Одбране завршних радова

Процедура на дан одбране завршног рада

Одбране завршних радова, уторак 26. септембар 2023. године
Одбране завршних радова, понедељак 25. септембар 2023. године

Рбр Кандидат Тема завршног рада Ментор Датум одбране
395 Слађана Петровић (2022/3168) Распознавање људских емоција на основу детекције говора применом неуронских мрежа и дубоког учења др Зоран Шеварац 22. септембар 2023.
15:30
сала: сала 20 (по старом ц201)
394 Душан Ђоковић (2022/3707) Анализа и примена Jetpack Compose алата у развоју Андроид апликација др Милош Милић 22. септембар 2023.
11:00
сала: ц201
393 Софија Димитријевић (2020/3026) Мерење сличности текстова у машинском учењу др Милош Јовановић 22. септембар 2023.
10:00
сала: ц201
392 Бранислав Стојановић (2022/3001) Тестирање безбедности веб апликација употребом OWASP оквира др Милош Миловановић 22. септембар 2023.
09:30
сала: сала 30 (ц301 по старом)
391 Петар Великинац (2019/3410) Утицај криптовалута на глобални финансијски развој др Милош Милосављевић 19. септембар 2023.
09:00
сала: сала 30 (ц301 по старом)
390 Ивана Јојић (2018/3291) Тимски рад у спортским организацијама др Ивана Ковачевић 18. септембар 2023.
11:00
сала: сала 19(по старом 109)
389 Александра Јарић (2021/3785) Повезаност извора стреса са мотивацијом запослених у организацији др Ивана Ковачевић 18. септембар 2023.
10:00
сала: ц301
388 Жељана Грујић (2022/3703) Анализа и имплементација Azure DevOps платформе у процесу аутоматизације развоја софтвера др Милош Милић 15. септембар 2023.
13:30
сала: д300
387 Миодраг Радовановић (2021/3336) Планирање производње у предузећу из фармацеутске индустрије др Зоран Ракићевић 15. септембра 2023.
13:30
сала: ц301
386 Nudin Septian (2022/3527) Блокчејн систем за праћење порекла органске кафе др Александра Лабус 14. септембар 2023.
15:00
сала: 304
385 Катарина Танчић (2021/3204) Упоредни приказ и анализа методологија управљања пројектима у студентским организацијама др Зорица Митровић 14. септембар 2023.
15:00
сала: ц201
384 Сташа Јанковић (2021/3325) Примена стандарда за системе менаџмента квалитета и безбедности хране у прехрамбеној др Младен Ђурић 14. септембар 2023.
14:30
сала: ц301
383 Дејана Радаковић (2020/3325) Примена алата и техника за побољшавање квалитета процеса у ваздухопловној индустрији др Младен Ђурић 14. септембар 2023.
12:15
сала: ц301
382 Драгана Кушић (2021/3303) Примена стандарда квалитета у развоју софтвера за аутомобилску индустрију др Младен Ђурић 14. септембар 2023.
13:00
сала: ц301
381 Милица Симић (2022/3503) Модел електронског пословања базиран на блокчејн технологијама др Маријана Деспотовић-Зракић 13. септембар 2023.
12:30
сала: 304
380 Александра Ћирковић (2020/3510) Примена Mattermost алата у пројектно-заснованом е-учењу др Зорица Богдановић 13. септембар 2023.
15:30
сала: 304
379 Zorana Krstić Connelly (2021/3525) Примена архитектуре нултог поверења у Kубернетес окружењу др Божидар Раденковић 13. септембар 2023.
15:00
сала: 304
378 Катарина Митић (2020/3514) Методолошки поступак увођења DevOps приступа у ИТ предузеће др Зорица Богдановић 12. септембар 2023.
12:30
сала: 304
377 Александра Марковић (2021/3019) Интеграција SAP PAPM модула са различитим изворима података др Огњен Пантелић 12. септембар 2023.
09:30
сала: ц301
376 Јована Дакић (2021/3120) Проширење SCRUM оквира увођењем концепата традиционалног приступа развоја ИС др Срђа Бјеладиновић 12. септембра 2023.
12:00
сала: ц301
375 Бојана Мијановић (2020/3269) Упознатост миленијалаца са релевантним елементима уговора о раду др Ђорђе Кривокапић 11. септембра 2023.
10:00
сала: ц201
374 Андреа Чубановић (2022/3234) Коришћење консултантских услуга у функцији личног развоја лидера др Милош Јевтић 08. септембра 2023.
11:00
сала: ц201
373 Јована Анђелић (2020/3758) Повезаност запошљивости стручњака информационих технологија и њиховог задовољства селекционим интервјуом др Милош Јевтић 08 септембра 2023.
13:00
сала: ц201
372 Тамара Ристић (2020/3297) Приступи унапређењу процеса планирања производње у предузећу из аутомобилске
индустрије
др Зоран Ракићевић 06. септембра 2023.
13:30
сала: ц301
371 Милица Кнежевић (2020/3782) Управљање пројектом отварања малог предузећа за продају млечних производа др Марија Тодоровић 6. септембар 2023. 09:00 сала: ц201
370 Оливера Грујић (2021/3872) Утицај финансијских и нефинансијских награда на мотивацију запослених генерације Y др Милош Милосављевић 6. септембар 2023.
14:00
сала: ц201
369 Сара Ђурић (2021/3667) Процена оперативног ризика у процесу пријема, складиштења и дистрибуције вакцина др Драгана Макајић Николић 5. септембар 2023.
12:00
сала: ц201
368 Јована Варинац (2020/3320) Специфичности трансформационог лидерства у контексту организационих промена др Милош Јевтић 04. септембра 2023.
11:30
сала: ц301
367 Александар Симић (2021/3826) Анализа изводљивости пројеката у области спорта и рекреације др Марко Михић 4. септембар 2023.
11:30
366 Alexandra Heđi (2021/3889) Анализа организационих аспеката и исплативости улагања у изградњу бензинске пумпе др Ондреј Јашко 4. септембар 2023.
12:15
сала: ц201
365 Јана Вујић (2021/3229) Припрема и оцена пројекта отварања малопродајног објекта др Марко Михић 4. септембар 2023.
10:45
сала: ц201
364 Емилија Шљука (2020/3813) Специфичности анализе и оцене оправданости инвестиционих улагања у екотуризам др Марко Михић 4. септембар 2023.
10:00
сала: ц201
363 Анђела Ђолић (2021/3069) Побољшање сигурности електронске поште применом алата за скенирање рањивости др Дејан Синић 1. септембар 2023.
10:00
сала: 104
362 Невена Тепавац (2020/3134) Истраживање принципа дизајнирања перципиране интеракције мобилних апликација др Велимир Штављанин 23. август 2023.
13:00
сала: ц201
361 Маја Хуталаровић (2020/3796) Анализа и оцена оправданости развојног пројекта у породичној компанији др Владимир Обрадовић 18. јул 2023.
16:00
сала: ц201
360 Марија Челиковић (2021/3021) Развој система пословне интелигенције за анализу цена некретнина др Сандро Радовановић 14. јул 2023.
10:00
сала: ц301
359 Милица Марић (2021/3859) Управљање ризицима у пројектима развоја и пласмана новог производа за домаћинство др Дејан Петровић 11. јул 2023.
12:00
сала: ц301
358 Нина Станковић (2020/3233) Традиционално управљање пројектима у пивској индустрији др Зорица Митровић 11. јул 2023.
12:30
сала: ц201
357 Кристина Мијоч (2021/3239) Припрема и оцена пројекта стартап компаније за доставу хране др Марко Михић 11. јул 2023.
10:30
сала: 112
356 Мима Јовић (2020/3033) Процена класе ризика потенцијалних осигураника применом модела машинског учења др Милан Вукићевић 11. јул 2023.
10:45
сала: 106
355 Лука Миљуш (2020/3099) Модели машинског учења за процену нивоа кредитног ризика др Милан Вукићевић 11. јул 2023.
10:00
сала: ц201
354 Ивана Јокић (2021/3287) Унапређивање процеса применом лин приступа у ливници др Драгана Стојановић 10. јул 2023.
11:00
сала: ц301
Селена Станојевић (2021/3218) Значај коришћења података у условима умножавања канала маркетиншке комуникације др Милица Костић-Станковић 06. септембар 2023.
13:00
сала: 362
353 Никола Ђорђевић (2021/3046) Управљање комплексним ИСИТ пројектима у екстремним кризним ситуацијама др Слађан Бабарогић 06. јул 2023.
13:00
сала: ц201
352 Тања Радовановић (2021/3058) Компаративна анализа алата за подршку управљању комплексним ИКТ пројектима др Слађан Бабарогић 06. јула 2023.
12:00
сала: ц201
352 Невена Чворовић (2020/3353) Специфичности управљања пројектима иновација паковања др Биљана Стошић 5. јул 2023.
13:00
сала: ц301
351 Катарина Покорни (2021/3948) Изазови и промене привредне активности Европске уније током економских криза др Сандра Једнак 05. јул 2023.
10:00
сала: ц201
350 Борислав Петрић (2021/3081) Пројектовање и имплементација система заснованог на микросервисној архитектури помоћу програмског језика Go др Нина Турајлић 4. јул 2023.
13:00
сала: Ц201
349 Ана Станков (2021/3323) Значај неформалног образовања за развој запослених др Јелена Анђелковић-Лабровић 29. јун 2023.
