, исписан, дипломирао) 2.000,оо

(*3) Студент на име школарине уплаћује Факултету износ од 204.000,оо динара, у једнократном износу или у 5 рата, и то:

1. рата 48.000,оо приликом уписа,
2. рата 39.000,оо до 10.01.2023. године,
3. рата 39.000,оо до 10.03.2023. године,
4. рата 39.000,оо до 10.05.2023. године,
5. рата 39.000,оо до 10.07.2023. године.

Bисинa школарине за Мастер академске студије за школску 2022/23. годину за СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

Р. број Назив активности Износ за 2022/23.[€]
1. Школарина
Информациони системи и технологије 3.000,оо
Менаџмент и организација 3.000,оо
Електронско пословање и Јава технологије 3.000,оо
2. Поновни упис године Број неостварених ЕСПБ x30,оо
3. Индекс и обрасци 40,оо
4. Пријава на конкурс и полагање пријемног испита 100,оо
5. Пријава испита
Прва пријава сваког испита Без накнаде
Трећа и даље пријаве сваког испита 30,оо
6. Полагање испита пред комисијом на захтев студента 50,оо
7. Полагање испита пред комисијом на основу одлуке Декана Без накнаде
8. Издавање уверења о дипломирању и уверења о положеним испитима (по дипломирању) Без накнаде
9. Издавање уверења о положеним испитима (у току студија) 20,оо
10. Подизање дипломе ван утврђених рокова 30,оо
11. Издавање дупликата (индекса, уверења) 20,оо
12. Издавање дипломе 50,оо
13. Издавања стандардних уверења о статусу студента Без накнаде
14. Издавање нестандрардних потврда и уверења 30,оо
15. Накнада за привремено издавање личних документа Без накнаде
16. Исписивање студента 20,оо
17. Промена изборног предмета 40,оо
18. Накнадна пријава испита (додатни трошкови) 30,оо
19. Поништавање испита (ван статутарног рока) 30,оо
20. Упис године ван утврђених рокова (активација досијеа) 120,оо
21. Пријава теме Завршног (Мастер) рада Без накнаде
22. Одбрана Завршног (Мастер) рада Без накнаде