Ценовник

Висина школарине и других накнада за услуге које Факултет пружа студентима у оквиру студијских програма основних и основних академских студија за школску 2023/2024. годину

Р. бр. НАЗИВ АКТИВНОСТИ Ценa [дин]
1. Упис године основних студија – самофинансирајући 159.00,00
2. Упис 60 ЕСПБ на основним академским студијама за самофинансирајуће студенте на студијским програмима „Информациони системи и технологије“(ИСиТ) и „Менаџмент и организација“(МиО) 159.00,00
3. Упис предмета који се први пут слуша за самофинансирајуће студенте на студијским програмима ИСиТ и МиО број ЕСПБ х 2.650,00
4. Упис предмета који се поново слуша за самофинансирајуће студенте на студијским програмима ИСиТ и МиО број ЕСПБ х 1.750,00
5. Упис 60 ЕСПБ на основним академским студијама за самофинансирајуће студенте на студијском програму „Информациони системи и технологије – образовање на даљину“ “(ИСиТ- даљина) 165.000,00
6. Упис предмета који се први пут слуша за самофинансирајуће студенте на студијском програму ИСиТ- даљина број ЕСПБ х 2.750,00
7. Упис предмета који се поново слуша за самофинансирајуће студенте на студијском програму ИСиТ- даљина број ЕСПБ х 1.800,00
8. Обнова године студија, статус „плаћа школарину“, уписани 2005. или раније 60.000,00
9. Пријава испита
· Прве две пријаве испита бесплатне за све студенте осим студената основних студија којима је истекао апсолвентски стаж -
· после другог пријављивања испита – по пријављеном испиту 1.500,00
· студената основних студија којима је истекао апсолвентски стаж 1.600,00
· накнадна пријава испита (додатак на редовне трошкове) 1.800,00
· студенти по истеку апсолвентског стажа који пријављују више од 2 пута плаћају по испиту 2.500,00
10. Полагање испита пред комисијом на захтев студента 5.000,00
11. Пријава теме за дипломски/завршни рад Без накнаде
12. Одбрана дипломског/завршног рада Без накнаде
13. Уверење о положеним испитима које се издаје активном студенту (закључно са 5. уверењем) Без накнаде
Уверење о положеним испитима које се издаје активном студенту (после петог уверења) 1.200,00
14. Уверење о положеним испитима које се издаје студенту који није уписан у текућој школској години (неактиван, исписан, дипломирао) 2.500,00
15. Издавање дупликата (индекса, уверења) 5.000,00
16. Израда диплома за студене уписане 2005. или раније (писање, образац, корице, футрола, додатак дипломе) 5.000,00
17. Израда диплома за студене уписане 2006. или касније (писање, образац, корице, футрола, додатак дипломе) 7.000,00
18. Издавање стандардних уверења о статусу студената (за регулисање: војске, пензије, соц. и здр. осигур.) Без накнаде
19. Издавање других нестандардних потврда и уверења 1.500,00
20. Накнадни упис 5.000,00
21. За привремено издавање (личних) докумената Без накнаде
22. Исписивање студената 2.000,00
23. Промена студијског програма/студијске групе 9.500,00
24. Промена теме или промена ментора за дипломски/завршни рад 3.000,00
25. Пријава изборних предмета ван утврђеног рока 2.500,00
26. Пријава алтернативних предмета ван утврђеног рока 2.500,00
27. Подношење захтева за статус мировања ван утврђеног рока 4.500,00
28. За прелазак са других факултета – подношење захтева 24.000,00
29. За признавање испита са других факултета – по испиту 2.500,00
30. Подизање дипломе ван утврђених рокова 1.500,00
31. Промена изборног/семинарског предмета – по предмету 4.000,00
32. Поништавање испита (ван статутарног рока – после 7 дана) 2.500,00
33. Трошкови промена наставног плана 9.000,00
34. Трошкови издавања овереног наставног плана 3.000,00
35 Трошкови провере дипломе/уверења на захтев 8.400,00
36. Издавање уверења о изједначавању стручног назива стеченог завршавањем четворогодишњих студија према прописима који су важили до доношења Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/05) са академским називом „мастер“ другог степена студија из члана 95. став 6. Закона. 5.000,00
37. Подношење захтева за стицање дипломе првог степена
· подношење захтева за стицање дипломе 16.000,00
· административни трошкови (обрада досијеа) 25.000,00
· формирање досијеа за неактивне студенте 40.000,00
· пријава теме за завршни рад 2.000,00
· одбрана завршног рада 3.000,00
· писање и израда дипломе 3.800,00