10:00
сала: ц301
3348 Оливера Живановић (2021/3205) Критични фактори успеха у пројектима покретања технолошких стартапова од стране жена оснивача др Зорица Митровић 26. јун 2023.
11:30
сала: Д500
347 Ивана Лукић (2021/3209) Анализа исплативости пројеката у угоститељству д+++р Марко Михић 20. јун 2023.
12:00
сала: ц201
346 Митар Марјановић (2021/3112) Компаративна анализа система за препоруку приликом претраге филмова др Сандро Радовановић 14. јун 2023.
10:15
сала: ц301
345 Немања Марковић (2021/3121) Развој прогресивне веб апликације помоћу React JS библиотеке др Ненад Аничић 12. јун 2023.
12:00
сала: ц201
344 Милка Антонијевић (2021/3610) Пројектовање организације иновационог бизнис центра у склопу општинске управе др Ондреј Јашко 09. јун 2023.
13:00
сала: 106
343 Срђан Нешковић (2020/3891) Технике традиционалног и дигиталног маркетинга у развоју предузетничких подухвата др Милан Окановић 07. јун 2023.
14:00
сала: ц201
342 Анастасија Ивановић (2021/3236) Утицај принципа merchandasing-a на понашање потрошача у малопродајним објектима др Марија Јовић 07. јун 2023.
15:00
сала: 106
341 Милица Козић (2020/3934) Технолошки системи за рециклирање сивих отпадних вода др Сања Маринковић 5. јун 2023.
11:00
сала: 106
340 Стефан Мосуровић (2021/3933) Одрживи развој применом технологија концепта „паметни град“ др Сања Маринковић 5. јун 2023.
14:00
сала: ц301
339 Никола Бићанин (2021/3331) Примена стандарда из области менаџмента квалитета у аутоиндустрији др Младен Ђурић 31. мај 2023.
15:00
сала: Ц002
338 Константин Ђерић (2021/3877) Утицај окружења на унапређење пословања МСП др Зоран Ракићевић 31. мај 2023.
13:00
сала: Д500
337 Марија Бошковић (2020/3920) Значај и утицај подршке екосистема на развој социјалног предузетништва у Републици Србији др Зоран Ракићевић 31. мај 2023.
13:30
сала: Д500
336 Solomon Amoako (2021/3915) Припрема и оцена пројеката управљања безбедношћу и здрављем у грађевинарству др Драган Бјелица 31. мај 2023. 13:00 сала: 410
335 Стефан Марјановић (2020/3081) Системи за управљање подацима мобилних уређаја др Ненад Аничић 30. мај 2023.
12:00
сала: 109
334 Павле Таминџић (2021/3320) Планирање операција у предузећу из модне индустрије у условима ковид-19 др Зоран Ракићевић 24. мај 2023.13:30 сала: Д500
333 Тијана Миловановић (2020/3270) Стратегија продаје за извозна тржишта у наменској индустрији др Весна Дамњановић 24. мај 2023. 13:00 сала: 209
332 Јелена Јекнић (2020/3301) Стратешко маркетинг планирање у хотелијерству др Радмила Јаничић 26. мај 2023. 14:30 сала: Д405
331 Милош Рајковић (2021/3025) Упоредна анализа истакнутих оквира за развој серверских апликација базираних на Node окружењу др Мирослав Миновић 24. мај 2023. 09:15 сала: ц201
330 Весна Аранђеловић (2020/3830) Значај информисања запослених и предузимање мера у случају мобинга у организацији др Ђорђе Кривокапић 22. мај 2023.14:00 сала: Ц201
329 Барбара Брахна (2021/3923) Значај задругарског удруживања малих и средњих предузећа у руралним срединама др Зоран Ракићевић 17. мај 2023. 13:30 сала: Д500
328 Душан Митровић (2020/3023) Примена блокчејн технологија за управљање залихама у процесу производње др Мирослав Миновић 17. мај 2023. 09:15 сала: ц201
327 Милица Радомировић (2021/3302) Примена процесног приступа у научно истраживачкој делатности др Драгана Стојановић 17. мај 2023. 14:00 сала: д405
326 Анђела Ђурић (2021/4004) Значај управљања људским ресурсима у мултинационалним компанијама у функцији креирања бренда послодавца др Јелена Анђелковић Лабровић 15. мај 2023. 15:30 сала: ц201
325 Наталија Косић (2021/3920) Одрживост и нове технологије у аутомобилској индустрији др Јасна Петковић 8. мај 2023. 15:00 сала:ц301
324 Теодора Љујић (2021/3951) Улога вођства у управљању конфликтима у организацији др Марија Тодорвић 9.мај 2023. 14:00 сала:111
323 Синиша Станивук (2021/3007) Превођење правних докумената на свакодневни језик употребом машинског учења др Борис Делибашић 3. мај 2023. 10:00 сала: Д405
323 Теодора Љујић (2021/3951) Улога вођства у управљању конфликтима у организацији др Марија Тодорвић 9.мај 2023. 14:00 сала:111
322 Тамара Матовић (2021/3032) Механизми комуникације дистрибуираних система у домену игара на срећу др Ненад Аничић 21. април 2023. 11:00 сала: 111
321 Филип Николић (2021/3312) Улога лидера у смањивању отпора организационим променама др Милош Јевтић 11. април 2023. 14:00 сала: 111
320 Јанко Николић (2020/3329) Аутсорсинг послова обраде осетљивих података у функцији оптимизације организације код директних корисника буџетских средстава Републике Србије др Ђорђе Кривокапић 10. април 2023. 13:00 сала: 111
319 Ана Никшић (2021/3535) Имплементација модела електронског пословања за адвокатску канцеларију др Маријана Деспотовић Зракић 10. април 2023. 15:00 сала: ц301
318 Aondowase James Orban (2021/3724) Анализа и имплементација Project Reactor софтверске библиотеке за реактивно програмирање веб апликација др Синиша Влајић 7. април 2023. 11:00 сала:ц201
317 Далибор Петровић (2021/3553) Управљачки модел за израчунавање цене коштања производа заснован на методи обрачуна трошкова по активностима утврђеним у времену др Слободан Антић 6. април 2023. 13:00 сала: 015
316 Немања Бартула (2021/3865) Управљање пројектима алтернативним пољопривредним производима индустријске конопље др Драган Бјелица 4. април 2023. 11:00 сала:ц201
315 Ана Лакета (2020/4003) Улога културе и културних разлика у међународном пословању др Тања Милић 29. март 2023. 17:00 сала:015
314 Sani Mohammed (2021/3335) Психолошки ефекти и стратегије суочавања са стресом жена на радном месту др Ивана Ковачевић 3. април 2023. 11:15 сала: 106
313 Марија Стаменић (2021/3672) Испитивање могућности примене метода за процену ризика у процени прилика др Драгана Макајић Николић 29. март 2023. 14:00 сала: ц002
312 Никола Тодоровић (2021/4002) Управљање ризицима пројекта развоја новог производа у међународној компанији др Владимир Обрадовић 29. март 2023. 10:00 сала: 214
311 Лука Витошевић (2021/4001) Истраживање препрека које спречавају организације да буду вођене подацима др Милица Маричић 29. март 2023. 17:30 сала: д405
310 Филип Лазић (2020/3577) Утицај квалитета финансијског извештавања на финансијске перформансе предузећа др Милош Милосављевић 29. март 2023. 13:30 сала: 401
309 Тамара Бирђан (2021/4013) Дигиталне комуникације међународних модних брендова у контексту одрживости др Славица Цицварић Костић 29. март 2023. 10:15 сала: Д 502
308 Петра Михајловић (2021/4007) Истраживање фактора који утичу на планирање потражње у индустрији робе брзе потрошње др Милица Маричић 29. март 2023. 15:30 сала: Д 405
307 Јелена Филиповић (2021/3834) Утицај комуникацијског аспекта цене на понашање потрошача др Велимир Штављанин 29. март 2023. 09:30 сала: 102
306 Јелена Милошевић (2021/3871) Имиџ земље порекла као обележје производа у међународном маркетингу др Славица Цицварић Костић 29. март 2023. 09:00 сала: ц201
305 Андрија Ракиџић (2020/3328) Људски капитал као елемент пословања у савременој организацији др Слободан Миладиновић 29. март 2023. 10:00 сала:Д405
304 Анђела Дубљанин (2021/3324) Улога и значај тим лидера у пројектима информационих технологија др Марија Тодоровић 15. март 2023. 14:00 сала: 111
303 Оливера Јоксимовић (2021/3841) Емоционална интелигенција и управљање стресом у пословном окружењу др Ивана Ковачевић 14. март 2023. 15:30 сала:111
302 Ивана Јеринић (2021/3760) Етички аспекти професионалне селекције кандидата др Ђорђе Кривокапић 13. март 2023. 14:00 сала:Ц201
301 Даница Ђорђевић (2021/3779) Узроци стреса на раду запослених на јуниорским позицијама др Ивана Ковачевић 8. март 2023. 12:00 сала: 004
300 Милица Коматина (2021/3829) Чиниоци мотивације запослених у јавном и приватном сектору др Ивана Ковачевић 07. март 2023. 14:00 сала:111
