Почетна / Студије / Основне академске студије / Информациони системи и технологије

Информациони системи и технологије

Наставни план и програм студијског програма – Акредитација 2022

Наставни план и програм студијског програма – Акредитација 2014
Наставни план и програм студијског програма – Акредитација 2009

Уверење о акредитацији студијског програма Информациони системи и теxнологије
Књига предмета студијског програма Информациони системи и теxнологије
Књига наставника студијског програма Информациони системи и теxнологије

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Математика 1 2+2 6
2. Економија 2+2 6
3. Менаџмент 2+2 6
4. Основе информационо комуникационих технологија 2+1+1 5
5. Социологија или Психологија 2+1 4
6. Енглески језик струке 1 или Француски језик струке 1 1+1 1+1 5
7. Математика 2 2+3 6
8. Програмирање 1 2+0+2 4
9. Основи организације 2+2 6
10. Производни системи 2+2 6
11. Увод у информационе системе 2+1+1 6

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
3 4
12. Архитектура рачунара и оперативни системи 2+1+1 6
13. Програмирање 2 2+1+1 6
14. Математика 3 2+2 6
15. Маркетинг 2+2 5
16. Теорија вероватноће 2+2 6
17. Енглески језик струке 2 или Француски језик струке 2 2+2  2+2 3
18. Структуре података и алгоритми 2+2 6
19. Статистика 2+2 6
20. Менаџмент технологије и развоја 2+2 5
21. Финансијски менаџмент и рачуноводство 2+2 6
22. Нумеричка анализа или Дискретне математичке структуре 2+2 5

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
5 6
23. Рачунарске мреже и телекомуникације 2+1+1 6
24. Операциона истраживања 1 2+2 6
25. Теорија система 2+2 6
26. Електронско пословање 2+1+1 6
27. Менаџмент људских ресурса или Управљање пројектима 2+2 5
28. Операциона истраживања 2 2+2 5
29. Базе података 2+2 6
30. Програмски језици 2+1+1 5
31. Правне основе информационих система 2+2 5
32. Моделовање пословних процеса 2+2 5
33. Теорија одлучивања или Линеарни статистички модели 2+2 5

Четврта година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
7 8
34. Пројектовање информационих система 2+2+1 6
35. Интернет технологије 2+1+1 6
36. Симулација и симулациони језици 2+1+1 6
37. Пројектовање софтвера 2+1+1 6
38. Изборни предмет ИСиТ-1 2+2+0 4
39. Интелигентни системи 2+2+0 6
40. Основе квалитета 2+2+0 5
41. Изборни предмет ИСиТ-2 2+2+0 4
42. Изборни предмет ИСиТ-3 2+2+0 4
43. Изборни предмет ИСиТ-4 2+2+0 4
44. Стручна пракса 0+0+0 2
45. Завршни рад 0+0+0 7

 

Број часова дат је недељно, у облику (предавања)+(вежбе)+(практичне вежбе)

Листа изборних предмета ИСиТ-1 – 7 семестар

 • Е-образовање
 • Софтверско инжењерство
 • Управљање софтверским пројектима
 • Системи за подршку одлучивању
 • Математички софтверски пакети
 • Методе оптимизације
 • Напредне .NET технологије
 • Софтверски патерни
 • Увод у комбинаторну оптимизацију
 • Увод у математичко програмирање
 • Мултимедији
 • Анализа и логичко пројектовање ИС (пројекат)
 • Конкурентно програмирање
 • Анализа временских серија
 • Анализа поузданости и ризика
 • Економетријске методе
 • Динамика организационих система
 • Дистрибуирани рачунарски системи
 • Дизајн корисничког интерфејса
 • XML технологије и апликације
 • Програмски преводиоци
 • Мобилно пословање
 • Дигитална економија
 • Програмирање 3

Листа изборних предмета ИСиТ-2, ИСиТ-3, ИСиТ-4 – 8 семестар

 • Елементи теорије алгоритама
 • Биостатистика
 • Моделовање финансијских система
 • Увод у оптимално управљање и теорију игара
 • Управљање ланцима снабдевања 1
 • Увод у фази логику
 • Web програмирање
 • Интернет маркетинг
 • Машинско учење
 • Примењена операциона истраживања
 • Програмирање приступа подацима
 • Софтвер отвореног кода
 • Теорија система 2
 • Основи компјутерске геометрије
 • Напредне Java технологије
 • Хеуристичке методе
 • Мултимедијална продукција
 • Мобилно рачунарство
 • Заштита рачунарских система
 • Одабрана поглавља из информационих система
 • Физички пројекат ИС у изабраном софтверском окружењу (пројекат)
 • Савремене софтверске архитектуре
 • Статистичко закључивање
 • Математички модели ефикасности
 • Увод у менаџмент електронског пословања
 • Меко рачунање
 • Интернет интелигентних уређаја
 • Увод у неуронске мреже
 • Педагогија са дидактиком
 • Софтвер отвореног кода
 • Енглески језик струке 3
 • Француски језик струке 3
 • Математичка логика и примене
 • Математика и музика
 • Оптимизација коришћења природних ресурса
 • Анализа података
 • Управљање ризиком у е-пословању
 • Основе теорије игара
 • Напредно програмирање

Листа изборних предмета са Математичког факултета које могу да слушају и полажу студенти Факултета организационих наука

 • Конструкција компилатора
 • Функционално програмирање
 • Развој мултимедијалних система
 • Увод у интерактивно доказивање теорема
 • Софт рачунарство
 • Програмирање базе података
 • Истраживање података 2
 • Програмирање за веб

Листа изборних предмета са Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду које могу да слушају и полажу студенти Факултета организационих наука

 • Софт компјутинг
 • Рачунарска графика
 • Базе података 2
 • Интернет софтверске архитектуре
 • XML и веб сервиси
 • Инжењеринг информационих система
 • Системи базирани на знању
 • Пословна информатика
 • Безбедност у системима електронског пословања
 • Системи база података
 • Софтверски обрасци и компононенте
 • Агентске технологије
 • Напредне Wеб технологије
 • NoSQL базе података
 • Правни аспекти рачунарства
 • Машинско учење