Ценовник за студенте – стране држављане

Р. број НАЗИВ АКТИВНОСТИ Цена [€]
1. Упис године
Студијски програм Информациони системи и технологије и Менаџмент и организација 1.500,00
Студијски програм Информациони системи и технологије – студије на даљину 2.500,00
2. Обнова године 1.200,00
3. Полагање испита 40,00

Студенти страни држављани могу платити школарину у једнократном износу, односно у две једнаке рате приликом уписа зимског, односно летњег семестра.

Студенти који су држављани Србије могу уплатити школарину у једнократном износу или у више рата и то:

Студенти основних академских студија на студијским програмима „Информациони системи и технологије“ и „Менаџмент и организација“ – у 5 рата

I рата (47.000,00) – приликом уписа

II рата (25% од преосталог износа након I рате школарине) – до 15.11. 2023. године.

III рата (25% од преосталог износа након I рате школарине) – до 10.01. 2024. године,

IV рата (25% од преосталог износа након I рате школарине) – до 10.03.2024. године,

V рата (25% од преосталог износа након I рате школарине) – до 10.05.2024. године.

Студенти основних академских студија на студијском програмима „Информациони системи и технологије – студије на даљину“ – у 5 рата

I рата (50.000,00) – приликом уписа

II рата (25% од преосталог износа након I рате школарине) – до 15.11. 2023. године.

III рата (25% од преосталог износа након I рате школарине) – до 10.01. 2024. године,

IV рата (25% од преосталог износа након I рате школарине) – до 10.03.2024. године,

V рата (25% од преосталог износа након I рате школарине) – до 10.05.2024. године.

Приликом уплате у више рата биће вршено усклађивање са растом трошкова у претходном периоду који исказује Републички завод за информатику и статистику.

Студенти, стипендисти Министарства просвете и запослени на Факултету не плаћају школарину.

Студенти – деца запослених Факултета, плаћају школарину за упис године 30% од утврђеног износа школарине за школску годину.

Студенти који су остварили 60 ЕСПБ бодова у претходној школској години уколико мењају студијски програм умањује им се школарина за 50 %. које плаћају у 5 једнаких рата.

Студенти генерација који се рангирају за упис на терет буџета а који су остварили 48 и више бодова у школској 2022/23 години, плаћају прву рату у износу од 25.000,00 динара, а остатак школарине у четири једнаке рате. Овим студентима се одобрава смањење школарине према процентима у наредној табели.

Број ЕСПБ бодова Проценат смањења школарине
Остварили 60 или више од 60 ЕСПБ и положили све условне предмете за упис „на терет буџета“ 70%
Остварили 60 или више од 60 ЕСПБ и нису положили све условне предмете за упис „на терет буџета“ 50%
Остварили 54-59 ЕСПБ и положили све условне предмете за упис „на терет буџета“ 50%
Остварили 54-59 ЕСПБ и нису положили све условне предмете за упис „на терет буџета“ 35%
Остварили 48-53 ЕСПБ и положили све условне предмете за упис „на терет буџета“ 35%
Остварили 48-53 ЕСПБ и нису положили све условне предмете за упис „на терет буџета“ 25%

 

Студенти који су извршили поновни упис на исти ниво студија плаћају школарину према следећој табели:

табели

 

А) Износ школарине за студенте који уписују четврту годину трећи или виши пут:

capture1

Б) Износ школарине за студенте који су уписују четврту годину други пут:

capture2

Динамика плаћања: I рата при упису, II до 15.12.2023, III до 05.02.2024, IV до 31.03.2024, V до 25.05.2024. године.

Студенти из категорија А) и Б) имају право да из свих предмета који су им преостали до завршетка студија да полажу колоквијуме и испите, а из предмета које нису одслушали да слушају наставу. Уколико буду организовани апсолвентски испитни рокови (новембарско-децембарски и мартовско-априлски), овим студентима ће бити омогућено полагање испита из треће и четврте године.

Студенти којима је до завршетка студија преостала одбрана завршног рада, ослобађају се плаћања школарине.

Ценовник 2022/2023 пдф