299 Душан Батиница (2019/3089) Систематски приступ унапређењу корисничког искуства у коришћењу продавница мобилних апликација др Видан Марковић 01. март 2023. 14:00 сала:ц002
298 Мирко Зечић (2021/3013) Пројектовање product builder-а у осигурању др Видан Марковић 01. март 2023. 15:00 сала:ц002
297 Милица Миленовић (2021/3077) Одабир чланова тима за ИТ пројекте применом МАСВЕТН методе др Бисера Андрић Гушавац 24. фебруар 2023. 11:00 сала:ц301
296 Немања Поповић (2021/3270) Примена модела и алата квалитета у производњи елемената од угљеничних влакана за аутоиндустрију др Младен Ђурић 22. фебруар 2023. 12:00 сала:ц201
297 Иван Вулић (2021/3886) Утицај организационе културе на ефикасност пословних процеса др Јован Кривокапић 21. фебруар 2023. 16:30 сала:ц201
295 Јована Митровић (2021/3777) Значај менторства за развој новозапослених др Јелена Анђелковић Лабровић 20. фебруар 2023. 15:00 сала:ц301
294 Лука Јурановић (2021/3703) Заштита веб апликација коришћењем апликативних Firewall сервиса др Бојан Јовановић 20. фебруар 2023. 10:00 сала:ц201
293 Тијана Коловић (2021/3220) Ефективност еколошког означавања производа у маркетиншкој комуникацији др Тамара Властелица 31. јануар 2023. 11:00 сала: ц301
292 Зорица Урошевић (2021/3531) Развој React апликације за учење фронтенд програмирања др Божидар Раденковић 1. фебруар 2023. 13:30 сала:304
291 Катарина Секулић (2021/3247) Специфичности организационих промена у тимовима који учествују у мотоциклистичким тркама др Јован Кривокапић 26. јануар 2023. 10:00 сала:ц201
290 Тијана Трифуновић (2021/3091) Упоредна евалуација корисничких интерфејса веб-сајтова за помоћ програмерима др Мирослав Миновић 24. јануар 2023. 10:00 сала:ц201
289 Тамара Тошић (2021/3076) Упоредна евалуација корисничких интерфејса веб-сајтова винских компанија др Мирослав Миновић 24. јануар 2023. 11:00 сала:ц201
288 Нађа Стојанчевић (2021/3075) Децентрализоване веб апликације – веб 3.0 др Бојан Јовановић 18. јануар 2023. 10:00 сала: 106
287 Душан Петровић (2020/3735) Тестирање безбедности софтвера др Дејан Симић 18. јануар 2023. 10:00 сала:ц201
286 Кристина Ђорђевић (2021/3079) Компаративна анализа SAP PaPM модула у односу на модуле других власничких ERP система др Огњен Пантелић 12. јануар 2023. 14:00 сала: ц201
285 Ана Ивановић (2021/3107) Компаративна анализа изабраних ЕРП система са аспекта погодности за прилагођавање пословним потребама компаније др Иван Луковић 12. јануар 2023. 13:00 сала:ц201
284 Невена Благојевић (2021/3819) Анализа ефективности хибридних медијских формата др Тамара Властелица 28. децембар 2022. 15:30 сала:106
283 Нађа Марковић (2019/3928) Дигиталне комуникације у периоду COVID-19 пандемије др Милан Окановић 28. децембар 2022. 09:30 сала:106
282 Никола Мијовић (2021/3203) Развој технологије мобилних апликација и задовољство корисника др Вељко Дмитровић 28. децембар 2022. 13:30 сала:109
281 Никола Мијовић (2021/3203) Финансијски аспекти бренда као дела интелектуалног капитала компанија др Вељко Дмитровић 28. децембар 2022. 13:30 сала: 109
280 Лука Јовановић (2020/4005) Могућности унапређења предузетничког екосистема у Републици Србији др Сања Маринковић 27. децембар 2022. 15:00 сала: 004
279 Вукашин Лукић (2020/4016) Развој технологије мобилних апликација и задовољство корисника др Сања Маринковић 27. децембар 2022. 14:15 сала: 004
278 Дорис Драшковић (2021/3775) Утицај оглашавања на позиционирање бренда послодавца у функцији привлачења новозапослених др Милица Костић Станковић 23. децембар 2022. 10:00 сала: 004
277 Анђела Којанић (2020/3705) Развој система препоруке заснованог на векторској бази др Владан Девеџић 22. децембар 2022. 14:00 сала: 109
276 Теодора Бурић (2021/3223) Примена дигиталног маркетинга у промоцији друштвено одговорних активности модних брендова др Марија Јовић 21. децембар 2022. 15:00 сала:111
275 Наталија Ђурић (2021/3216) Преференције потрошача у погледу онлајн куповине робе широке потрошње др Марија Јовић 21. децембар 2022. 15:30 сала: 111
274 Катарина Рајковић (2021/3237) Управљање пројектним ризицима организације специјалних догађаја студентских организација др Марко Михић 16. децембар 2022. 15:00 сала:109
273 Јелена Мишић (2021/3783) Улога лидера у управљању стресом и спречавању синдрома сагоревања код запослених др Владимир Обрадовић 14. децембар 2022. 10:00 сала:105
272 Маша Чорбић (2021/3078) Идентификовање организационих проблема и унапређења везаних за примену различитих софтверских пакета за рад на даљину др Младен Чуданов 14. децембар 2022. 13:00 сала:Д200
271 Милица Чакаревић (2021/3049) Упоредна евалуација корисничких интерфејса веб сајтова туристичких агенција др Мирослав Миновић 12. децембар 2022. 15:00 сала:ц201
270 Јована Радоичић (2021/3795) Значај тим билдинга за организациону културу и климу компаније др Ивана Ковачевић 6. децембар 2022. 15:00 сала:111
269 Маша Кнежевић (2021/3222) Улога инфлуенсера у релационом маркетингу др Милица Костић Станковић 30. новембар 2022. 16:00 сала:106
268 Вања Рапаић (2021/3207) Утицај националне културе на праксе међународног менаџмента људских ресурса др Јелена Анђелковић Лабровић 30. новембар 2022. 10:00 сала:Д200
267 Тамара Милошев (2021/3929) Специфичности медијских кампања хуманитарних организација др Тамара Властелица 30. новембар 2022. 09:45 сала:004
266 Стефан Маринковић (2021/3009) Развој модела машинског учења за јавне набавке у образовању др Сандро Радовановић 30. новембар 2022. 10:00 сала:105
265 Тања Кешељ (2022/3337) Интерни развој запослених и управљање каријером у функцији побољшања задовољства послом др Јелена Анђелковић Лабровић 29. новембар 2022. 13:00 сала:106
264 Јована Миновић (2021/3807) Повезаност апсентизма и задовољства послом др Јелена Анђелковић Лабровић 29. новембар 2022. 15:00 сала:003
263 Јована Мичиновић (2021/3765) Повезаност организационих извора стреса и радног учинка запослених др Ивана Ковачевић 29. новембар 2022. 14:00 сала:003
262 Филип Ракић (2020/3827) Агилно управљање пројектима у невладиним организацијама у систему здравства др Зорица Митровић 28. новембар 2022. 13:00 сала:109
261 Дијана Хегер (2021/3757) Анализа утицаја комуникације и мотивације програмера на успех пројекта у агилно вођеним софтверским пројектима др Зорица Митровић 28. новембар 2022. 13:30 сала:109
260 Маша Марић (2021/3070) Анализа усклађености процеса различитих оквира за управљање ИСИТ услугама др Огњен Пантелић 28. новембар 2022. 15:00 сала:109
259 Теодора Гавриловић (2021/3005) Развој софтвера за агилно управљање пројектима студентских организација др Огњен Пантелић 28. новембар 2022. 14:00 сала:109
258 Михајло Алексић (2021/3831) Анализа ефективности агилних тимова у пројектима из области информационих технологија др Зорица Митровић 24. новембар 2022. 14:00 сала:ц201
257 Мина Љатифи (2021/3752) Припрема и оцена инвестиционих пројеката у систему здравствене заштите др Зорица Митровић 24. новембар 2022. 13:00 сала:ц201
256 Павле Јаћовић (2021/3041) DevOps приступ на cloud платформама др Зоран Марјановић 22. новембар 2022. 12:00 сала:ц301
255 Милка Ћојбашић (2021/3762) Упоредна анализа промотивних кампања онлајн продаје у Републици Србији и иностранству др Милица Костић Станковић 16. новембар 2022. 16:00 сала:106
254 Бојана Словић (2021/3828) Савремени изазови организације и управљање људским ресурсима у времену динамичних промена др Милош Јевтић 14. новембар 2022. 13:00 сала:ц201
253 Хашем Шаша (2019/4011) Инфлуенсер маркетинг и утицај на „купчев пут“ у међународном контексту др Славица Цицварић Костић 8. новембар 2022. 10:00 сала:112
252 Вања Стојановић (2019/3295) Фактори утицаја на искуство купаца у онлајн куповини модних производа др Марија Јовић 2. новембар 2022. 13:00 сала:109
251 Катарина Вуковић (2021/3284) Утицај мотивације за рад на задовољство и радни учинак запослених др Милош Јевтић 2. новембар 2022. 10:15 сала:105
250 Хелена Мутавџић (2021/3221) Управљање ризиком пројекта у аутомобилској индустрији др Драган Бјелица 31. октобар 2022. 13:45 сала:ц201
249 Кристина Симовић (2021/3653) Мерење преференција туриста према смештају током викенд путовања др Марија Кузмановић 28. октобар 2022. 12:30 сала:103
248 Саша Радовић (2018/3406) Стратешко управљање дестинацијом у правцу туристичке препознатљивости др Дејан Петровић 28. октобар 2022. 12:00 сала:ц201
247 Милица Спасојевић (2021/3015) Упоредна анализа блокчејн технологија првог нивоа др Бојан Јовановић 26. октобар 2022. 10:30 сала:003
246 Петар Станимировић (2021/3202) Пројектовање организације и планирање пословања предузетничког инкубатора на високошколској установи др Младен Чуданов 24. октобар 2022. 13:00 сала:ц201
245 Јана Јанковић (2020/3661) Развој апликације за оптимизацију портфолија финансијских инструмената и крипто валута др Драгана Макајић Николић 20. октобар 2022. 13:00 сала:109
244 Ана Драгићевић (2021/3102) Евалуација корисничког интерфејса веб сајта за природну козметику др Мирослав Миновић 13. октобар 2022. 10:00 сала:102
243 Марија Миладиновић (2021/3654) Преференције студената у одабиру студентског дома др Марија Кузмановић 26. септембар 2022. 15:30 сала:ц201
242 Сања Стефановић (2021/3277) Припрема и оцена одрживости ЕРП пројеката др Драган Бјелица 23. септембар 2022. 15:15 сала:ц301
241 Кристина Крстић (2019/4004) Улога мултиваријационе анализе у иверзификацији инфлуенсер маркетинг стратегија за генерације Y и Z др Вељко Јеремић 26. септембар 2022. 13:00 сала:ц301
241 Наташа Самац (2019/3844) Анализа фактора успеха виралних маркетиншких кампања брендова др Велимир Штављанин 26. септембар 2022. 14:00 сала:ц201
240 Александар Марковић (2020/3205) Истраживање вредности бренда базиране на потрошачу у области робе широке потрошње др Велимир Штављанин 26. септембар 2022. 12:30 сала:ц201
239 Слађана Грујичић (2021/3658) Поређење приступа обједињеној оптимизацији портфолија на више берзи др Драгана Макајић-Николић 23. септембар 2022. 11:00 сала:ц201
238 Ратко Спарић (2020/3264) Анализа пословног модела платформе за организацију бициклистичког превоза у градовима др Младен Чуданов 22. септембар 2022. 16:00 сала:ц201
237 Кристина Живковић (2020/3535) Промоција студијских програма високошколског образовања применом друштвених мрежа др Александра Лабус 21. септембар 2022. 15:30 сала:304
236 Лена Перовић (2021/3233) Примена стратешког управљања перформансама у предузећу за израду софтвера др Марко Михић 21. септембар 2022. 13:00 сала:ц201
235 Катарина Цветковић (2021/3668) Моделовање и предвиђање временских серија племенитих метала др Милица Маричић 21. септембар 2022. 10:00 сала:ц301
234 Анастасија Барбара Исаков (2019/3041) Анализа механизама екстракције података из интернет извора др Ненад Аничић 20. септембар 2022. 11:00 сала:ц301
233 Алекса Милетић (2021/3506) Data streaming инфраструктура за IoT crowdsensing системе др Божидар Раденковић 20. септембар 2022. 12:30 сала:ц301
232 Ирина Оцокољић (2021/3252) Предности и изазови међународног трансфера технологије др Сања Маринковић 20. септембар 2022. 10:00 сала:ц301
231 Петар Луковац (2021/3502) Паметни систем за праћење порекла органског меда заснован на blockchain технологијама др Александра Лабус 20. септембар 2022. 11:00 сала:ц301
230 Ивона Ракита (2020/3308) Креирање перцепције модног бренда засноване на дигиталној маркетиншкој стратегији др Марија Јовић 19. септембар 2022. 10:00 сала:106
229 Ана Ристић (2021/3261) Специфичности примене стратешког управљања перформансама у породичним предузећима др Дејан Петровић 19. септембар 2022. 13:30 сала:106
228 Јована Петровић (2021/3673) Моделовање временских серија криптовалута др Милица Маричић 16. септембар 2022. 10:00 сала:ц301
227 Јована Бањац (2021/3228) Специфичности управљања пројектима иновација пословног модела др Биљана Стошић 15. септембар 2022. 13:00 сала:ц201
226 Ивана Милић (2021/3234) Карактеристике развоја у оквиру стратешких технолошких алијанси у аутомобилској индустрији др Сања Маринковић 15. септембар 2022. 15:00 сала:112
225 Јевгенија Шинкар (2019/4003) Неопходност трансформације из Waterfall у Agile приступ у дигиталној ери др Владимир Обрадовић 15. септембар 2022. 16:00 сала:ц201
224 Софија Миловановић (2020/3077) Идентификација траженог лица у програмском језику Python др Дејан Симић 13. септембар 2022. 11:00 сала:ц201
223 Кристина Бодрожић (2020/3915) Анализа и оправданост пројекта женског предузетништва у пољопривреди др Марија Тодоровић 09. септембар 2022. 15:00 сала:ц201
222 Ђурђица Царевић (2020/3771) Специфичности управљања ризиком пројекта отварања пекаре др Марко Михић 07. септембар 2022. 10:00 сала:210
221 Александар Станић (2020/3282) Утицај рада од куће на мотивацију и социјални живот запосленог др Слободан Миладиновић 07. септембар 2022. 10:00 сала:210
220 Тамара Спасеновић (2020/3864) Примена костбенефит анализе у оцени пројеката у јавном сектору др Драган Бјелица 07. септембар 2022. 09:30 сала:ц301
219 Жељана Ристић (2021/3244) Испитивање преференција купаца у погледу програма лојалности ланаца брзе хране др Марија Јовић 07. септембар 2022. 13:00 сала:106
218 Марко Вујетић (2019/3828) Специфичности управљања пројектом изградње спортског центра др Марко Михић 07. септембар 2022. 13:00 сала:ц201
217 Наталија Стојиљковић (2019/3830) Значај вештина менаџера средњег нивоа за постизање организационих учинака др Милош Јевтић 7. септембар 2022. 10:00 сала: ц301
216 Наташа Мајсторовић (2020/3849) Функционалне области односа с јавношћу у брендирању послодаваца др Милица Костић Станковић 07. септембар 2022. 13:00 сала:ц301
215 Вања Влаховић (2020/3029) Унапређење предиктивних модела машинског учења помоћу анализе мрежа др Милош Јовановић 05. септембар 2022. 11:00 сала:ц201
214 Сара Марковић (2019/3236) Специфичности примене Монте Карло симулације у управљању ризиком пројеката угоститељских предузећа др Марко Михић 05. септембар 2022. 13:00 сала:ц201
213 Милица Марић (2020/3759) Управљање експатријатима у авијацији у току кризе др Марко Михић 05. септембар 2022. 12:00 сала:ц201
212 Софија Стојановић (2020/3919) Анализа и оцена оправданости пројекта оснивања предузећа за технички преглед возила др Марко Михић 29. август 2022 12:00 сала:ц201
211 Катарина Савић (2019/3873) Анализа специфичности управљања пројектима у области туризма др Дејан Петровић 18. јул 2022. 11:00 сала:106
210 Каћа Тешовић (2020/3073) Компаративна анализа модула производње у ERP системима отвореног кода др Срђа Бјеладиновић 18. јул 2022. 12:00 сала:ц301
209 Ђурђина Мишић (2020/3035) Компаративна анализа модула продаје и дистрибуције SAP ERP-а и ERP система отвореног кода др Срђа Бјеладиновић 18. јул 2022. 11:00 сала:ц301
208 Лука Вукићевић (2020/3951) Улога рециклаже отпада и компаративна анализа праксе развијених земаља и Републике Србије др Наташа Петровић 18. јул 2022. 10:30 сала:112
207 Инес Ћулибрк (2020/3795) Примена концепта управљања пројектима у области циркуларне економије др Марија Тодоровић 18. јул 2022. 10:00 сала: ц301
206 Ирена Марковић (2020/3057) Компаративна анализа модула магацинског пословања у SAP, NAV и Odoo ERP решењима др Срђа Бјеладиновић 15. јул 2022. 13:00 сала: ц201
205 Данијела Поповић (2020/3312) Стратегије управљања стресом у мултинационалним компанијама др Ивана Ковачевић 14. јул 2022. 10:30 сала: ц301
204 Лука Радовановић (2020/3507) Развој апликација заснован на догађајима у NodeJS оквиру др Божидар Раденковић 14. јул 2022. 13:00 сала: 304
203 Јован Аџић (2019/3619) Односи с јавношћу националних паркова и резервата природе др Милица Костић Станковић 13. јул 2022. 13:00 сала: 112
202 Мирјана Рајковић (2019/3294) Могућности унапређења интернет трговине са становишта менаџмента квалитета и стандардизације др Младен Ђурић 13. јул 2022. 11:00 сала: 201
201 Милош Жакула (2020/3222) Стратегије унапређења продаје за брендове минералних вода у малопродаји др Весна Дамњановић 13. јул 2022. 12:00 сала: Ц301
200 Мила Дикић (2020/3031) Издвајање кључних речи у текстуалним подацима помоћу техника машинског учења др Милош Јовановић 13. јул 2022. 15:30 сала: ц301
199 Марија Ивковић (2020/3228) Специфичности примене пројектног менаџмента у индустрији робе широке потрошње др Дејан Петровић 13. јул 2022. 13:45 сала: ц301
198 Милица Радић (2020/3268) Унапређење управљања пројектом клиничких испитивања применом приступа управљањаперформансама др Дејан Петровић 13. јул 2022. 14:30 сала: ц301
197 Сања Деспотовић (2020/3008) Развој веб апликација коришћењем GraphQL-a др Слађан Бабарогић 13. јул 2022. 12:00 сала: ц201
196 Јована Тодоровић (2020/3003) Развој серверске апликације коришћењем Nest.js фрејмворка др Слађан Бабарогић 13. јул 2022. 11:00 сала: 112
195 Селена Мусић (2019/4006) Специфичности глобалне маркетинг стратегије у гејминг индустрији – перспектива играча др Славица Цицварић Костић 12. јул 2022. 11:30 сала: ц301
194 Ивана Марковић (2019/3825) Улога и значај комуникације путем друштвених мрежа у политичким кампањама др Славица Цицварић Костић 12. јул 2022. 11:00 сала: ц201
193 Бошко Ђенић (2019/3821) Узроци и управљање конфликтима у организацији у условима пандемије Kовид-19 др Ивана Ковачевић 12. јул 2022. 11:00 сала: ц001
192 Марина Ђурић (2020/3909) Развој луксузног бренда на тржишту некретнина др Славица Цицварић Костић 7. јул 2022. 8:30 сала: 112
191 Младен Савић (2019/3625) Организовање туристичких догађаја у односима с јавношћу локалне самоуправе др Милица Костић Станковић 8. јул 2022. 14:00 сала: 112
190 Немања Јуришић (2020/3072) Примена биометрије код више-факторске аутентификације корисника др Бојан Јовановић 7. јул 2022. 10:30 сала: 112
189 Марко Минић (2020/3863) Специфичности управљања пројектом отварања угоститељских објеката др Драган Бјелица 6. јул 2022. 13:00 сала: 112
188 Душан Радивојевић (2020/3037) Алгоритам за унапређење процеса паковања производа за транспорт у индустрији наменске производње др Милош Миловановић 5. јул 2022. 15:30 сала: ц301
187 Марија Миленковић (2020/3763) Положај жена у савременом пословном окружењу др Милош Јевтић 1. јул 2022. 10:00 сала: ц201
186 Ивана Кандић (2020/3276) Специфичности комуникације независних брендова путем друштвених медија у козметичкој индустрији др Славица Цицварић Костић 30. јун 2022. 10:30 сала: ц301
185 Иван Умићевић (2020/3063) Компарација JDBC и Hibernate технологија за приступ бази података др Срђа Бјеладиновић 27. јун 2022. 14:15 сала: ц201
184 Катарина Чубрило (2020/3877) Специфичности управљања пројектом отварања угоститељског објекта специјализованог за занатска пива др Марко Михић 27. јун 2022. 13:00 сала: ц201
183 Јована Панијан (2019/3305) Унапређење процеса у производњи по поруџбини применом Гемба каизен приступа др Иван Томашевић 22. јун 2022. 10:00 сала: 005
182 Никола Гојковић (2020/3525) Развој електронске продавнице применом SAP Hybris решења др Александра Лабус 22. јун 2022. 14:00 сала: 304
181 Тамара Чуровић (2020/3785) Карактеристике, мотивација и изазови женског предузетништва др Даница Лечић Цветковић 22. јун 2022. 13:30 сала: Ц301
180 Јована Миљковић (2020/3790) Меке бенефиције као фактор привлачења и задржавања кадрова генерације Y др др Слободан Миладиновић 21. јун 2022. 15:30 сала: 111
179 Кристина Младеновић (2020/3713) Дијагностичке сродне групе: компаративна анализа актуелног и пројектованог начина плаћања гинеколошких болничких услуга у Србији др Јован Филиповић 13. јун 2022. 16:00 сала: Ц301
178 Михал Кристиан Каламин (2020/3715) Компаративна анализа RxJava и LiveData софтверских библиотека за реактивно програмирање у Android окружењу др Милош Милић 06. јун 2022. 12:00 сала: Ц201
177 Јелена Радојичић (2020/3822) Истраживање фактора који утичу на задовољство потрошача онлајн куповином модних производа др Марија Јовић 01. јун 2022. 10:30 сала: Ц201
176 Нађа Аврамовић (2020/3816) Дискриминација приликом запошљавања и персоналне карактеристике доносилаца одлука др Ивана Ковачевић 30. мај 2022. 11:00 сала: 106
175 Зорана Павловић (2020/3808) Утицај медијске комуникације на ставове јавности о Covid-19 пандемији др Тамара Властелица 30. мај 2022. 13:00 сала: ц301
174 Александра Гвозден (2020/3870) Комуникација као значајни елемент културолошког прилагођавања експатријата др Јелена Анђелковић Лабровић 30. мај 2022. 11:00 сала: ц301
173 Милена Милетић (2020/3051) Компаративна анализа Cloud сервиса за складиштење података др Срђа Бјеладиновић 31. мај 2022. 12:00 сала: ц201
172 Наталија Еферица (2020/3775) Анализа дигиталног наступа водећих модних брендова др Славица Цицварић Костић 31. мај 2022. 10:00 сала: ц301
171 Милош Никић (2020/3913) Тестирање као метод валидације функционалних захтева софтверског система др Саша Лазаревић 27. мај 2022. 11:00 сала: ц201
170 Александра Петровић (2020/3315) Управљање људским ресурсима у авио-индустрији са посебним освртом на могућности превазилажења замора и стреса др Јелена Анђелковић Лабровић 25. мај 2022. 10:00 сала: 112
169 Кристина Вукојичић (2020/3656) Проблем оптималног избора провајдера саобраћаја за смс верификацију др Драгана Макајић Николић 25. мај 2022. 10:00 сала: ц201
168 Драгана Ђоковић (2020/3807) Примена концепта управљања пројектима у отварању угоститељског објекта др Марија Тодоровић 24. мај 2022. 13:00 сала: ц201
167 Урош Илић (2019/3919) Анализа подршке пословању малих и средњих предузећа у доба пандемије Covid-19 др Зоран Ракићевић 20. мај 2022. 09:00 сала: ц201
166 Тијана Игњатовић (2020/3604) Примена модела јавно-приватног партнерства на примеру изградње градског паркиралишта др Марија Тодоровић 13. мај 2022. 09:00 сала: ц201
165 Миња Маџић (2019/3624) Значај промоције у развоју туризма Републике Србије др Милица Костић Станковић 11. мај 2022. 16:00 сала: ц301
164 Ранка Стојић (2020/4107) Значај ставова кандидата о праведном спровођењу процеса селекције за брендирање послодавца др Јелена Анђелковић Лабровић 27. април 2022. 10:15 сала: 101
163 Сања Попадић (2020/4007) Маркетинг стратегије позиционирања нискобуџетних авио компанија у условима глобалне пандемије др Весна Дамњановић 18. април 2022. 15:00 сала: ц201
162 Анђела Гајић (2020/3913) Специфичности анализе и оцене оправданости инвестиционих пројеката у планинском туризму др Марко Михић 27. април 2022. 10:00 сала: ц301
161 Бојана Стевовић (2020/3615) Специфичности стратешког развоја сектора за младе у оквиру градске управе др Милош Јевтић 6. април 2022. 14:30 сала: ц201
160 Јаношевић Софија (2020/4002) Међународни изазови брендирања послодавца у индустрији нафте и гаса др Славица Цицварић Костић 30. март 2022. 15:00 сала: ц301
159 Теодора Шошић (2020/3755) Примена концепта управљања пројектима у имплементацији циљева одрживог развоја др Драган Бјелица 30. март 2022. 13:00 сала: ц201
158 Теодора Милошевић (2020/3939) Нове технологије у одрживој медицини др Јасна Петковић 25. март 2022. 10:00 сала: ц201
157 Анђела Бабић (2020/3651) Примена модела временских серија у предвиђању вредности крипто валута др др Зоран Радојичић 23. март 2022. 11:45 сала: ц201
156 Александар Бешевић (2019/33904) Потенцијали развоја органског агропредузетништва у Републици Србији др Зоран Ракићевић 23. март 2022. 14:00 сала: ц201
155 Диана Морозова (2020/4001) Стратегија уласка српског бренда кондиторских производа на тржиште Русије др Весна Дамњановић 22. март 2022. 15:00 сала: ц201
154 Душан Миловановић (2020/3559) Програмско буџетирање као инструмент управљања буџетским средствима др Сандра Једнак 21. март 2022. 12:00 сала: ц201
153 Тијана Мишић (2020/3873) Стратегија повезивања продаје и маркетинга у фармацији др Весна Дамњановић 21. март 2022. 14:30 сала: ц201
152 Јелена Стојановић (2020/4004) Анализа порука брендова у међународном контексту др Славица Цицварић Костић 21. март 2022. 15:00 сала: ц201
151 Александра Грујић (2020/4008) Стратегија уласка бренда енергетских пића на америчко тржиште др Весна Дамњановић 21. март 2022. 14:00 сала: ц201
150 Сања Николић (2020/4012) Утицај глобалне пандемије на примену дигиталног маркетинга у телемедицини др Весна Дамњановић 21. март 2022. 13:00 сала: ц201
149 Смиљана Маглов (2020/3800) Злостављање на раду особа са инвалидитетом др Слободан Миладиновић 18. март 2022. 10:00 сала: ц301
148 Марија Раичковић (2020/3044) Интеграција SAP Analytics Cloud сервиса са различитим изворима података др Огњен Пантелић 15. март 2022. 14:30 сала: ц301
147 Наталија Столић (2020/3764) Анализа успешности пројеката реформе сектора безбедности мисије ОЕБС-а у Србији др Драган Бјелица 14. март 2022. 13:00 сала: ц201
146 Ана Сајић (2020/3115) Сигурносни аспекти приватних облака др Дејан Симић 10. март 2022. 13:00 сала: ц301
145 Бојана Слијепчевић (2019/3939) Задовољство послом и стандарди безбедности и хигијене у сектору производње прехрамбене индустрије др Ивана Ковачевић 08. март 2022. 12:00 сала: ц301
144 Јована Мајсторовић (2020/3234) Улога комуникација у брендирању трговинског ланца као послодавца др Славица Цицварић Костић 01. март 2022. 10:00 сала: ц301
143 Алекса Стефановић (2019/3510) Apache Spark инфраструктура и сервиси у ИТ екосистему паметног саобраћаја др Божидар Раденковић 28. фебруар 2022. 14:00 сала: 304
142 Ђорђе Аћимовић (2020/3880) Улога организације у излечењу болести зависности запослених др Јован Кривокапић 28. фебруар 2022. 11:00 сала: 106
141 Тамара Перић (2020/3875) Специфичности медијских кампања државних институција др Тамара Властелица 28. фебруар 2022. 14:00 сала: ц301
140 Милица Батаковић (2020/3824) Интегрисане комуникације у брендирању органских производа др Милица Костић Станковић 28. фебруар 2022. 11:30 сала: ц301
139 Данијела Васић (2019/3945) Друштвено одговорни односи с јавношћу у условима пандемије др Милица Костић Станковић 28. фебруар 2022. 13:00 сала: ц301
138 Марко Кастратовић (2020/3011) Софтверско решење за интеграцију уређаја у систему паметне куће др Бојан Јовановић 25. фебруар 2022. 10:00 сала: ц301
137 Стефан Вујчић (2020/3107) Компаративна анализа алата за пословну интелигенцију др Борис Делибашић 22. фебруар 2022. 10:00 сала: ц201
136 Катарина Николић (2020/3288) Управљање ризиком пројекта отварања новог малопродајног објекта др Марко Михић 22. фебруар 2022. 12:00 сала: ц201
135 Стефан Вујчић (2020/3107) Компаративна анализа алата за пословну интелигенцију др Борис Делибашић 22. фебруар 2022. 10:00 сала: ц201
134 Ана Слијепчевић (2020/3803) Управљање ризиком пројекта отварања малопродајног објекта др Марко Михић 18. фебруар 2022. 14:00 сала: ц201
133 Нина Нововић (2020/3267) Перцепција лидерског стила руководиоца и мотивација запослених др Ивана Ковачевић 10. фебруар 2022. 12:00 сала: ц301
132 Лазар Бракочевић (2019/3952) Специфичности стилова лидерства у спортским тимовима др Милош Јевтић 10. фебруар 2022. 11:00 сала: ц201
131 Нина Станић (2019/3871) Технике дигиталног маркетинга у развоју технолошких стартапа др Милан Окановић 7. фебруар 2022. 15:00 сала: ц201
130 Драган Јанковић (2019/3606) Истраживање понашања циљне јавности у пандемији у циљу планирања стратешке комуникације др Јованка Вукмировић 1. фебруар 2022. 14:30 сала: 106
129 Дуња Олбина (2020/3238) Значај пројектног менаџмента у остваривању циљева одрживог развоја др Марко Михић 1. фебруар 2022. 14:00 сала: ц201
128 Александра Марјановић (2020/3075) Компаративна анализа система за управљање садржајем др Младен Чуданов 31. јануар 2022. 11:00 сала: ц201
127 Александра Липовац (2020/3901) Утицај кампања друштвено одговорног маркетинга на репутацију компаније др Тамара Властелица 31. јануар 2022. 16:00 сала: ц301
126 Биљана Ђерић (2020/3677) Секундарна статистичка истраживања у домену медијског простора др Драган Вукмировић 26. јануар 2022. 13:00 сала: ц201
125 Ивона Хелдрих (2020/3711) Примена Spring и Dropwizard радних оквира у процесу развоја веб апликација др Милош Милић 26. јануар 2022. 11:00 сала: ц201
124 Кристина Ступар (2020/3516) Примена техника дигиталног маркетинга у промоцији научног часописа др Маријана Деспотовић Зракић 26. јануар 2022. 14:00 сала: ц301
123 Никола Брадаш (2020/3853) Утицај напредних технологија на процес дигиталне трансформације малих и средњих предузећа у Републици Србији др Зоран Ракићевић 26. јануар 2022. 14:00 сала: 106
122 Срђан Стефановић (2020/3508) Развој crowdsensing система за детектовање алергена др Александра Лабус 25. јануар 2022. 14:00 сала: 106
121 Мерјем Нокић (2020/3259) Улога харизматског лидерства у организацијама др Милош Јевтић 12. јануар 2022. 13:00 сала: Ц201
120 Емилија Спасић (2020/3224) Корпоративне комуникације и оглашавање у условима пандемије COVID-19 др Тамара Властелица 29. децембар 2021. 14:30 сала: 310
119 Дејана Николић (2020/3206) Кризе корпоративне репутације у прехрамбеној индустрији др Тамара Властелица 29. децембар 2021. 15:00 сала: 310
118 Урош Ћирковић (2019/3815) Примена пројектног менаџмента у предшколском образовању др Дејан Петровић 29. децембар 2021. 11:45 сала: ц201
117 Сара Јовановић (2020/3091) Развој веб апликација комбинацијом техника дизајна вођеног доменом и развоја вођеног понашањем др Ненад Аничић 28. децембар 2021. 14:30 сала: ц301
116 Снежана Стојковић (МЕД 3711/2020) Интерни маркетинг у мотивацији запослених у примарној здравственој заштити др Радмила Јаничић 27. децембар 2021. 15:30 сала: ц301
115 Тамара Николић (2020/3818) Изазови електронске регрутације у менаџменту људских ресурса др Јелена Анђелковић Лабровић 28. децембар 2021. 15:30 сала: ц301
114 Дарија Вуковић (2020/3884) Екстринзична и интринзична мотивација у функцији задржавања запослених др Јелена Анђелковић Лабровић 28. децембар 2021. 15:00 сала: ц201
113 Јелена Јаковљевић (2020/3310) Значај агилног управљања људским ресурсима у компанијама ИТ индустрије др Јелена Анђелковић Лабровић 28. децембар 2021. 10:30 сала: ц301
112 Јулија Андан (2020/3781) Примена друштвених мрежа у процесу електронске регрутације др Јелена Анђелковић Лабровић 28. децембар 2021. 10:00 сала: ц301
111 Филип Кадовић (2020/3298) Унапређење пословног модела применом аутоматизованог алата др Младен Чуданов 28. децембар 2021. 09:30 сала: ц201
110 Ања Недељковић (2020/3059) Улога виртуелних заједница и друштвеног умрежавања у туризму др Милан Окановић 27. децембар 2021. 14:00 сала: 105
109 Милица Голубовић (2020/3059) Анализа пристрасности алгоритама машинског учења коришћењем мера правичности др Милош Јовановић 27. децембар 2021. 14:00 сала: ц201
108 Ивана Тодоровић (2020/3060) Предвиђање продаје мултинационалне малопродајне корпорације коришћењем алгоритама машинског учења др Милан Вукићевић 28. децембар 2021. 12:00 сала: ц201
107 Никола Чукић (2019/3114) Систематски приступ увођењу SAP Commerce Cloud решења др Видан Марковић 28. децембар 2021. 13:15 сала: ц301
106 Биљана Перић (2020/3054) Компаративна анализа Scrum алата на пројектима развоја софтвера др Огњен Пантелић 28. децембар 2021. 14:00 сала: ц201
105 Тара Цветковић (2020/3767) Релациони маркетинг у дигиталном окружењу козметичке индустрије др Радмила Јаничић 27. децембар 2021. 14:30 сала: ц301
104 Исидора Симић (2020/3309) Стратегије дигиталне продаје у модној индустрији ка генерацији Z др Весна Дамњановић 20. децембар 2021. 13:30 сала: ц201
103 Нађа Молнар (2020/3916) Примена метода краудсорсинга у креирању маркетиншког садржаја др Марија Јовић 20. децембар 2021. 15:00 сала: 106
102 Стефан Нинић (2020/3799) Припрема и оцена инвестиционих пројеката у угоститељству др Владимир Обрадовић 24. децембар 2021. 11:00 сала: ц201
101 Бојана Бандовић (2020/3770) Примена алата пројектног менаџмента у пројекту отварања угоститељског објекта др Марија Тодоровић 24. децембар 2021. 11:45 сала: 106
100 Ана Никитовић (2019/3120) Компаративна анализа метода евалуације корисничког интерфејса веб сајта робне куће др Мирослав Миновић 15. децембар 2021. 10:30 сала: 106
99 Катарина Алемпић (2020/3086) Примена мобилних технологија и концепата друштвених мрежа за управљање психолошким саветовалиштем др Милош Миловановић 15. децембар 2021. 09:30 сала: 106
98 Ивана Ристић (2020/3345) Улога емоционалне интелигенције у ефективном лидерству др Милош Јевтић 15. децембар 2021. 10:00 сала: ц201
97 Катарина Иванковић (2020/3783) Професионални развој лидера и менаџера у организацијама др Милош Јевтић 15. децембар 2021. 09:15 сала: ц201
96 Нина Лабовић (2020/3756) Понашање потрошача у куповини под утицајем друштвених мрежа др Радмила Јаничић 15. децембар 2021. 14:00 сала: ц001
95 Кијара Петковић (2020/3760) Одрживо пословање у хотелијерству др Маја Леви Јакшић 17. децембар 2021. 11:00 сала: ц201
94 Бојана Миловац (2019/3965) Специфичности интегрисања маркетиншке и корпоративне комуникације у индустрији лепоте др Милица Костић Станковић 15. децембар 2021. 14:30 сала: ц301
93 Бане Ненадић (2020/3907) Утицај подршке малим и средњим предузећима на развој привреде у Републици Србији др Даница Лечић Цветковић 09. децембар 2021. 17:00 сала: 106
92 Ана Станић (2020/3021) Компаративна анализа алата за визуализацију података и флексибилно извештавање др Милан Вукићевић 02. децембар 2021. 12:00 сала: ц201
91 Анђела Седларевић (2020/3211) Анализа и оцена оправданости пројекта отварања малопродајног објекта др Дејан Петровић 30. новембар 2021. 12:00 сала: ц301
90 Јулија Станковић (2020/3306) Развој међународног бренда на пословном тржишту др Славица Цицварић Костић 30. новембар 2021. 11:30 сала: 106
89 Никола Костић (2019/3620) Управљање пројектом развоја портала за унапређење пласмана пољопривредних добара др Марија Тодоровић 24. новембар 2021. 15:00 сала: Ц201
88 Владимир Ерић (2019/3570) Финансирање буџетског дефицита и јавни дуг у Републици Србији др Сандра Једнак 23. новембар 2021. 15:00 сала: Ц201
87 Марина Марковић (2020/3666) Статистичка анализа предикције срчаног удара др Зоран Радојичић 22. новембар 2021. 16:00 сала: 209а
86 Вукашин Живковић (2020/3348) Специфичности предузетничког подухвата оснивања агенције за процену ризика од катастрофа др Милош Јевтић 17. новембар 2021. 13:00 сала: 106
85 Ивана Ђорђевић (2020/3794) Стратегије позиционирања компанија засноване на друштвено одговорном приступу у традиционалном и дигиталном окружењу др Радмила Јаничић 24. новембар 2021. 15:00 сала: Ц301
84 Јована Јанковић 2020/3815 Порески третман слободних професија др Ђорђе Кривокапић 16. новембар 2021. 14:00 сала: 106
83 Јована Лаиновић (2020/3562) Специфичности интерне контроле и ревизије у банкама др Вељко Дмитровић 10. новембар 2021. 10:00 сала: 106
82 Петар Видојевић (2020/3348) Унапређивање процеса у грађевинској индустрији применом лин приступа др Драгана Стојановић 10. новембар 2021. 09:30 сала: Ц201
81 Стеван Радаковић (2019/3552) Утицај информационих технологија на унапређење процеса управљања финансијама др Слађана Бенковић 10. новембар 2021. 14:00 сала: Ц301
80 Анђелија Скобелев (2020/3005) Спречавање нежељене дискриминације у моделима машинског учења приликом предвиђања поновног повратка на болничко лечење др Борис Делибашић 10. новембар 2021. 14:00 сала: 106
79 Бојан Гребић (2019/3777) Економско-финансијска анализа капиталних улагања у организацијама јавног сектора др Милош Милосављевић 19. новембар 2021. 16:00 сала: Ц201
78 Кристина Николић (2020/3235) Оглашавање приватних робних марки на друштвеним медијима др Милан Окановић 02. новембар 2021. 11:00 сала: Ц201
77 Нина Николић (2020/3215) Припрема и оцена пројекта увођења новог производа у дрвној индустрији др Драган Бјелица 01. новембар 2021. 15:00 сала: Ц301
76 Стеван Миладиновић (2020/3252) Истраживање фактора који утичу на перцепцију квалитета производа у модној индустрији др Марија Јовић 29. октобар 2021. 14:30 сала: 104
75 Теодора Мићановић (2020/3664) Утицај вакцинације на ефикасност здравствених система европских земаља током пандемије COVID-19 др Гордана Савић 29. октобар 2021. 12:30 сала: Ц201
74 Катарина Голе (2020/3218) Дигиталне комуникације у пословању малих и средњих предузећа др Милан Окановић 01. новембар 2021. 14:30 сала: 106
73 Милица Пријовић (2020/3210) Значај инфлуенсера у изградњи и ангажовању онлајн заједнице др Милан Окановић 29. октобар 2021. 15:30 сала: Ц002
72 Мина Николић (2020/3088) Управљање животним циклусом производа коришћењем .NET технологија др Ненад Аничић 22. октобар 2021. 13:30 сала: 112
71 Марија Радовановић (2020/3772) Примена кост-бенефит анализе у оцени пројеката обновљивих извора енергије др Дејан Петровић 25. октобар 2021. 11:00 сала: ц201
70 Ивана Рађеновић (2020/3248) Примена кључних индикатора перформанси за анализу услуга продаје у условима пандемије у компанији из модне индустрије др Даница Лечић Цветковић 1. новембар 2021. 14:00 сала: ц301
69 Милица Трифуновић (2020/3837) Анализа финансијских показатеља за оцену успешности и финансијског положаја винарија др Снежана Кнежевић 29. октобар 2021. 15:00 сала: 106
68 Дуња Васиљевић (2020/3659) Примена модела временских серија у анализи прихода које друштвене мреже остварују од оглашавања др Милица Маричић 1. новембар 2021. 16:45 сала: ц201
67 Лука Андрић (2020/3917) Холистички маркетинг приступ у уметничкој продукцији др Радмила Јаничић 3. новембар 2021. 13:00 сала: ц301
66 Кристина Лазић (2020/3802) Учење на радном месту код припадника генерација Y и Z др Јелена Анђелковић Лабровић 29. октобар 2021. 14:00 сала: ц201
65 Милица Ђорђевић (2020/3307) Узроци и последице незадовољства послом запослених у авио-индустрији др Ивана Ковачевић 29. октобар 2021. 15:00 сала: ц201
64 Марина Јовановић (2020/3772) Значај аспеката интерног брендирања послодавца за запослене у индустрији информационих технологија др Ивана Ковачевић 2. новембар 2021. 16:00 сала: ц301
63 Драгана Младенковић (2020/3556) Значај нематеријалне имовине за развој предузећа др Вељко Дмитровић 27. октобар 2021. 09:00 сала: 112
62 Милица Шуковић (2020/3323) Мотивација чланова и задовољство атмосфером у тиму др Ивана Ковачевић 25. октобар 2021. 12:00 сала: ц301
61 Сара Давидовић (2020/3848) Стратегије управљања стресом и њихова повезаност са изворима стреса у организацији др Ивана Ковачевић 27. октобар 2021. 10:00 сала: ц201
60 Анђела Ћирковић (2020/3216) Дизајнирање тренинг програма у организацији за пружање корисничке подршке др Јелена Анђелковић Лабровић 25. октобар 2021. 09:00 сала: ц301
59 Нађа Глинтић (2020/3553) Утицај структуре капитала на инвестиционе одлуке у прехрамбеној индустрији др Милош Милосављевић 27. октобар 2021. 14:00 сала: ц201
58 Данка Драгићевић (2020/3608) Изазови примене грађанског групног финансирања јавних пројеката у култури др Милош Милосављевић 27. октобар 2021. 13:15 сала: ц201
57 Лена Недић (2019/3237) Изградња и лансирање бренда од стране инфлуенсера др Славица Цицварић Костић 18. октобар 2021. 09:30 сала: ц201
Рбр Кандидат Тема завршног рада Ментор Датум одбране
56 Јелена Самарџија (2020/3296) Примена кључних индикатора перформанси за унапређење пружања услуга мерења нивоа безбедности података на Интернету др Даница Лечић Цветковић 12. октобар 2021. 17:00 сала: ц201
55 Нина Ђелић (2020/3213) Стратегија дигиталних канала продаје за козметичке производе др Весна Дамњановић 06. октобар 2021. 10:30 сала: ц001
54 Ана Смиљанић (2020/3712) Систем менаџмента квалитета као оквир за примену савремених дијагностичких технологија у Институту за неонатологију др Јован Филиповић 29. септембар 2021. 16:00 сала: ц301
53 Марија Калинић (2018/4714) Услови за заснивање радног односа у јавном и приватном сектору др Младен Чуданов 29. септембар 2021. 16:00 сала: 112
52 Милица Перишић (2020/3006) Анализа утицаја примене оквира за велике скупове података на перформансе аналитичких упита др Борис Делибашић 22. септембар 2021. 09:30 сала: 106
51 Нада Бенчина (2019/3275) Утицај пандемије на коришћење онлајн канала продаје у сегменту исхране др Весна Дамњановић 20. септембар 2021. 15:00 сала: ц201
50 Стојковић Миљана 2019/3506 Роботска аутоматизација процеса у екосистемима електронског пословања др Душан Бараћ 17. септембар 2021. 12:00 сала: 304
49 Соломка Соња 2018/3518 Примена GraphQL-a у апликацијама електронског пословања др Божидар Раденковић 17. септембар 2021. 14:30 сала: 304
48 Радојевић Маја (2020/3524) Дигитална трансформација продаје у издавачкој делатности др Душан Бараћ 17. септембар 2021. 11:30 сала: 304
47 Јована Милић (2018/3949) Управљање ризиком пројекта отварања угоститељског објекта др Драган Бјелица 20. септембар 2021. 15:00 сала: 105
46 Моника Миленковић (2020/3010) Предвиђање разлога поновног повратка на болничко лечење применом машинског учења др Борис Делибашић 20. септембар 2021. 14:00 сала: ц201
45 Станко Шавија (2019/3897) Примена активности дигиталног маркетинга у циљу придобијања нових клијената др Весна Дамњановић 15. септембар 2021. 13:00 сала: 106
44 Теодора Костић (2019/3882) Унапређење пословних процеса у систему здравствене заштите др Барбара Симеуновић 16. септембар 2021. 14:00 сала: ц201
43 Лука Мартинов (2019/3653) Улога Бајесових мрежа у проналажењу заражених контаката током пандемије COVID-19 др Вељко Јеремић 14. септембар 2021. 11:00 сала: ц201
42 Миља Радосављевић (2020/3654) Наука о подацима у функцији електронске управе др Драган Вукмировић 13. септембар 2021. 14:00 сала: ц201
41 Јована Радишић (2019/3569) Примена анализе финансијских извештаја у циљу предвиђања финансијског положаја организације др Тијана Обрадовић 15. септембар 2021. 11:30 сала: ц301
40 Марко Стојановић (2019/3079) Коришћење алгоритама машинског учења у предвиђању кретања валутних парова др Борис Делибашић 07. септембар 2021. 11:30 сала: 106
39 Ненад Тодоровић (2020/3965) Унапређивање процеса креирања и реализације тренинга и обука применом процесног и лин приступа др Драгана Стојановић 09. септембар 2021. 14:00 сала: ц201
38 Јована Перовић (2020/3284) Анализа и поређење традиционалног и електронског процеса образовања применом кључних индикатора перформанси др Даница Лечић Цветковић 09. септембар 2021. 15:00 сала: ц301
37 Милица Живковић (2019/3313) Упоредна анализа стратегија кризних комуникација компанија на дигиталним медијима др Марија Јовић 15. септембар 2021. 13:00 сала: 106
36 Катарина Марић (2018/3923) Планирање и имплементација пројеката у индустрији козметике др Драган Бјелица 08. септембар 2021. 10:00 сала: ц201
35 Чикаревић Стефан 2019/3521 Роботска аутоматизација процеса у банкарству др Зорица Богдановићћ 08. септембар 2021. 13:00 сала: 304
34 Тијана Марчетић (2019/3671) Оцена ефикасности здравственог сектора применом анализе обавијања података др Гордана Савић 10. септембар 2021. 12:00 сала: ц201
33 Марина Арсић (2018/3894) Утицај управљања зарадама на одлуке о инвестирању у предузеће др Милош Милосављевић 06. септембар 2021. 14:00 сала: ц201
32 Алекса Бошковић (2017/3885) Утицај профитабилности на управљање зарадом предузећа др Милош Милосављевић 07. септембар 2021. 14:00 сала: ц201
31 Тамара Мирковић (2020/3836) Утицај бренда послодавца на мотивацију запослених др Татјана Ивановић 30. август 2021. 11:00 сала: ц201
30 Филип Живковић (2018/3819) Главни алати и методологије менаџмента квалитета у аутомобилској индустрији др Младен Ђурић 31. август 2021. 15:00 сала: ц201
29 Бојана Ћирић (2018/3866) Стратегије маркетиншкe комуникацијe у процесу изградње бренда др Милица Костић Станковић 30. август 2021. 12:00 сала: ц301
28 Милица Стевановић (2018/3932) Анализа и оцена инвестиционих пројеката у области туризма др Марија Тодоровић 12. јул 2021. 14:00 сала: 106
27 Никола Ђорђевић (2019/3292) Упоредна анализа одабраних стретегија дистрибуције у ланцима снабдевања др Биљана Цветић 14. јул 2021. 09:00 сала: ц201
26 Владимир Скорупан (2019/3827) Специфичности управљања реализацијом пројеката у корпоративној безбедности др Дејан Петровић 14. јул 2021. 10:00 сала: ц201
25 Срђан Васовић (2016/3868) Управљање пројектом отварања угоститељског објекта др Марија Тодоровић 14. јул 2021. 15:30 сала: 106
24 Босиљка Вуловић (2019/3966) Истраживање улоге социјалног предузетништва у решавању проблема загађења ваздуха др Зоран Ракићевић 12. јул 2021. 15:00 сала: 103
23 Валентина Којовић (2019/3312) Специфичности и разлике стилова лидерства у српским и руским компанијама др Милош Јевтић 09. јул 2021. 11:30 сала: Ц301
22 Ана Максимовић (2019/3682) Анализа техничке ефикасности скијалишта Европе помоћу ДЕА методе др Гордана Савић 07. јул 2021. 12:00 сала: Ц201
21 Ана Игњатовић (2019/3565) Специфичности политике инвестирања у циљу проширења пословних капацитета предузећа за online трговину на примеру Републике Србије и скандинавских земаља др Слађана Бенковић 15. јул 2021. 11:00 сала: ц201
20 Катарина Краговић (2017/3869) Управљање пројектом израде маркетинг софтвера др Драган Бјелица 12. јул 2021. 11:30 сала: 106
19 Ана Савић (2019/3002) Компаративна анализа објектно – орјентисаних и функционалних компоненти у React апликационом оквиру др Слађан Бабарогић 12. јул 2021. 09:00 сала: ц301
18 Милош Зарић (2018/3115) Теорија игара у дефинисању стратегија одбране од напада на рачунарске мреже др Биљана Панић 22. јун 2021. 11:00 сала: 106
17 Урош Кустурић (2018/3820) Утицај бенефиција на балансирање приватног и пословног живота запослених др Татјана Ивановић 18. јун 2021. 11:30 сала: 109
16 Ана Чоловић (2019/3005) Развој Serverless веб апликација коришћењем AWS (Amazon Web Services) платформе ддр Ненад Аничић 21. јун 2021. 10:00 сала: 106
15 Ана Диздаревић (2019/3401) Управљање променама у телекомуникационим организацијама др Дејан Петровић 10. јун 2021. 13:00 сала: 106
14 Срећко Благојевић (2019/3408) Утицај иновација у односима са корисницима на унапређење финансијских перформанси банака др Милош Милосављевић 28. јун 2021. 10:00 сала: Ц301
13 Анђела Шљиванчанин (2019/3779) Економски аспекти прикључења Републике Србије Европској унији др Драгана Крагуљ 10. јун 2021. 12:00 сала: 106
12 Немања Миливојевић (2018/3908) Специфичности организационе културе у домаћим компанијама др Јован Кривокапић 09. јун 2021. 14:00 сала: Ц201
10 Тамара Лазић (2019/3846) Обука људских ресурса у функцији смањења броја незапослених на тржишту рада др Јелена Анђелковић Лабровић 31. мај 2021. 13:00 сала: 015
9 Љубица Жигућ (2019/3901) Карактеристике пројеката дигиталне трансформације у образовању др Марија Тодоровић 31. мај 2021. 15:30 сала: Ц301
8 Лазовић Јована (2018/3065) Анализа примене SAP PAPM софтвера и доказ концепта у индустрији осигурања др Мирослав Миновић 26. мај 2021. 14:00 сала: 105
7 Александра Петровић (2019/3838) Задржавање талената у ИТ компанијама др Татјана Ивановић 26. мај 2021. 10:00 сала: 106
6 Милутиновић Бојана (2019/3131) Анализа примене SAP Solution manager модула за подршку оперативном раду корисника др Слађан Бабарогић 20. мај 2021. 14:00 сала: 106
5 Јована Милошевић (2019/3856)) Управљање предузетничким пројектом у области персонализованог туризма др Владимир Обрадовић 20. мај 2021. 15:30 сала: Ц201
4 Сања Маљковић (2019/4010) Утицај стратегије оптимизације претраживача на маркетинг и продајне резултате др Весна Дамњановић 20. мај 2021. 11:00 сала: Ц201
3 Маша Ковачевић (2019/4005) Поређење стратегија маркетинга и продаје у малопродаји спортске опреме др Весна Дамњановић 20. мај 2021. 10:00 сала: Ц201
2 Маја Динов (2019/3112) 3-D Secure протокол у апликацијама е-трговине др Дејан Симић 31. мај 2021. 12:00 сала: Ц301
1 Стефан Живановић (2019/3556) Примена финансијске анализе у функцији одређивања успешности пословања у хотелској индустрији др Тијана Обрадовић 1. јун 2021. 11:30 сала: Ц001